Sweden
eLION – produktutbud

eLION – produktutbud

Produktutbud med lösningar bestående av komponenter som är perfekt anpassade för varandra
för elektrifiering av off-highway-maskiner.
eLION – motor

eLION – motor

 • Permanentmagnetmotorer (synkronmotorer) med reluktans
 • Modulära och skalbara varianter – med nominell effekt upp till 230 kW
 • Utformade för olika funktioner på off-highway-fordon
 • Lätta att integrera tack vare standardiserade mekaniska gränssnitt
 • Hög effektivitet
FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – växelriktare

eLION – växelriktare

 • Robust off-highway-konstruktion med CAN J1939-kommunikation
 • Säkerhetsfunktioner i enlighet med ISO 13849 och 25119
 • Tre effektklasser
 • Hög överbelastningskapacitet
 • Enkel att montera med snabbkopplingar

FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – växelteknik

eLION – växelteknik

 • Avsedd för hjul- och axeldrivna mobila lösningar
 • Kompakt och robust med hög verkningsgrad
 • Anpassad för elmotorer med höga varvtal
 • Smidig växling
 • Max. utgående vridmoment 7 650 Nm (dropbox) och 42 000 Nm (navdrivning)
Faktablad
Faktablad
eLION – ombordladdare

eLION – ombordladdare

 • Tuff konstruktion som klarar av off-highway-applikationer
 • AC-laddare (enkelriktad laddning) och integrerad styrenhet för DC-laddning (snabbladdning)
 • Kan användas med enfas (19 kW) och trefas (22 kW) nätanslutning
 • Parallell drift upp till 88 kN
 • Lätt att integrera med snabbkopplingar

FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – DC/DC-omvandlare

eLION – DC/DC-omvandlare

 • Tuff konstruktion som klarar av off-highway-applikationer
 • Omvandling från högspänning till lågspänning
 • Galvaniskt isolerad effektomvandlare för 12 och 24 V
 • Driftfärdig modulär design
 • Flexibel integrering, med möjlighet till upp till fyra parallella enheter

FAKTABLAD
FAKTABLAD
eLION – kablar

eLION – kablar

 • Kablage för lågspänning och högspänning
 • Flerkärnig 17-polig pulsgivarkontakt
 • 1-polig färgkodad HV-snabbkoppling (DC/AC)
 • Kemikaliebeständig
 • EMC-skärmad kabel