Poland Polski

Certyfikaty jakości i ochrony środowiska

POLITYKA JAKOŚCI I CERTYFIKATY JAKOŚCI

Polityka jakości

Certyfikat jakości (PL)

Quality certificate (EN)

Cертификат качества (RU)

Jakość i ochrona środowiska

Jakość — zasady i certyfikaty

Jakość — zasady i certyfikaty

Rexroth jest synonimem produktów i usług wysokiej jakości.

Projekty klientów wymagają od firmy Rexroth zapewnienia produktów i usług najwyższej jakości. Dlatego korzystamy z najnowocześniejszych metod pracy. Rexroth korzysta z bogatych doświadczeń grupy Bosch.

Firma Bosch od dawna jest zaangażowana w zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług.

Robert Bosch napisał w 1918 r.:

„Nie dopuszczam do siebie myśli, aby ktokolwiek, kto korzysta z moich produktów, mógł udowodnić, że moja praca była niskiej jakości pod jakimkolwiek względem. Dlatego zawsze staram się wytwarzać produkty, które z powodzeniem przejdą każdy obiektywny test, a ich wykonanie będzie charakteryzować najwyższa jakość”.

Pozostając w zgodzie z tą myślą, firma Rexroth wdrożyła system zarządzania jakością oparty na procesach, który pomaga całemu przedsiębiorstwu nieustannie zapewniać coraz wyższą jakość.

Dzięki inicjatywie „Jakość na pierwszym miejscu — w myśli i w działaniu” firma Rexroth jest jednym z czołowych przedsiębiorców współzawodniczących w zakresie jakości. Wzmacnia to pozycję firmy Rexroth w branży budowy maszyn i instalacji przemysłowych, która zwraca coraz większą uwagę na aspekt jakości.

Zasady

1. Naszym celem jest spełnianie oczekiwań klientów dzięki produktom i usługom wysokiej jakości.

2. Zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług oraz ich doskonalenie jest obowiązkiem i celem każdego pracownika firmy — od dyrektorów po praktykantów.

3. Nasze wytyczne, procesy, systemy i cele są oparte na międzynarodowych standardach i wymaganiach klientów, a także na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników. Wiedza oraz przestrzeganie wytycznych i procesów to podstawy, które pozwalają gwarantować wysoką jakość.

4. Jakość oznacza właściwe wykonywanie prac od fazy początkowej, co pozwala uniknąć porażek po ich zakończeniu. Nieustanne podwyższanie jakości procesów umożliwia obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.

5. Unikanie porażek ma większe znaczenie niż eliminowanie niedociągnięć. Systematycznie wdrażamy metody i narzędzia profilaktycznej kontroli jakości, uczymy się na błędach i niezwłocznie eliminujemy ich przyczyny.

6. Nasi dostawcy pełnią istotną rolę w procesie zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług. Z tego powodu dostawcy muszą spełniać te same wysokie standardy jakości, które obowiązują w firmie Rexroth.

Certyfikaty

Certyfikaty firmy Bosch Rexroth AG:

Bosch Rexroth AG — certyfikat zbiorczy — wystawiony dla wszystkich placówek firmy Bosch Rexroth przez TÜV Süd

Bosch Rexroth AG — Hydraulics — Lohr — IRIS

Bosch Rexroth AG — Hydraulics — Lohr — PED

Ochrona środowiska — zasady i certyfikaty

Firma Bosch Rexroth postrzega ochronę środowiska na skalę globalną jako wyzwanie i wyznacza surowe standardy, które obowiązują we wszystkich jej placówkach.

Działania firmy Bosch na rzecz ochrony środowiska rozpoczęły się ponad 30 lat temu wraz z publikacją pierwszych wiążących przepisów w tym zakresie. Te same zasady obowiązują w firmie Bosch Rexroth — nasze produkty i systemy automatyki przemysłowej i produkcyjnej, a także zastosowania mobilne, pomagają ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko i chronić zasoby naturalne.

Staramy się również stosować te zasady w codziennej pracy we wszystkich placówkach firmy. Nasze działania obejmują między innymi ograniczanie wszystkich szkodliwych emisji i recykling materiałów odnawialnych. Nieustannie inwestujemy w nowoczesne metody produkcyjne, które ograniczają niekorzystny wpływ na środowisko takich substancji, jak pył, ścieki i dwutlenek węgla.

Naszym celem jest nieustanny rozwój, a w szczególności doskonalenie procedur ochrony środowiska — każdego roku wyznaczamy sobie nowe cele. Efektywne procedury ochrony środowiska postrzegamy jako czynnik zwiększający konkurencyjność i zaangażowanie społeczne na rzecz przyszłych pokoleń.

Zasady dotyczące ochrony środowiska (EN)

> Certyfikaty ISO 14001