Sweden

Se hur smart datahantering kan hjälpa ditt och din kunds företag.

 
Fyll i formuläret för att få åtkomst till faktabladet.
Faktablad

I detta faktablad visas hur du omvandlar driftdata för fordon till maximal fördel för vagnparkschefer, driftchefer och fältserviceorganisationer – snabbt, effektivt och med full kontroll över kostnaderna.

Intressanta ämnen som diskuteras:

  • Identifiera och samla in data i fordon
  • Effektiv lagring och utvärdering av data rörande drift och prestanda
  • Visualisering av data på ett målgruppsorienterat sätt
  • Från data till praktik och avkastning
  • Överföra data mellan olika system
  • Vanliga problem och fällor