Sweden

Välj din position

Medarbetare som arbetar enligt lean production med Active Cockpit från Bosch Rexroth

Reducera mängden avfall och uppnå högre produktivitet

Försäkra dig om att företagets förbättringsprocess är kontinuerlig – på alla nivåer inom företaget.

En effektiv arbetsstation från Bosch Rexroth med ergonomisk tillförsel av komponenter

Lätt att utforma manuella produktionssystem

för effektiv och anpassad tillverkning

Lösningen för bättre produktivitet och kortare genomloppstid

Det konstant ökande kravet på kostnadseffektivitet gör det nödvändigt att kontinuerligt förbättra produktiviteten inom tillverkningsindustrin. En central aspekt är detektering och undvikande av avfall (muda). Med Bosch Rexroths omfattande utbud av produkter får du högklassiga moduler för en bättre produktionsprocess. Du tillverkar inte mer än vad kunden behöver – och det du tillverkar det tillverkar du just in time och enligt principen om noll fel.


Lean genom att undvika de sju typerna av avfall vid produktion

Som avfall räknas alla processteg som inte direkt bidrar till ökat värde. Detta avfall ska undvikas och kontinuerligt reduceras med målet att uppnå en mer eller mindre avfallsfri produktion. För att kunna uppnå det måste orsakerna till att avfall uppstår identifieras och elimineras. Det förutsätter en kontinuerlig förbättringsprocess (kaizen) inom hela företaget.


Grafik över de sju typerna av avfall från Bosch Rexroth i en bild
 • Bosch Rexroth-grafik över stora materiallager

  Lager

 • Bosch Rexroth-grafik över hur misstag i produktionen kan undvikas

  Fel

 • Bosch Rexroth-grafik över överbearbetning

  Överbearbetning

 • Bosch Rexroth-grafik över överproduktion

  Överproduktion

 • Bosch Rexroth-grafik över väntetid

  Väntetid

 • Bosch Rexroth-grafik över överflödiga rörelser

  Överflödiga rörelser

 • Bosch Rexroth-grafik över transport

  Transport

Bosch Rexroth-grafik över stora materiallager
Bosch Rexroth-grafik över stora materiallager

Lager

Med stora materiallager följer höga kapitalkostnader. Ett stort lager kan ge en känsla av säkerhet, men det gör också produkten dyrare.

Bosch Rexroth-grafik över hur misstag i produktionen kan undvikas
Bosch Rexroth-grafik över hur misstag i produktionen kan undvikas

Fel

Komponenter som inte är i korrekt skick måste ombearbetas och sorteras. Det betyder extrakostnader.

Bosch Rexroth-grafik över överbearbetning
Bosch Rexroth-grafik över överbearbetning

Överbearbetning

Produktion utöver angivna krav betyder att mer arbete än nödvändigt måste utföras för att uppfylla funktionen.

Bosch Rexroth-grafik över överproduktion
Bosch Rexroth-grafik över överproduktion

Överproduktion

Det har tillverkats mer än vad kunden beställde. Detta drar med sig extra lagerlogistik och därmed också extrakostnader.

Bosch Rexroth-grafik över väntetid
Bosch Rexroth-grafik över väntetid

Väntetid

Väntan på material eller processlut betyder att medarbetare inte bidrar till värdeskapandet.

Bosch Rexroth-grafik över överflödiga rörelser
Bosch Rexroth-grafik över överflödiga rörelser

Överflödiga rörelser

Relativt långa avstånd för att hämta material eller verktyg.

Bosch Rexroth-grafik över transport
Bosch Rexroth-grafik över transport

Transport

Produktion utöver angivna krav betyder att mer arbete än nödvändigt måste utföras för att uppfylla funktionen.

Sju typer av avfall

Avfall från produktionen? För att beskriva de sju typerna av avfall använder vi oss av ett exempel från vardagen, med en pappa som lagar våfflor till sina barn som kommer hem från skolan.

Till spellistan
Komplex monteringslina för ventiler hos Bosch Rexroths kund SFB

Förbättra dina tillverkningslinjer med oss!

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för lean production, med manuell länkning eller från stormarknadshylla som passar dina behov.

Kontaktformulär