Sweden

Välj din position

Medarbetare som står framför ActiveCockpit från Bosch Rexroth

ActiveCockpit

Programvarulösning för din kontinuerliga förbättringsprocess

Video som beskriver ActiveCockpit från Bosch Rexroth

ActiveCockpit

Behandling och visualisering av produktionsdata i realtid

Optimera din produktion snabbt och effektivt med ActiveCockpit

Effektiva produktionsprocesser kräver kontinuerliga förbättringar. Det är av högsta vikt för att undvika fel och att kunna säkerställa snabb åtkomst till konsekventa data. Det möjliggör snabba åtgärder med minimal ansträngning – i produktionslinjen och på företaget.

Med ActiveCockpit har du alltid tillgång till relevant data. ActiveCockpit är en interaktiv programvarulösning som behandlar och visar produktionsdata i realtid. ActiveCockpit har nätverksstöd för it-applikationer som produktionsplanering, hantering av kvalitetsdata samt e-post till programvarufunktioner för maskiner och fabriker. Informationen ligger till grund för beslut och processförbättringar.


Interaktiv programvara

 • All relevant realtidsinformation finns åtkomlig för alla – alltid
 • Med intelligent nätverksuppkoppling sparar du tid vid informationsbehandling
 • Insamling, behandling och visualisering i realtid av all relevant data för tillverkningsanläggningen för utbyte av information mellan människor, maskiner och produktionsprocesser på verkstadsgolvet

Medarbetare som står framför ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Tillgängliga applikationer

 • Snabbt och enkelt att lägga till följande appar: LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm
 • Effektivare förbättringsprocess genom tydlig analys och aktivitetsdefinition med ActiveCockpit
 • Interaktiv programvara för diagnos och optimering av maskiner

Skärmbild på ActiveCockpit DeviationManager-appen från Bosch Rexroth.

Connected Industry

 • Insamling, behandling och visualisering i realtid av all relevant data för tillverkningsanläggningen för utbyte av information mellan människor, maskiner och produktionsprocesser på verkstadsgolvet
 • Interaktiv programvara för diagnos och optimering av maskiner och processer samt hantering av avvikelser
 • Webbläsarbaserade internetstandarder och kompatibilitet med tredje-parts-applikationer
 • Enkel anslutning till serversystem (MES/ERP, Nexeed, Promaster, ytterligare MES på begäran)

Visning av den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

ActiveCockpit – levererar och visualiserar tillverkningsdata i realtid

Användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
 • Instrumentpanel för användargränssnitt i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Manöverpanel

 • Användargränssnitt för kundspecifika tjänster i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Kundspecifika tjänster

 • Användargränssnitt för visningar i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Visningar

 • Användargränssnitt för möten i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Möten

 • Användargränssnitt för anteckningar i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Anteckningar, whiteboard-funktion

 • Användargränssnitt för datasäkerhet i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Datasäkerhet

 • Användargränssnitt för Desklink i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Skrivbordslänk (Desklink)

 • Användargränssnitt för Area Manager i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Area Manager

 • Användargränssnitt för DeviationManager i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  DeviationManager

 • Användargränssnitt för Card Identification i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Card Identification

 • Användargränssnitt för AppConnector i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  AppConnector

 • Användargränssnitt för LeanIndicator i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  LeanIndicator

 • Användargränssnitt för AppDiagram i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  AppDiagram

 • Användargränssnitt för WebFrame i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  WebFrame

 • Användargränssnitt för WebFrame CheckIn i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  WebFrame CheckIn

 • Användargränssnitt för personalhanterare i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

  Framtidssäker tack vare appar

Instrumentpanel för användargränssnitt i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Instrumentpanel för användargränssnitt i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Manöverpanel

 • All relevant data finns tillgänglig digitalt på anläggningen
 • Information för olika filformat kan visas
  (till exempel Excel, PowerPoint, video)

Användargränssnitt för kundspecifika tjänster i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för kundspecifika tjänster i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Kundspecifika tjänster

 • Bosch Rexroth erbjuder sina kunder projektspecifika tjänster, som till exempel utformning av värdeström.

Användargränssnitt för visningar i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för visningar i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Visningar

 • Snabb sammanställning av data och dokument, till exempel för förbättring av möten
 • Individuell användarhantering: till exempel läsa, ändra och radera
 • Information kan visas och användas mellan avdelningar och dokument kan uppdateras med Desklink
 • Filtrering och presentation av relevant information, utan ändring av originalfilen

Användargränssnitt för möten i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för möten i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Möten

 • Operatörer kan tilldela egna namn för varje fabrik
 • Mötesdokumentation med fritt valbara element och anpassningsbar struktur
 • Automatisk rapportgenerering, med relevant information och relevanta bilagor till diskuterade ämnen

Användargränssnitt för anteckningar i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för anteckningar i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Anteckningar, whiteboard-funktion

 • Anteckningsfunktion för kommunikation med kollegor eller för eskalering
 • Kommentarsfunktion via pekskärm för att markera, kommentera direkt till ActiveCockpit
 • Visa och sända relevant information (Vid avvikelser kan till exempel ett foto tas med surfplatta och vidarebefordras direkt till ActiveCockpit)

Användargränssnitt för datasäkerhet i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för datasäkerhet i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Datasäkerhet

 • All data (inklusive e-post) krypteras och skickas via SSL.
 • Applikationer använder metoder med defensiv programmering, vilka kontrollerar alla poster i förväg.
 • Ett koncept med fastställda roller och auktorisering styr åtkomst till systemet och förhindra fel under datainmatning.
 • Alla lösenord lagras krypterade i databasen (på så sätt skyddas de vid eventuella intrång i databasen). Alla användarposter kontrolleras så att de är korrekta och inte utsatts för skadlig kod.
 • Indirekta databasfrågor förhindrar eventuella attacker (SQL-inmatning).

Användargränssnitt för Desklink i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för Desklink i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Skrivbordslänk (Desklink)

 • Snabb digitalisering av data i olika filformat (till exempel Excel, Word, PowerPoint)
 • Data uppdateras automatiskt
 • Interaktiv statusändring för widgets

Användargränssnitt för Area Manager i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för Area Manager i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Area Manager

 • Hierarkisk användar- och innehållshantering
 • Underlättar för administratörer
 • Delning av widgets mellan områden för arbete med innehåll på olika nivåer
 • Separata instrumentpaneler för varje område som kan konfigureras individuellt

Användargränssnitt för DeviationManager i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för DeviationManager i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

DeviationManager

 • Skapande och hantering av incidentmöten med analys och tilldelning av fel till inblandade personer
 • Lättanvänt och visuellt spårningssystem för spårning (innehåller även riskhantering)
 • Anpassningsbart till olika incidentsystem via ett öppet webbtjänstgränssnitt (till exempel MES ProMaster, Nexeed)
 • Manuell registrering av fel (säkerhet, kvalitet, kostnad, leverans) och kommunikation mellan appar

Användargränssnitt för Card Identification i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för Card Identification i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Card Identification

 • Registrering i ActiveCockpit via ID-kort
 • Användardata behöver inte skrivas in manuellt

Användargränssnitt för AppConnector i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för AppConnector i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

AppConnector

 • För integrering självutvecklade applikationer i ActiveCockpit
 • Individuell utvidgning av funktionen för generering av kundappar i plattformen ActiveCockpit

Användargränssnitt för LeanIndicator i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för LeanIndicator i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

LeanIndicator

 • Intuitiv digital registrering av kvalitets- och säkerhetsincidenter
 • Hög transparens tack vare tydlig visualisering av eventräknare baserat på dag, månad, år, last
 • Bifoga valfritt antal filer till en incident (samma filnamn ska tilldelas olika versioner)
 • Flexibel konfiguration av KPI:er med Unicode

Användargränssnitt för AppDiagram i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för AppDiagram i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

AppDiagram

 • Analysera och presentera data enkelt och bekvämt
 • Oberoende (oberoende av it-avdelningen) åtkomst till data
 • Omvandla, konsolidera och förbered enligt dina behov
 • Olika datakällor kan väljas

Användargränssnitt för WebFrame i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för WebFrame i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

WebFrame

 • Visa valfritt internetinnehåll
 • Inbäddning av tredje parts webbapplikationer via URL
 • Användning av miniatyrer för WebFrame-widgets

Användargränssnitt för WebFrame CheckIn i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för WebFrame CheckIn i den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

WebFrame CheckIn

 • Registrering i ActiveCockpit behöver endast utföras en gång
 • Automatisk överföring av användarrättigheter till tredje parts webbapplikationer med förhandsgranskning i realtid av webbapplikationer
 • Djuplänksstöd: direkt åtkomst till sidor i en webbapplikation, som till exempel rapportpresentationer
 • DBMS-oberoende, stöder följande: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL

Användargränssnitt för personalhanterare i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth
Användargränssnitt för personalhanterare i användargränssnitt för den interaktiva kommunikationsplattformen ActiveCockpit från Bosch Rexroth

Framtidssäker tack vare appar

 • ActiveCockpit är ett öppet och anpassningsbart system
 • ActiveCockpit stöder många appar och system för samarbete
 • Du kan utöka användningsområdet med egna applikationer
 • Implementera egna funktioner och appar med hjälp av AppConnector och webbprogrammering
 • Specifik apputveckling på begäran av Bosch Rexroth