Norway

Velg plassering

En hvit linje begynner med en hvit pil med rødt omriss og en hvit nål over i forgrunnen og ender i et hvitt flagg bakerst i bildet. Over linjen er det tre sirkler med hvert sitt symbol.

Hev nivået til de mobile robotene dine.

Rexroth ROKIT Navigator

Rexroth ROKIT Navigator – avansert programvare for bevegelsesplanlegging

ROKIT Navigator fra Bosch Rexroth er navigasjonsprogramvare for effektiv bevegelsesplanlegging av mobile roboter, og dermed en naturlig utvidelse av ROKIT Locator. Den modulære programvaren er enkel å integrere, og styrer bevegelsen av varer fra A til B på en pålitelig måte. Den sørger også for å styre transporten jevnt og elegant og å takle hindringer. I likhet med ROKIT Locator er ROKIT Navigator kompatibel med en rekke mobile roboter, som robottraller (AGV) og selvstyrte mobile roboter (AMR), og har grensesnitt for andre komponenter som standard.

Øk produktiviteten

Perfeksjonert navigasjon for mobile roboter: høy presisjon, bestemt, pålitelig. En målrettet integrasjonsfase sørger for at programvaren som planlegger bevegelse, setter opp parametrene for de ulike kjøretøytypene på en rasjonell måte.

Kompatibel med en rekke programvare- og maskinvareapplikasjoner

ROKIT Navigator bygges inn i eksisterende standarder – uten behov for adaptere eller ekstra grensesnitt. Komponenten er kompatibel med flåtestyringssystemer som bruker VDA 5050-grensesnitt, og overholder de gjeldende sikkerhetskravene i lokalene dine.

Bildet viser de viktigste aspektene av ROKIT-robotteknologisettet fra Bosch Rexroth. «ROKIT Navigator»-overlegget, «SOFTWARE»-knappen og «ROKIT Navigator»-ikonet er valgt.

Dine fordeler

Et rektangel med et stolpediagram hvor stolpene blir høyere fra venstre til høyre.

PRODUKTIVT – PLANLEGG NESTE TREKK

  • Pålitelig levering og håndtering av gods
  • Hindringer omgås, kommer fram på trange steder
  • Overskuelig bevegelsesmønster
  • Effektiv algoritme

Et rektangel med puslespillbiter som passer sammen.

KOMPATIBEL – ENKEL Å INTEGRERE

  • Rask og enkel integrasjon – det er ikke nødvendig å være ekspert
  • Overholder generelle sikkerhetsbetingelser
  • Rask tilpasning til varierende kinematikk
  • Kompatibel med VDA-5050
  • Åpne grensesnitt

Se nærmere på Rexroth ROKIT Navigator-funksjonene

Med ROKIT Navigator

Unngår hindringer: Tar hensyn til gjenstander langs kjøreruten og unngår dem på tillatt avstand.

Overholder eksterne sikkerhetskrav: Myk interaksjon mellom planlagte kjøretøybevegelser og sikkerhetsbestemmelser.

Overholder akselerasjonsbegrensninger: Bevegelsesplanleggingen overholder regler for maksimal akselerasjon på langs og tvers.

Tar hensyn til kjøretøyets og lastens kontur: Forhindrer at kjøretøyer eller last kolliderer med hindringer.

VDA 5050-kompatibel: Støtter VDA 5050-spesifikasjonen mellom kjøretøy og flåtestyring.

Tar hensyn til orienteringsbegrensninger: Avhengig av drivenhetstypen aktiveres bevegelsestrinnene uavhengig av kjøretøyorienteringen.

Overholder soner: Samsvar med gitte betingelser i definerte områder (for eksempel fartsgrense, eksklusivt kjøreområde).

Navigasjon i trange rom: Trygg kjøretøymanøvrering der det er lite plass.

Støtter forskjellige drivenhetstyper: for eksempel Ackermann, differensialdrivaksler, retningsuavhengige drivenheter.

Rask integrasjon og idriftsettelse: Systemparametre kalibreres offline ved hjelp av verktøy.

På én side

Få en tidlig oversikt over ROKIT Navigator

Last ned PDF

ROKIT Navigator-nyheter

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.