Sweden

Välj din position

Automatisering
BÖRJA TRANSFORMATIONEN

FRAMTIDEN BLIR ASSISTERANDE OCH AUTONOM

Vi på Bosch Rexroth är övertygade att framtiden inom bygg, jordbruk, gruvdrift och kommunala fordon kommer att bestå av kraftfulla assisterande och helt autonoma funktioner. Vi tvivlar inte.AUTOMATION SOM FUNGERAR. NU.

1. Färdiga lösningar

Assisterande funktioner som är något utöver en vanlig programvara. Perfekt interaktion mellan joysticks, displayer, telematiklösningar och elektriska och hydrauliska ställdon ger ett stort mervärde.

2. Intuitiv direkt från start

Vår grundtanke är ett holistiskt människa-maskin-gränssnitt med genomtänkt användarerfarenhet. Operatörer älskar vårt intuitiva optiska och haptiska operatörs-feedback-koncept.

3. Anpassningsbar för företagets filosofi

Varje fordonstillverkare har en egen varumärkeskänsla. Behåll den. Förbättra den. Våra lösningar är öppna och skalbara.

4. Helt integrerad i digitala arbetsflöden

Automatiseringsfunktioner på begäran, trådlösa uppdateringar till hela vagnparker, ERP-dataintegrering – automatisering bortom själva fodonet.

PRODUKTIVITET, SÄKERHET OCH FUNKTIONER SOM FÖRBÄTTRAR KOMFORTEN

Easy Grade (Enkel utjämning)

Easy Grade (Enkel utjämning)

Även operatörer utan erfarenhet kan göra en snabb och exakt utjämning

 • Grävmaskin

SE VIDEO
Bedömning av nyttolast

Bedömning av nyttolast

Väg nyttolasten i skopan under normalt arbete.

 • Grävmaskin
 • Hjullastare
 • Teleskoplastare

SE VIDEO
Parallell rörelsestyrning

Parallell rörelsestyrning

Enkel lagring och stapling.

 • Hjullastare
 • Teleskoplastare

SE VIDEO
Tool Center Point Control (Verktygscenter punktstyrning)

Tool Center Point Control (Verktygscenter punktstyrning)

Enkelt att hantera och vända laster .

 • Teleskoplastare

SE VIDEO
Återgå till position

Återgå till position

Återgå till arbetets startposition.

 • Hjullastare
 • Teleskoplastare

Bandkörning med en joystick

Bandkörning med en joystick

Kör bandfordon med dubbla band genom att skjuta en joystick framåt.

 • Grävmaskin

Elektronisk änddämpning

Elektronisk änddämpning

Extra dämpning av cylinderrörelsen vid slutet av slaget för att undvika vibrationer.

 • Grävmaskin
 • Hjullastare
 • Teleskoplastare

Svängbegränsning

Svängbegränsning

Skydda områden i svängradien.

 • Grävmaskin

Virtuella väggar

Virtuella väggar

Skydda definierade områden inom fordonets räckvidd.

 • Grävmaskin
 • Hjullastare
 • Teleskoplastare

SE VIDEO

HÅLL DIG INFORMERAD NÄR MASKINERNA TAR KONTROLL

HÅLL DIG INFORMERAD NÄR MASKINERNA TAR KONTROLL

Läs mer om våra holistiska assistansfunktioner:

INTUITIV AUTOMATISERING

Intuitiv styrbarhet är nyckeln till assisterande och semi-automatiserade funktioner. Därför är automatisering mer än en programvara för oss. Det är resultatet av en analys av användarerfarenhet och omsorgsfullt utarbetad design, som tar hänsyn till olika operatörer och deras arbetssätt. Ergonomiska joysticks SENSE+ med optisk OCH haptisk feedback är en viktig del at UX-konceptet:

Ergonomisk utformning

Du vet alltid vad du gör

Ergonomisk utformning, upplysta tryckknappar, lätt kontrollerbara brytare och ett intuitivt manövreringskoncept – kort tryckning, lång tryckning, dubbeltryckning.

Speciella vibrationsmönster

Känn vad du gör

Speciella vibrationsmönster för haptiska varningar och manövrerings-feedback så att operatören kan hålla ögonen på själva arbetet.

LED-varningslampor

Se vad du gör

LED-varningslampor som operatören kan se i ögonvrån.

Displayer med hög upplösning och bra kontrast.

Ställ in vad du gör

Displayer med hög upplösning och bra kontrast för värdefull information och integrerade stora tryckknappar och indikatorer – som även kan användas med handskarna på.

AVANCERADE AVLÄSNINGSSYSTEM FÖR AUTOMATISERING

Vetskap om var du befinner dig och vad som finns runt omkring dig är nyckeln till automatisering. Vi har lösningarna.

Tröghetsmätanordning

Tröghetsmätanordning MM7.10

Vetskap om kinematiken relativt till varandra genom mätning av vinklar och accelerationer. Detta är grunden för många automatiseringsfunktioner.
Produktkatalog

Ultraljudssystem

Ultraljudssystem

Upptäcker föremål runt fordonet för kollisionsvaringar och rörelseplanering.
Produktkatalog

Radardetekteringssystem

Radardetekteringssystem

Detekterar och klassificerar föremål inom fordonets räckvidd.
Produktkatalog

Automatisering som passar er märkesspecifika fordonsfilosofi

Varje fordonstillverkare har en egen varumärkeskänsla. Vi känner till detta. Därför lämnar vi alla möjligheter öppna så att konstruktionsavdelningen specifikt kan välja vad de vill och anpassa det till deras behov och önskemål och sedan integrera både programvara och hårdvara i arkitekturen, som inkapslade men ändå öppna moduler.

ASrun

ASrun

ASrun är driftfärdiga programvarumoduler för automatisering på Rexroth styrenheter (RC) som inte kräver någon kunskap inom programmering. Anpassa programvaran genom att ställa in parametrarna inom det grafiska driftsättningsverktyget BODAS Connect (trådlöst) och/eller BODAS-service (laptop/PC-baserad).

ASopen

ASopen

ASopen är en öppen och programmerbar programvaruvariant av ASrun. Med den kan man adaptera individuella behov inom C-koden och den har en kraftfull utvecklingsmiljö med ett stort urval av komponenter. Öppen, skalbar och säker.

ASlibrary

ASlibrary

Kinematisk positionsavläsning är den grundläggande funktionen för många automatiseringsfunktioner. ASlibrary beräknar kontinuerligt positionen på fordonets strukturella element i luften (t.ex. tool center point) baserat på utgångsvärden från tröghetsmätanordningarna MM7.10, som sitter på bommen, armen, skopan, chassit... och maskinens kinematiska modell.

XOTA

XOTA

Programvaruutveckling och underhåll, trådlöst via BODAS Connect, möjliggör snabb driftsättning, kontinuerliga uppdateringar och därmed uppgraderingar för förbättrade funktioner under fordonets livstid.

video

AUTOMATISERING ÄR INTE BEGRÄNSAD TILL DITT FORDON

Automatisering och assistansfunktioner skapar en stor mängd användbar data som kan användas till förenkla hela arbetsflöden. BODAS Connect telematics överför data från fordonet till resten av världen.

BODAS Connect telematics

Automatisering bortom vad vi publicerar

Vi betraktar alla automatiseringsfunktioner med tanke på arbetsprocessens syfte. Kontinuerlig forskning är en självklar del av detta.
Kontakta oss för mer information om vår senaste utveckling och vilka fördelar de tillför er.