Poland Polski

Sterowanie i napęd hydrauliczny

Firma Bosch Rexroth Sp. z o. o. zaprasza na szkolenia otwarte nt.:

„Technika proporcjonalna w hydrostatycznych układach napędów maszyn i urządzeń”

 • miejsce szkolenia: siedziba firmy - Warszawa ul. Jutrzenki 102/104
 • czas szkolenia: dwa dni, organizowane raz w kwartale w I dzień w godz. 9.00 - 15.00 oraz w II dzień godz. 8.30 - 14.30.
 • uczestnicy: minimalna liczba uczestników to 4 osoby, natomiast maksymalna 12 osób.
 • cena szkolenia - (wraz z materiałami) wynosi 1600 PLN + VAT od osoby, przy czym nie obejmuje ona kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Ogólne warunki szkoleń firmy Bosch Rexroth

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy techniki zaworów o działaniu ciągłym
 • Zawory proporcjonalne, budowa i sterowanie
 • Serwozawory, budowa i działanie
 • Omówienie podstawowych zasad związanych z eksploatacją czynnika roboczego w układzie hydraulicznym z elementami proporcjonalnymi i serwozaworami (dobór, filtracja, itp.)
 • Omówienie zasad eksploatacji i diagnostyki elementów, zespołów i układów hydraulicznych z elementami proporcjonalnymi i serwozaworami
 • Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych, w tym m.in.:
 • sterowanie cylindrem / silnikiem hydraulicznym przy użyciu zewnętrznego potencjometru
 • sterowanie cylindrem / silnikiem hydraulicznym przy modułu zadajnika
 • wykorzystanie przełączników zbliżeniowych w sterowaniu proporcjonalnym
 • ustawianie ciśnienia w układzie hydraulicznym przy użyciu zewnętrznego potencjometru
 • Przedstawienie laboratorium i warsztatu serwisu firmy Bosch Rexroth Sp. z o. o. w Warszawie
 • Obsługa olejowa układu hydraulicznego (m.in. pobranie próbki oleju, określenie klasy czystości, filtracja oleju w układzie).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Uwaga! Z ważnych powodów terminy poszczególnych szkoleń mogą ulec niewielkiemu przesunięciu.

Masz pytanie?

Dowiedz się więcej!

Skontaktuj się z nami