Poland Polski
CTIVE Shuttle z pojemnikami dla małych ładunków na stoisku targowym Logimat.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Dzięki ACTIVE Shuttle procesy intralogistyczne stają się bardzo elastyczne.

Główny materiał graficzny Rexroth ROKIT. Na środku widnieje napis UX. Otacza go okrąg z czerwoną obwódką, na który składają się przyciski software, hardware i service. Obok nich znajdują się odpowiadające im ikony produktów. Poniżej ikony ustawionych jest kolejno pięć mobilnych robotów.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Dzięki pakietowi robotyki ROKIT można efektywnie i elastycznie zautomatyzować roboty mobilne i ręczne wózki widłowe.

Główny materiał graficzny ctrlX AUTOMATION przedstawia znak nieskończoności w kolorze czerwonym i fioletowym, który oznacza DevOps. Obok znajduje się zdjęcie produktu crtlX core x3.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

ctrlX AUTOMATION jest kluczem do efektywnej automatyzacji rozwiązań intralogistycznych

Omówienie produktów w zakresie robotyki mobilnej

Elastyczność, adaptacyjność i samodzielne działanie to podstawowe idee współczesnej robotyki. Aby działać ekonomicznie, firmy muszą mieć materiały dostępne w odpowiedniej ilości, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Roboty do transportu materiałów, tj. autonomiczne pojazdy (AGV) i autonomiczne roboty mobilne (AMR), są kluczowe dla automatyzacji. Oferta firmy Bosch Rexroth obejmuje AMR do automatyzacji przepływu materiałów i towarów, a także modułowy zestaw robotyki składający się z komponentów oprogramowania i sprzętu, które zapewniają kluczowe technologie dla szerokiej gamy AGV, AMR i wózków widłowych. Nasze AMR, jak również pakiet robotyki ROKIT są szybko wdrażane, intuicyjne w obsłudze, wszechstronnie połączone w sieć i bezpieczne w użyciu bez konieczności adaptacji dostępnej infrastruktury! Ponadto wszystko to można wykonać bez wiedzy eksperckiej.

Wsparcie

2 pracowników serwisu rozmawiających z klientami

Osoba kontaktowa w sprawie serwisu

Skontaktuj się z nami!
Pracownik serwisu rozmawiający z klientem.

Skontaktuj się z nami!

Lokalizator
Dokumentacja produktów robotyki mobilnej.

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty dotyczące produktów, od instrukcji po katalog.

Centrum pobierania