Sweden

Välj din position

Bosch Rexroth ActiveMover linjärmotordrivet transportörsystem

Linjärmotordrivet transportörsystem ActiveMover

För höghastighetstillämpningar

Bosch Rexroth-video om ActiveMover linjärmotordrivet transportörsystem

Förbättra din processkvalitet, produktivitet och lönsamhet

MER PRECIS, SNABBARE, ROBUST
ActiveMover transportsystem med linjärmotor

När produkter behöver transporteras och positioneras med extra hög precision, hastighet och flexibilitet är det Rexroths linjärmotordrivna transportbandssystem som sätter standarden: Med en unik kombination av precision, hastighet, effekt och flexibilitet kan du öka processkvaliteten, produktiviteten och kostnadseffektiviteten.


HÖGHASTIGHETSAPPLIKATIONER OCH KORTARE CYKELTIDER

Magnetkoppling med hög hastighet, snabb acceleration och låg friktion bidrar till att korta cykeltiden. Arbetsstyckspallar kan förflyttas oberoende till valfri fastställd position (även längs kurvor) med olika acceleration och hastighet, med precision. Allt detta samtidigt som åtkomligheten är hög till arbetsstycket.

LÖSNING FÖR STOR PRODUKTVARIATION OCH KÄNSLIGA MATERIAL

Fri programmering och kontroll av individuella arbetsstyckespallar möjliggör flexibla processflöden.Pallarnas kan förflyttas bakåt och framåt, både synkroniserat och ej synkroniserat.Det ger maximal flexibilitet vid verktygsbyten. Försiktiga rörelser, integrerat kollisionsundvikande och automatisk kö vid arbetsstationer säkerställer precisionstransport för känsliga produkter.

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

Praktisk flexibilitet – mångsidig användning.

ActiveMover kan användas i monteringslinor inom viktiga sektorer som följande:

  • Elektroniska styrkomponenter
  • Kretskort för elektroniktillverkning
  • Läkemedelsindustrin och kosmetikaindustrin
  • Sprutor i medicintekniksektorn
  • Komponenter för elmotortillverkning

Kort beskrivning av ActiveMover

Bosch Rexroth ActiveMover linjärmotordrivet transportörsystem

Precision

Exakt positionering av arbetsstyckespall utan ytterligare indexering. Arbetsstyckespallarna förflyttas automatiskt till valfri position med precision, även längs kurvor. Det ger både ökad processkvalitet och högre produktivitet, vilket i sin tur ger bättre lönsamhet.

Accelerationsfasen för ActiveMover Transfer System från Bosch Rexroth

Hastighet

Magnetkoppling med låg friktion mellan linjär drivning och arbetsstyckespall bidrar till högre hastighet och snabbare acceleration. Dessutom försvinner ingen tid för stopp, positionering och justering. Du får kortare cykeltid och högre produktivitet samtidigt som du sänker dina kostnader.

Detaljerad bild över arbetsstyckespall på ActiveMover transportörsystem på Wöhner Group

Robusthet

En kraftfull drivning (upp till 160 N) förflyttar arbetsstyckespallar med vikt upp till 10 kg. Tack vare hålen i det tåliga fundamentet kan specifika arbetsstationer eller inkapslingar integreras direkt, vilket gör ActiveMover transportörsystem mycket mångsidigt.

ActiveMover arbetsstyckespall med identifikationssystem på Wöhner Group

Flexibilitet

Sänk dina kostnader genom att täcka merparten av dina tillverkningsprocesser med ett system och standardisera din produktionsanläggning. Följande driftlägen finns: reversering, synkroniserat och ej synkroniserat.

Tekniska data

Hög repetitionsnoggrannhet:
0,01 mm
Hastighet: upp till 150 m/min
Acceleration: 40 m/s² (med 1 kg last), 10 m/s² (med 10 kg nyttolast)
Last per arbetsstyckespall: upp till 10 kg
Bredd för arbetsstyckespall: 165 mm (upp till 500 mm vid inmatning)
Öppet gränssnitt: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos, etc.
Tålig konstruktion
Reverserbar drift
Synkroniserad och ej synkroniserad drift
Beställningsinformation

Kundcase

Helt automatiserad monteringslina på Wöhner Group med ActiveMover Transfer System

Upp till 40 000 komponenter per dag

Med helt automatiserad monteringslina och ActiveMover transportörsystem med linjärmotor kan upp till 94 varianter produceras, utan behov av ändringar.

Bosch Rexroth ActiveMover linjärmotordrivet transportörsystem

Precis rörelse längs 37 stationer

ActiveMover linjärmotordrivet transportörsystem säkerställer korta extra processtider i monteringssystem vid byggnation av specialmaskiner.