Sweden

Välj din position

ActiveShuttle – utsedd till Bästa produkt på LogiMAT 2022!

ActiveShuttle – utsedd till Bästa produkt på LogiMAT 2022!

Juryn anser att ActiveShuttle på ett enastående sätt uppfyller kriterierna för ökad produktivitet, kostnadsbesparingar och rationalisering inom logistik.

ActiveShuttle autonom mobil robot från Bosch Rexroth transporterar dollies

Den autonoma mobila roboten ActiveShuttle

Hög säkerhet med hjälp av kamerabaserad hinderdetektering i 3D
Integrerad pekskärm för direkt interaktion

SÄTT FART PÅ DIN INTRALOGISTIK
med den autonoma mobila roboten (AMR) ActiveShuttle

AMR ActiveShuttle är på väg in i framtidens fabrik: Den kan tas i bruk snabbt utan att fabrikens befintliga infrastruktur behöver anpassas, och den är intuitiv, helt uppkopplad och säker att använda! ActiveShuttle automatiserar och standardiserar din materialtillförsel. Transportera dina dollies lastade med lastbärare för små laster (SLC) på ett mycket flexibelt och säkert sätt – i framtiden. Styrsystemet ActiveShuttle Management System (AMS) möjliggör flexibel hantering av beställningar, som kan matas in manuellt eller automatiskt via tredjepartssystem.


Autonomt transportsystem i arbete!

AMR för din vagnparkshantering i intralogistik.

AUTOMATISERAT OCH STANDARDISERAT FÖR FRAMTIDEN

ActiveShuttle säkerställer ett ekonomiskt och optimerat material- och godsflöde inom logistik- och tillverkningssektorn. Det kan användas inom olika branscher, fordonsindustrin, underleverantörer till fordonsindustrin, elindustrin eller inom andra sektorer inom intralogistik. Fler och fler individualiserade produkter, mer komponentvariation, fluktuerande produktsiffror – konkurrensen inom intralogistik ökar ständigt. Autonoma transportsystem (som ActiveShuttle) ger nödvändig flexibilitet och transparens – det är helt enkelt svaret på frågorna inom intralogistik 4.0.

SMART SYSTEM

AMS (ActiveShuttle Management System) är hjärtat i hela systemet och centraliserar kontrollen av hela ActiveShuttle-flottan. Som kontrollprogramvara visar ASM vagnparkens status i realtid, den tilldelar transportordrar till tillgängliga fordon och låter användaren styra och flexibelt konfigurera logistikscenarier under produktiv användning. Resultatet är ett mycket flexibelt orderhanteringssystem i vilket ordrar kan läggas in manuellt eller automatiskt via tredje parts system.

MINDRE BEHOV AV EXTRALAGER OCH FÖRVARING

Flexibel och behovsorienterad materialtillförsel och effektiv orderhantering. Taxi istället för buss: ActiveShuttle är ett förarlöst transportsystem som förflyttar dollies laddade med lastbärare för små laster (SLC), autonomt och snabbt från A till B (till exempel från varulager direkt till användningsplatsen. Det betyder att logistikprocesser kan optimeras, lokalstorlek och material kan reduceras och genomloppstider kan kortas.

Kort beskrivning av ActiveShuttle

ActiveShuttle autonom mobil robot med manuell styrenhet från Bosch Rexroth

Enkelt

Plug & Go
AMR ActiveShuttle kan snabbt och enkelt integreras i intralogistiken via Plug & Go. Inget behov av justeringar av infrastrukturen tack vare tillförlitlig lasernavigering.
Intuitiv användning
Konfigurera din applikation i AMS (ActiveShuttle Management System) enligt dina intralogistikbehov – mycket snabbt.

Kvinna som visas styrprogrammet ActiveShuttle Management System AMS från Bosch Rexroth

Flexibelt

Total flexibilitet
Jobb kan läggas in manuellt eller helt automatiskt tack vare medföljande standardgränssnitt (sensor, PLC, MES/ERP etc.). Transportbehovet tilldelas tillgängliga ActiveShuttles via AMS.
Många olika försörjningsprinciper
Med hjälp av AMS kan många olika försörjningsprinciper användas – från cyklisk transport till behovsorienterade materialleveranser.
Anpassningsbara jobbmallar
Med hjälp av lättkonfigurerade jobbmallar kan du använda dig av många olika transportkoncept.

Säkerhetslaserskanners i ActiveShuttle detekterar en arbetare på vägen – den autonoma mobila roboten stannar automatiskt

Säkert

Säkerhetskoncept
Säkerhetskonceptet har utvecklats tillsammans med DGUV (den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen) och säkerställer säker kontinuerligt drift med människor och maskiner, dygnet runt årets alla dagar.
Prestandanivå d
De säkerhetslaserskanners som används har högsta tillförlitlighet i kontinuerligt drift – dygnet runt, årets alla dagar.

Användning av ActiveShuttle Management System från Bosch Rexroth på en bärbar dator

Anpassningsbart

AMS realtidskarta
ActiveShuttle-flottan registrerar omedelbart förändringar i produktionsmiljön och uppdaterar referenskartan automatiskt. Inget behov av manuella justeringar av kartan.
Snabb och flexibel anpassning
Kortvariga ändringar kan utföras under drift, med några få klick i AMS.
Trafikhantering
När flera ActiveShuttles används kommunicerar dessa med varandra trådlöst via AMS och informerar varandra om ändringar i miljön, för att på så sätt kunna reagera förebyggande på eventuella flaskhalsar.

Den autonoma mobila roboten ActiveShuttle med kamerabaserad hinderdetektering i 3D

Robust

Hinderhantering
Den integrerade hinderhanteringen möjliggör bromsning i tid och säker passage av hinder som dyker upp på vägen.
Hinderdetektering i 3D
Förutom säkerhetslaserskannern skannar stereokameror av rummet i 3D. Det betyder att även föremål som är i vägen för ActiveShuttle upptäcks.
Robust transport
Den robusta konstruktionen och användning av beprövad navigerings- och sensorteknik säkerställer hög tillförlitlighet i en dynamisk produktionsmiljö.

Active Shuttle autonom mobil robot från Bosch Rexroth lyfter upp en vagn med fyra lastbärare för små laster

Effektivt

Inget behov av manuell hantering
Den integrerade lyftplattformen lastar och lastar av dollies helt automatiskt, utan behov av manuella ingrepp!
Enkel orderhantering
Prioritering och optimal distribution av väntande transportordrar till ActiveShuttle-flottan utförs via orderhanteringen.
Långsiktig optimering
Reducera den yta och det material som används och minska genomloppstiden avsevärt med ActiveShuttle.
Snäva åt värdekedjan
Optimera din intralogistik genom att automatisera ditt flöde av material och gods med hjälp av ActiveShuttle.

Tekniska data

Tekniska data – fordon

ActiveShuttle (l x b x h):
1015 x 405 x 900 mm
Lyftplattform (l x b): 612 x 235 mm
Lyfthöjd (min./max.): 118/135 mm
Nyttolast för lyftplattform: 260 kg
Lastmått (l x b x h): max. 600 x 400 x 1200 mm
Hastighet (framåt): 1,0 m/s
ESD (elektrostatisk urladdning): be fulfilled
Batteri: Litiumjonbatteri (48 V, 17,0 Ah)
Navigeringsteknik: Lasernavigering baserad på naturliga landmärken
Lokalisering, kartgenerering: SLAM-algoritm baserad på laser- och odometridata
Lasernavigering: Säkerhetslaserskanner (fram)
Vagndetektering: Induktiv säkerhetssensor
Personlig säkerhet: Säkerhetslaserskanner PLd (en fram och en bak)
Hinderdetektering i 3D: Två stereokameror
WLAN: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n
Beställningsinformation

Tekniska data – AMS

Orderhantering: Prioritering och distribution av väntande transportordrar till tillgängliga ActiveShuttle
Trafikhantering: Trafikkontrollcenter för smidig koordinering av transport
AMS realtidskarta: Ändringar i fabriksmiljön detekteras automatiskt av fordonen på golvet och kommuniceras till hela ActiveShuttle-flottan
Hinterhantering: Säker navigering runt hinder
Energihantering: Helautomatisk laddning
Webbaserat grafiskt användargränssnitt: Intuitivt och användarvänligt användargränssnitt:
Jobbmallar: Ett stort utbud av transportkoncept tack vare lättkonfigurerade mallar
Anslutning till tredjepartssystem: Dataformat: JSON
Protokoll som stöds: REST API, Web Socket
Beställningsinformation

ActiveShuttle – automatiserat styrt fordon

Har du frågor? Kontakta oss gärna.
Autonom mobil robot ActiveShuttle för din intralogistik 4.0