Vietnam
eConfigurators và Công cụ

eConfigurators và Công cụ

Hướng đến người dùng, rõ ràng và toàn diện: Bosch Rexroth cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ xác định và cấu hình các giải pháp sản phẩm phù hợp.

Chọn từ danh mục công cụ đa dạng hỗ trợ bạn trong quá trình lựa chọn các sản phẩm tiêu chuẩn, các biến thể tùy chỉnh hoặc đẩy nhanh quá trình kỹ thuật và đặt hàng của bạn.

Bộ cấu hình sản phẩm

Bộ cấu hình sản phẩm

  • Có thể truy cập 24/7
  • Tài liệu cấu hình toàn diện (bao gồm các tệp CAD)
  • Cấu hình có thể được thực hiện theo số hiệu vật liệu, mã loại hoặc chức năng

Công cụ kỹ thuật

Công cụ kỹ thuật

  • Các chức năng nâng cao (lập kế hoạch, thiết kế, tính toán...)
  • Tính khả dụng khi ngoại tuyến
  • Hỗ trợ quá trình mua hàng

Công cụ và eConfigurators kỹ thuật số của chúng tôi

Tổng quan

Bộ truyền động và các bộ điều khiển điện

Công nghệ siết vặn

Nhân viên làm việc với bộ cấu hình hệ thống trục vít me bi.

Bộ cấu hình sản phẩm

Bộ cấu hình hệ thống siết vặn