Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland

Certyfikaty jakości i ochrony środowiska

POLITYKA JAKOŚCI I CERTYFIKATY JAKOŚCI

Polityka jakości

Certyfikat jakości (PL)

Quality certificate (EN)

Cертификат качества (RU)

Jakość i ochrona środowiska

Jakość - zasady i ceryfikaty

akość — zasady i certyfikaty

Rexroth jest synonimem produktów i usług wysokiej jakości.

Projekty klientów wymagają od firmy Rexroth zapewnienia produktów i usług najwyższej jakości. Dlatego korzystamy z najnowocześniejszych metod pracy. Rexroth korzysta z bogatych doświadczeń grupy Bosch.

Firma Bosch od dawna jest zaangażowana w zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług.

Robert Bosch napisał w 1918 r.:

„Nie dopuszczam do siebie myśli, aby ktokolwiek, kto korzysta z moich produktów, mógł udowodnić, że moja praca była niskiej jakości pod jakimkolwiek względem. Dlatego zawsze staram się wytwarzać produkty, które z powodzeniem przejdą każdy obiektywny test, a ich wykonanie będzie charakteryzować najwyższa jakość”.

Pozostając w zgodzie z tą myślą, firma Rexroth wdrożyła system zarządzania jakością oparty na procesach, który pomaga całemu przedsiębiorstwu nieustannie zapewniać coraz wyższą jakość.

Dzięki inicjatywie „Jakość na pierwszym miejscu — w myśli i w działaniu” firma Rexroth jest jednym z czołowych przedsiębiorców współzawodniczących w zakresie jakości. Wzmacnia to pozycję firmy Rexroth w branży budowy maszyn i instalacji przemysłowych, która zwraca coraz większą uwagę na aspekt jakości.

Zasady

1.Naszym celem jest spełnianie oczekiwań klientów dzięki produktom i usługom wysokiej jakości.

2.Zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług oraz ich doskonalenie jest obowiązkiem i celem każdego pracownika firmy — od dyrektorów po praktykantów.

3.Nasze wytyczne, procesy, systemy i cele są oparte na międzynarodowych standardach i wymaganiach klientów, a także na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników. Wiedza oraz przestrzeganie wytycznych i procesów to podstawy, które pozwalają gwarantować wysoką jakość.

4.Jakość oznacza właściwe wykonywanie prac od fazy początkowej, co pozwala uniknąć porażek po ich zakończeniu. Nieustanne podwyższanie jakości procesów umożliwia obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.

5.Unikanie porażek ma większe znaczenie niż eliminowanie niedociągnięć. Systematycznie wdrażamy metody i narzędzia profilaktycznej kontroli jakości, uczymy się na błędach i niezwłocznie eliminujemy ich przyczyny.

6.Nasi dostawcy pełnią istotną rolę w procesie zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług. Z tego powodu dostawcy muszą spełniać te same wysokie standardy jakości, które obowiązują w firmie Rexroth.

Certyfikaty

Certyfikaty firmy Bosch Rexroth AG:

Bosch Rexroth AG — certyfikat zbiorczy — wystawiony dla wszystkich placówek firmy Bosch Rexroth przez TÜV Süd

Bosch Rexroth AG — Hydraulics — Lohr — IRIS

Bosch Rexroth AG — Hydraulics — Lohr — PED

Ochrona środowiska - zasady i certyfikaty

Firma Bosch Rexroth postrzega ochronę środowiska na skalę globalną jako wyzwanie i wyznacza surowe standardy, które obowiązują we wszystkich jej placówkach.

Działania firmy Bosch na rzecz ochrony środowiska rozpoczęły się ponad 30 lat temu wraz z publikacją pierwszych wiążących przepisów w tym zakresie. Te same zasady obowiązują w firmie Bosch Rexroth — nasze produkty i systemy automatyki przemysłowej i produkcyjnej, a także zastosowania mobilne, pomagają ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko i chronić zasoby naturalne.

Staramy się również stosować te zasady w codziennej pracy we wszystkich placówkach firmy. Nasze działania obejmują między innymi ograniczanie wszystkich szkodliwych emisji i recykling materiałów odnawialnych. Nieustannie inwestujemy w nowoczesne metody produkcyjne, które ograniczają niekorzystny wpływ na środowisko takich substancji, jak pył, ścieki i dwutlenek węgla.

Naszym celem jest nieustanny rozwój, a w szczególności doskonalenie procedur ochrony środowiska — każdego roku wyznaczamy sobie nowe cele. Efektywne procedury ochrony środowiska postrzegamy jako czynnik zwiększający konkurencyjność i zaangażowanie społeczne na rzecz przyszłych pokoleń.

Zasady dotyczące ochrony środowiska

> Certyfikaty ISO 14001