Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Hệ thống chuyển động tuyến tính sẵn sàng lắp đặt với nhiều biến thể truyền động khác nhau.

Trục tuyến tính

Hệ thống truyền động tịnh tiến sẵn sàng lắp đặt với nhiều biến thể truyền động khác nhau.

So sánh sản phẩm

So sánh

Sản phẩm Khả năng chịu tải Chính xác Ứng dụng
Mô-đun nhỏ gọn
+++ +++ các tác vụ xử lý đơn giản đến cần độ chính xác cao Cấu hình & Tệp CAD
Mô-đun tuyến tính
+++ ++ các tác vụ xử lý đơn giản đến cần độ chính xác cao Cấu hình & Tệp CAD
Mô-đun chính xác
++ ++++ các tác vụ xử lý bình thường đến cần độ chính xác cao Cấu hình & Tệp CAD
Bàn ray cầu
++++ ++++ các tác vụ xử lý cần độ chính xác cao Cấu hình & Tệp CAD
Mô-đun Omega
++ ++ các tác vụ xử lý đơn giản, bình thường Cấu hình & Tệp CAD
Mô-đun cấp liệu
+ ++ các tác vụ xử lý đơn giản, bình thường Cấu hình & Tệp CAD
Bàn trượt tuyến tính
+ + các tác vụ xử lý đơn giản Cấu hình & Tệp CAD
Bộ truyền động
++ +++ các tác vụ chuyển động đơn giản, bình thường Cấu hình & Tệp CAD