Sweden

Välj din position

    
    
Transforming Mobile Machines

Se vad professionell enhetshantering har att erbjuda dig.

 
Fyll i formuläret för att få åtkomst till faktabladet.
Faktablad

I det här faktabladet visas hur terrängmaskiner effektivt och säkert kan anslutas, hanteras och uppdateras via sakernas internet (IOT) – utan risk att komma in på en teknisk återvändsgränd.

Intressanta ämnen som diskuteras :

  • IoT-enheter som det är viktigt att hantera
  • Se vad som krävs av system för enhetshantering för att klara av den ständigt ökande mängden elektronik och programvara i dina fordon
  • Fordonets hela livscykel
  • Enklare arbete för telematikadministratörer
  • Fördelar med en modulär lösning från slutpunkt till slutpunkt
  • Bästa praxis i realtid