Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Phương tiện, tài liệu giảng dạy và học tập kỹ thuật số

Phương tiện giảng dạy và học tập XITE

Sự kết hợp lý tưởng giữa analog và kỹ thuật số

Dòng sản phẩm và phương tiện giảng dạy và học tập toàn diện của Bosch Rexroth Academy tạo điều kiện cho việc truyền đạt kiến thức hiệu quả và giúp việc học tập trở nên thú vị hơn. Phương tiện giảng dạy và học tập của chúng tôi rất thích hợp cho việc chuẩn bị, hỗ trợ hoặc theo dõi các bài học hoặc khóa đào tạo, như thiết bị làm việc cho giáo viên, người hướng dẫn hoặc người tập huấn và cho việc học tập độc lập. 
Tìm sách chuyên ngành của chúng tôi tại đây

Sách chuyên ngành

Tìm hiểu về thiết bị làm việc tại đây

Thiết bị làm việc

Tìm hình ảnh động của chúng tôi ở đây

Hình ảnh động

Tìm phần mềm của chúng tôi tại đây

Phần mềm

eLearning

eLearning

Bạn có thể tìm thấy các áp phích của chúng tôi tại đây

Áp phích