Sweden

Välj din position

Man som arbetar vid en arbetsbänk med transportbandssystem som säkerställer materialtillförsel

Läs mer om ergonomi

Ergonomi i produktion

Ju mer ergonomisk arbetsstationen är desto mer motiverade och produktiva blir dina medarbetare – från korrekt inställning för respektive kroppslängd och idealiskt avstånd till verktyg till att ta med individens synområde och optimal belysning i beräkningen.

Dålig hållning eller dåligt upplyst arbetsstation kan leda till både uttröttning och sjukfrånvaro. Du kan undvika detta med anpassningsbara arbetsstationssystem från Bosch Rexroth.

Fördelar för dig:

 • Bosch Rexroths långa erfarenhet av ergonomisk design av arbetsstationer enligt EN ISO 6385
 • Omfattande och individuellt anpassningsbart produktutbud för utformning av ergonomiska arbetsstationer
 • Med hjälp av ManModel i MTpro kan du anpassa arbetsstationerna ergonomiskt på individnivå – med perfekt plockområde, rätt avstånd till utrustning och idealiskt synfält.


De åtta grundreglerna för ergonomiska arbetsstationssystem

Med ergonomiskt utformade arbetsstationer får du bättre motivation och trivsel, bättre resultat och kvalitet samt mindre frånvaro på grund av sjukdom. Kortfattat: Det är en stor fördel när det gäller produktivitet, effektivitet och konkurrensfördel – för långsiktig framgång för ditt företag.

Med hjälp av de ergonomiska grundreglerna kan du planera och utforma ergonomiska arbetsstationer och flödesracksystem:


Bosch Rexroth-grafik över de åtta grundreglerna – i en bild
 • Bosch Rexroth-grafik över personer med olika kroppslängd och arbetshöjd

  Kroppslängd och arbetshöjd

 • Bosch Rexroth-grafik med kvinna som sitter vid en reglerbar arbetsstation i optimal arbetsställning

  Arbetsområde

 • Bosch Rexroth-grafik som visar perfekt plockområde för en bra sittställning

  Plockområde

 • Bosch Rexroth-grafik som visar komponentförsörjning för en ergonomisk arbetsplats

  Komponentförsörjning

 • Bosch Rexroth-grafik som visar ergonomiskt synområde på en bra arbetsplats

  Synområde

 • Bosch Rexroth-grafik med kvinna som sitter vid en optimalt belyst arbetsplats

  Belysning

 • Bosch Rexroth-grafik över ergonomisk sittställning på en reglerbar arbetsstation

  Reglering av arbetsutrustning

 • Grafik över dator som visar planeringsprogramvaran MTpro

  Planeringshjälpmedel

Bosch Rexroth-grafik över personer med olika kroppslängd och arbetshöjd
Bosch Rexroth-grafik över personer med olika kroppslängd och arbetshöjd

Kroppslängd och arbetshöjd

Optimal arbetshöjd baseras på kroppslängden och den typ av aktivitet som ska utföras. Genomsnittlig optimal arbetshöjd för normala behov är 1125 mm (för arbetsstationer där arbetet utförs sittande och stående).

Bosch Rexroth-grafik med kvinna som sitter vid en reglerbar arbetsstation i optimal arbetsställning
Bosch Rexroth-grafik med kvinna som sitter vid en reglerbar arbetsstation i optimal arbetsställning

Arbetsområde

Arbetsområdets höjd ska vara mellan 800 och 1500 mm. Arbete ovanför brösthöjd och arbete där medarbetaren böjer sig leder till icke-proportionell belastning. Dynamiska aktiviteter (till exempel variation mellan stående och sittande) är att föredra.

Bosch Rexroth-grafik som visar perfekt plockområde för en bra sittställning
Bosch Rexroth-grafik som visar perfekt plockområde för en bra sittställning

Plockområde

Enkel åtkomst till allt material som behövs vid arbetsstationen måste kunna säkerställas. Överkroppsrotation och axelrörelse (särskilt under ansträngning) ska undvikas.

Bosch Rexroth-grafik som visar komponentförsörjning för en ergonomisk arbetsplats
Bosch Rexroth-grafik som visar komponentförsörjning för en ergonomisk arbetsplats

Komponentförsörjning

Alla plockavstånd ska vara så korta som möjligt. Plockbehållare och komponentbehållare placerade i direkt närhet av medarbetaren är därför en idealisk lösning.

Bosch Rexroth-grafik som visar ergonomiskt synområde på en bra arbetsplats
Bosch Rexroth-grafik som visar ergonomiskt synområde på en bra arbetsplats

Synområde

Onödig huvud- och ögonrörelse ska undvikas. Med föremål placerade på samma avstånd från medarbetarens ögon elimineras behovet att ställa om fokus. Undvik anslutningspunkter som inte är synliga för arbetaren.

Bosch Rexroth-grafik med kvinna som sitter vid en optimalt belyst arbetsplats
Bosch Rexroth-grafik med kvinna som sitter vid en optimalt belyst arbetsplats

Belysning

Korrekt belysning som är anpassad till aktiviteten på arbetsstationen är en grundförutsättning för hög effektivitet och kvalitet. Med optimal belysning förhindras trötthet samtidigt som koncentrationen förbättras och risken för fel reduceras.

Bosch Rexroth-grafik över ergonomisk sittställning på en reglerbar arbetsstation
Bosch Rexroth-grafik över ergonomisk sittställning på en reglerbar arbetsstation

Reglering av arbetsutrustning

Med korrekt reglering av utrustningen minimeras behovet av rörelse, vilket i sin tur leder till minskad fysisk ansträngning och mindre frånvaro.

Grafik över dator som visar planeringsprogramvaran MTpro
Grafik över dator som visar planeringsprogramvaran MTpro

Planeringshjälpmedel

Bland de planeringshjälpmedel som finns att tillgå kan nämnas Checklista för ergonomi samt Planeringsmall. Därefter kan du använda MTpro för teknisk konstruktion.

Förhandsgranskningsbild på video för ergonomisk utformning av arbetsplats

Hållbar hälsa

Den viktigaste resursen i industriell tillverkning är människan – även i denna automatiserade era. Efter trenden med lean production börjar nu ergonomisk utformning av arbetsplatsen att bli allt viktigare. I denna e-utbildning kommer du att lära dig hur du ska utforma monteringsarbetsstationer enligt ergonomiska principer. Resultatet är mer motiverade medarbetare och lägre sjukfrånvaro.

Läs mer
Komplex monteringslina för ventiler hos Bosch Rexroths kund SFB

Behöver du mer hjälp?

Vårt försäljningsteam de expertkunskaper som behövs för att kunna hjälpa dig om du undrar något om ergonomi. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen – som passar dina behov. Kontakta oss gärna.

Kontaktformulär