Sweden

Välj din position

Maskinstomme tillverkad av funktionsintegrerade profiler

Funktionsintegrerade profiler

Helt intern kabelstyrning som möjliggör säker och utrymmesbesparande kabeldragning.

Funktionsintegrerade profiler:
stora möjligheter att skapa egna lösningar

De nya funktionsintegrerade profilerna (FIP) från Rexroth ger dig många möjligheter, tack vare stor användbar interiör. tack vare den helt interna kabelstyrningen underlättas säker och utrymmesbesparande kabeldragning och dragning av datakablar och slangar – och tack vare de nya profilskarvarna kan dessa dragningar göras även genom skarvarna. Detta underlättar och snabbar upp både konstruktion, montering och installation.


Få komponenter, många möjligheter

 • Stor flexibilitet vid planering med få komponenter för applikationen
 • Solid maskinstomme baserad på endast fyra profilsektioner
 • Unika profilskarvar med intern kabelstyrning
 • Finns även ett utbud med matchande tillbehör
 • Flera möjligheter tack vare kompatibilitet med Rexroth modulära profilsystem, som:
 • Konstruktion av maskiner och system
 • Konstruktion av maskinstommar och inkapslingar för automatiska stationer
 • Applikation i ESD-miljö

Bosch Rexroth-inkapsling i funktionsintegrerade profiler

Stora möjligheter att skapa egna lösningar

 • Helt integrerad och säker kabeldragning i ramen tack vare unika profilskarvar och funktionsprofiler
 • Profilvy för dragning av kablar och slangar
 • Stort användbart interiört utrymme
 • Öppningsbart skydd för enkel installation och enkelt underhåll

Bosch Rexroths funktionsintegrerade profiler med fyra profilsektioner

Hög flexibilitet och snygg design

 • Estetisk och teknisk design med hög kvalitet, till exempel slutna externa ytor, snygga plastkomponenter
 • Helt integrerad och kabeldragning i ramen tack vare unika profilskarvar och sluten extern yta, dold installation

Illustration av Bosch Rexroth profilskarv

Enkel konstruktion och installation

 • Konstruktionsstöd med MTpro, för snabb planering av kompletta ramar utan CAD-programvara
 • Komplett kompatibilitet med sats med grundläggande mekaniska element från Bosch Rexroth
 • Enkel installation med säker kabeldragning och installation sparar både tid och pengar

Medarbetare som arbetar med konstruktionsprogramvaran MTpro

Interna och externa värden: Komponentöversikt

Ramar tillverkade av Bosch Rexroths funktionsintegrerade profiler
 • Bild på kabelgenomföring i funktionsintegrerade profiler

  Kabelgenomföring

 • Illustration av skydd för funktionsintegrerade profiler

  Skydd

 • Illustration av kantskydd för funktionsintegrerade profiler

  Kantskydd

 • Illustration av basplatta för funktionsintegrerade profiler

  Basplatta

 • Bild på avdelare och skyddshölje för funktionsintegrerade profiler

  Skyddshölje för avdelare

 • Bild på anslutningsfäste för funktionsintegrerad profil

  Skyddslock för anslutningsfäste

 • Bild på profilskarv för funktionsintegrerad profil

  Profilskarv

 • Bild på korrekt jordning för funktionsintegrerad profil

  Korrekt jordning

Bild på kabelgenomföring i funktionsintegrerade profiler
Bild på kabelgenomföring i funktionsintegrerade profiler

Kabelgenomföring

Kablar skyddas från vassa kanter

Illustration av skydd för funktionsintegrerade profiler
Illustration av skydd för funktionsintegrerade profiler

Skydd

Enkel installation av grenuttag

Illustration av kantskydd för funktionsintegrerade profiler
Illustration av kantskydd för funktionsintegrerade profiler

Kantskydd

Kablar skyddas från vassa kanter

Illustration av basplatta för funktionsintegrerade profiler
Illustration av basplatta för funktionsintegrerade profiler

Basplatta

Stabilt stativ och hög lastkapacitet

Bild på avdelare och skyddshölje för funktionsintegrerade profiler
Bild på avdelare och skyddshölje för funktionsintegrerade profiler

Skyddshölje för avdelare

Indelning i två kammare (uppfyller EMC-kraven)

Bild på anslutningsfäste för funktionsintegrerad profil
Bild på anslutningsfäste för funktionsintegrerad profil

Skyddslock för anslutningsfäste

Kantskydd och enkel kabeldragning

Bild på profilskarv för funktionsintegrerad profil
Bild på profilskarv för funktionsintegrerad profil

Profilskarv

Komplett intern kabeldragning, även över profilskarvar

Bild på korrekt jordning för funktionsintegrerad profil
Bild på korrekt jordning för funktionsintegrerad profil

Korrekt jordning

Potentialutjämning

Tekniska data

Gallermått (mm)
40
Profilspår (mm) 10
Tvärsnitt för profiler (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Användbart interiört utrymme 600 till 4000 mm²
Kompatibilitet kompatibilitet med Rexroths modulära system i aluminiumprofil
VDE- certifierad
ESD lämplig för EPA