Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland Polski

Wydawca

BOSCH REXROTH SP. Z O.O.
Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Bosch Rexroth Sp. z o.o.


Nazwa i adres:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Polska
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy:
Thomas Ilkow, Marzenna Głozak-Krochmal

Wpis do rejestru:
KRS 0000036334
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
534-000-15-50
Numer rejestrowy BDO:
000007800

Kapitał zakładowy:
6 300 000 PLN

Oznaczenia sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Status:
Duży Przedsiębiorca