Sweden

Välj din position

BODAS Software
BODAS Förklarande videor

BODAS Förklarande videor

Bosch Rexroth driver den digitala utvecklingen av mobila arbetsmaskiner med BODAS, inklusive IoT-lösningar, mjukvara och mobil elektronisk hårdvara för off-highway-marknaden.

BODAS
SOFTWARE

Bodas Software är standard applikationsmjukvara för maskinfunktioner. Den är baserad på BODAS Hardware och är anpassad för Rexroth hydraulik vilket möjliggör en ideal maskinkontroll. Verktyg för programmering, parametrering och diagnos av BODAS Hardware är inkluderade.

 

Standard applikationsmjukvara

Standard applikations-mjukvara

Vi erbjuder flexibla applikationsmjukvarulösningar för driv-, arbets- och hjälpfunktioner. Du kan välja mellan en Plug & Run-version (ASrun), en version som går att modifiera (ASopen) samt relevanta mjukvarukomponenter (ASlibrary). Till varje applikation tillhandahåller vi mjukvarufunktioner och anpassade mjukvarupaket.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Programvaruarkitektur

Programvaru-arkitektur

Med hjälp av MATLAB® / Simulink® kan vår integrerade utvecklingsmiljö, som är baserad på MASAR ”Mobile Application Software Architecture”, stödja dig inom mjukvaruutveckling, återanvändbarhet och med integrationen av den modellbaserade mjukvaruutvecklingen.

Verktyg

Verktyg

Vi erbjuder en holistisk och komplett kedja för mjukvaruutveckling och underhåll. Våra verktyg ger dig möjlighet att utveckla din egen applikationmjukvara i MATLAB®, C eller CODESYS. Via BODAS Connect erbjuder vi också ytterligare parametrisering, fjärrunderhåll samt trådlösa mjukvaru- och firmwareuppdateringar.

Ditt verktyg för holistisk systemanalys
Ladda ner vår infomationsgrafik och utforska mer om BODAS-service 4.x: Ditt verktyg för diagnostik, parametrisering och uppdatering av mjukvara.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Video

Webbseminarium: Säkerhet och funktionell säkerhet

Stäng ute hackarna och skydda dina medarbetare: I vårt 30 minuter långa webbseminarium får du lära dig hur du använder BODAS produktutbud för att lägga en solid grund för framtidens säkerhetskrav, samtidigt som du behåller optimal balans mellan säkerhet och tillgänglighet.

SE WEBBSEMINARIET

Funktionell säkerhet

Funktionell säkerhet i elektroniska styrningar för mobila hydraulsystem.

Ladda ned e-utbildning