Poland Polski
Farmacja

Farmacja

ROZWIĄZANIA DO PRECYZYJNEGO STEROWANIA I ELASTYCZNEJ PRODUKCJI DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ.

Branża farmaceutyczna zajmuje się opracowywaniem, formułowaniem, wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek leków lub substancji farmaceutycznych używanych jako środki lecznicze podawane pacjentom.

Obecnie w branży istnieje wysokie jak nigdy wcześniej zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie badań i rozwoju, zarządzania łańcuchem dostaw i optymalizacji kosztów. Producenci muszą gwarantować najwyższą jakość w długich cyklach produkcyjnych, monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym oraz elastyczne zarządzenie i sterowanie wszystkimi kluczowymi parametrami.

W tej gałęzi przemysłu niezwykle ważne jest precyzyjne sterowanie, które zaczyna się już na etapie produkcji. W tym kontekście oferujemy wydajne kosztowo i przyjazne dla środowiska komponenty, dzięki którym można realizować i produkować innowacyjne i konkurencyjne wyroby.

WE MOVE.

Inteligentne systemy podające

Inteligentne systemy podające

Produkty przed umieszczeniem w opakowaniu są grupowane na pasach wieloprzebiegowych. Ta procedura jest realizowana zarówno, przez górne, jak i boczne maszyny ładujące. Dwa oddzielnie napędzane i ułożone równolegle łańcuchy lub pasy napędzają zespoły przenośnika ze zintegrowanymi kieszeniami. Zespoły te są rozładowywane w stacji rozładunkowej, a następnie natychmiast powracają do stacji ładującej.

Linia formująca i zamykająca opakowania

Linia formująca i zamykająca opakowania

Poziome, pionowe i termiczne linie formujące zamykające umożliwiają redukcję kosztów okablowania i szaf sterowniczych dzięki napędowi IndraDrive Mi; dodatkowo dzięki systemowi Rexroth FlexProfile umożliwiają błyskawiczną zmianę formatu i produktu, a ich zaawansowane rozwiązania technologiczne gwarantują optymalne projektowanie systemów.

Linia pakowania opakowań jednostkowych

Linia pakowania opakowań jednostkowych

Po doprowadzeniu do stacji pojemniki są ustawiane w odpowiednich odległościach. Nóż docina naciągniętą folię do odpowiedniej długości, a następnie folia jest nakładana na górne powierzchnie zespołu pojemników. Serwomechanizm kontroluje, aby grupy pojemników były w całości owinięte folią. W sąsiednim tunelu obkurczającym następuje podgrzewanie zespołów opakowań. Taki proces zapewnia bardzo stabilny układ zapakowanych pojemników.

Kartonowanie

Kartonowanie

Karton pobierany z magazynu za pomocą pomp pneumatycznych jest synchronicznie układany na kieszeni przenośnika przez mechanizm sekwencyjny. Dzięki tarczy krzywkowej następuje synchroniczne układanie wstępnie przyciętych części. Wstępnie docięte części są utrzymywane na łańcuchu synchronizującym, transportowane do stacji formowania i sklejane za pomocą dysz sterowanych elektronicznie.

Paletyzowanie i rozładowywanie z palet

Paletyzowanie i rozładowywanie z palet

Pokazany paletyzator jest sterowany 3 osiami (X, Y, Z), dzięki czemu umożliwia układanie produktów w trzech wymiarach. Przebieg układania oraz warunki kinematyczne procesu można zaprogramować lub obliczyć za pomocą sterownika PLC zgodnie z układem palety lub czynnikami zewnętrznymi. Osie są sterowane za pomocą systemu Robot-Control (RoCo). Moduł planowania ruchu RoCo koordynuje przemieszczenia wszystkich osi stacji. Osie dodatkowe, np. osie podające lub odprowadzające, są sterowane przez zintegrowany sterownik PLC. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni przez paletyzator portalowy palety są odkładane tuż za chwytak.

Etykietowanie i dekorowanie

Etykietowanie i dekorowanie

Pojemniki są prowadzone na taśmie transportowej lub ze zbiorczej taśmy transportowej. Głowica gwiazdowa napędzana serwomotorem pobiera pojemniki i podaje je na stół pojemników. Układ ten działa synchronicznie z podajnikiem ślimakowym i tarczą obrotową maszyny etykietującej. Maszyny etykietujące pracują zasadniczo ze stałą prędkością, tzn. stół pojemników obraca się z prędkością dostosowaną do procesu.

YOU WIN.

Możliwości adaptacji

Możliwości adaptacji

Użytkownicy końcowi oczekują przede wszystkim bardziej elastycznych maszyn umożliwiających produkcję w mniejszych partiach, a także zwiększających wydajność dzięki maksymalnej dynamice przemieszczeń we wszystkich kierunkach. W tym celu firma Rexroth opracowała zintegrowane oprogramowanie z funkcjami adaptacyjnymi na poziomie sterowania oraz samego napędu.

Możliwości łączności

Możliwości łączności

Przygotuj swoje maszyny do Przemysłu 4.0. Oferujemy możliwość wydajnego kosztowo połączenia w sieci nowych i istniejących maszyn oraz optymalizacji procesów i jakości produktów: IoT Gateway ułatwia połączenie środowisk Przemysłu 4.0 bez konieczności modyfikowania logiki systemów automatyzacji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Firma Bosch Rexroth gwarantuje uniwersalne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, oferując produkty zgodne z wszystkimi aktualnymi normami. Producentom maszyn zapewniamy także wsparcie techniczne ułatwiające implementację ekonomicznych rozwiązań– zarówno w przypadku komponentów, jak i rozwiązań wraz z oprogramowaniem.

SERWIS

Części zamienne

Części zamienne

Firma Bosch Rexroth oferuje bogaty asortyment usług w zakresie naprawy, konserwacji i modernizacji złożonych maszyn.

Dowiedz się więcej
Naprawy

Naprawy

Szybka i skuteczna naprawa zamiast kosztownej wymiany – dzięki szybkiej naprawie maszyna, a tym samym cała linia produkcyjna, może szybko wznowić działanie.

Dowiedz się więcej
Serwis terenowy

Serwis terenowy

Potrzebujesz pomocy na miejscu? Serwis terenowy Bosch Rexroth przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci na miejscu.

Dowiedz się więcej
Modernizacja

Modernizacja

Potrafimy stare rozwiązanie przekształcić w nowe, a nawet jeszcze nowsze! Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie istotnie wydłużyć okres eksploatacji danej linii produkcyjnej, zapewniając jej maksymalną wydajność.

Dowiedz się więcej