Poland Polski

Warunki współpracy

Warunki sprzedaży, napraw, gwarancji

Ogólne warunki sprzedaży firmy Bosch Rexroth Sp z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. (EN)

Ogólne warunki napraw realizowanych przez firmę Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Ogólne warunki napraw realizowanych przez firmę Bosch Rexroth Sp. z o.o. (EN)

Załącznik do ogólnych warunków napraw - Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy Bosch

Załącznik do ogólnych warunków napraw - Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy Bosch (EN)

Ogólne Warunki Sprzedaży dla Towarów zamawianych on-line (Rexroth Store)

General Conditions of Sale of Goods ordered Online (Rexroth Store) (EN)

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020r.

Warunki zakupu

Nasze globalne podejście do zakupów umożliwia optymalizację wewnętrznych procesów i gwarantuje ujednolicone podejście do procesu zakupów. Więcej informacje można znaleźć na naszej globalnej stronie internetowej w zakładce Zakupy i logistyka.

> Globalna strona Zakupy i Logistyka

Ogólne warunki zakupu firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Ogólne warunki zakupu firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. (EN)

Warunki zakupu towarów i usług nieprodukcyjnych

Warunki zakupu towarów i usług nieprodukcyjnych (EN)

Zasady dotyczące jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej

Instrukcje dostaw i pakowania

Instrukcja pakowania (EN)

Podręcznik logistyczny dostawcy Grupy Bosch, wersja 052007

Bosch-Norm N 2580 Prohibition and declaration of substances

> Prohibition and Declaration of Substances

e-Faktura

> Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (online)

> Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (online EN)

Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (PDF)

Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (PDF EN)

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacje o przetwarzaniu danych kontrahentów Bosch Rexroth sp. z o.o. (PL)

Informacje o przetwarzaniu danych kontrahentów Bosch Rexroth sp. z o.o. (EN)