Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland Polski

Nota prawna

Informacje prawne

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych Bosch Rexroth są chronione na mocy praw autorskich i innych ochronnych przepisów handlowych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron internetowych stronom trzecim w celach komercyjnych jest zabronione. Ponadto, niektóre strony internetowe Bosch Rexroth zawierają zdjęcia chronione na mocy praw autorskich osób trzecich.

Znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Bosch Rexroth są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logotypów i emblematów firmy Bosch Rexroth. Marki i elementy kompozycyjne wykorzystywane na naszych stronach internetowych stanowią własność intelektualną firmy Robert Rexroth Sp. z o.o..

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak firma Bosch Rexroth nie może zagwarantować całkowitej poprawności czy dokładności prezentowanych tutaj informacji. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest wykluczona, chyba że szkody zostaną spowodowane celowo lub będą wynikiem poważnego uchybienia ze strony firmy Bosch Rexroth.

Licencja

Zawarta na stronie internetowej Bosch Rexroth własność intelektualna w postaci patentów, marek i praw autorskich jest prawnie chroniona. Publikacja na stronie internetowej nie może być rozumiana jako udzielenie licencji na wykorzystanie opublikowanej własności intelektualnej firmy Bosch Rexroth lub stron trzecich.

Zalecenia prawne

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. dziękuje za odwiedzenie stron www i zainteresowanie naszymi produktami. Wszelkie dane osobowe pobierane za pośrednictwem stron www firmy Bosch Rexroth będą zapisywane, przetwarzane oraz ew. przekazywane przedsiębiorstwom wchodzącym w skład koncernu Bosch wyłącznie w celu otoczenia Państwa indywidualną opieką, przesyłania informacji o produktach lub przedstawienia oferty usługowej. Firma Bosch Rexroth Sp. z o. o. zapewnia, że Państwa dane będą traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Online dispute resolution (ODR)

Informacja na temat zakładania sporu online: Komisja Europejska udostępnia platformę do zakładania sporów online (OS). Ta platforma ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego zakładania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.

Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.