Poland Polski
Zdjęcie poglądowe broszury AMR ACTIVE Shuttle gotowe do pobrania.

Więcej na temat ACTIVE Shuttle

Uzyskaj głębszy wgląd w naszego mobilnego robota przyszłości ACTIVE Shuttle.

Pobierz

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
z autonomicznym robotem mobilnym (AMR) ACTIVE Shuttle

AMR ACTIVE Shuttle umożliwia już dziś wejście do fabryki przyszłości. ACTIVE Shuttle jest szybko wdrażany bez konieczności dostosowywania istniejącej infrastruktury zakładowej, intuicyjny w obsłudze, dysponujący pełnym potencjałem sieciowym i bezpieczny w użyciu! ACTIVE Shuttle automatyzuje i standaryzuje wewnętrzny przepływ materiałów i towarów. Transportuj w przyszłości wózki podłogowe z pojemnikami Euro BOX (KLT) w niezwykle elastyczny i bezpieczny sposób. System ACTIVE Shuttle Management System (AMS) pozwala na bardzo elastyczne zarządzanie zleceniami, umożliwiając ich wprowadzanie ręczne lub automatyczne za pośrednictwem systemów zewnętrznych. ACTIVE Shuttle komunikuje się za pomocą interfejsu VDA 5050 z systemami zewnętrznymi w celu sterowania flotą.

Podstawowe dane techniczne

AMR ACTIVE Shuttle z inteligentymi i przemyślanymi funkcjami.

ACTIVE Shuttle

Transport towarów: wózki podłogowe (600 x 400 mm)

Masa ACTIVE Shuttle: 88 kg

Wymiary ACTIVE Shuttle (D x S x W): 1013 x 405 x 913 mm

Udźwig: 260 kg

Wysokość podnoszenia (min./maks.): 118/135 mm

Prędkość: 1,0 m/s

System sterowania: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Technologia: Nawigacja laserowa w oparciu o naturalne elementy otoczenia

Wi-Fi: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Akumulator: Akumulator litowo-jonowy (51,8 V, 1502 Wh)

Nawigacja laserowa: Laserowy skaner bezpieczeństwa z przodu

Ochrona osobista: Laserowy skaner bezpieczeństwa (1 z przodu, 1 z tyłu)

Wykrywanie przeszkód w 3D: 2 kamery stereo

ESD: Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest spełniona

Rexroth Store
Wyświetlacz ACTIVE Shuttle Management System pozwalający zapoznawać się na bieżąco ze stanem floty.

AMS (ACTIVE Shuttle Management System)

Zarządzanie zleceniami: Priorytetyzacja i optymalna dystrybucja oczekujących zleceń transportowych do dostępnych pojazdów ACTIVE Shuttle

Zarządzanie ruchem: Centrum kontroli ruchu zapewniające sprawną koordynację operacji transportowych

Mapowanie na żywo: Zmiany w środowisku są automatycznie wykrywane przez poruszające się pojazdy i przekazywane całej flocie

Omijanie przeszkód: Bezpieczne omijanie przeszkód

Zarządzanie energią: W pełni automatyczny proces ładowania

Interfejs użytkownika: Intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika poprzez przeglądarkę internetową

Szablony zadań: Realizacja szerokiej gamy koncepcji transportowych przy użyciu łatwych w konfiguracji szablonów

Interfejsy do systemów zewnętrznych: Format danych: JSON; obsługiwane protokoły: Rest API, Web Socket

Rexroth Store
Automatyczny system transportowy z ręcznym urządzeniem obsługowym.

Prostota

AMR ACTIVE Shuttle można szybko zintegrować z intralogistyką zakładu z wykorzystaniem podejścia "Plug and Go". Niezawodna nawigacja laserowa eliminuje konieczność modyfikowania otoczenia.

Pracownik pokazuje oprogramowanie sterujące AMS ACTIVE Shuttle Management System, które umożliwia bardzo elastyczne zarządzanie zleceniami.

Elastyczność

Zadania mogą być przypisywane ręcznie lub automatycznie dzięki szeregom interfejsów (czujnik, PLC, REST/API itd.). Zapotrzebowanie na transport przypisywane jest dostępnym pojazdom ACTIVE Shuttle poprzez AMS.

Sprzęt AMR z systemem wykrywania przeszkód za pomocą systemu wizyjnego 3D.

Wytrzymałość

Wbudowany system rozpoznawania przeszkód zapewnia odpowiednio wczesne hamowanie i bezpieczne omijanie przeszkód. Oprócz laserowego skanera bezpieczeństwa, kamery stereo skanują pomieszczenie w 3D. Dzięki temu rozpoznawane są nawet obiekty wykraczające poza ścieżkę pracy ACTIVE Shuttle.

Laserowy skaner bezpieczeństwa w ACTIVE Shuttle wykrywa pracownika i autonomiczny system transportowy zatrzymuje się automatycznie.

Bezpieczeństwo

Koncepcja bezpieczeństwa opracowana we współpracy z niemieckim Zakładem Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) pozwala zapewnić ciągłą, wspólną pracę ludzi i maszyn. Laserowe skanery bezpieczeństwa zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie nieprzerwanej pracy.

Ekran z ACTIVE Shuttle Management System na ekranie laptopa.

Możliwości adaptacji

Flota ACTIVE Shuttle natychmiast wykrywa zmiany w środowisku pracy i automatycznie aktualizuje mapę. Pojazdy ACTIVE Shuttle komunikują się ze sobą bezprzewodowo za pośrednictwem AMS, informując się nawzajem o potencjalnych zmianach w otoczeniu. Pozwala to odpowiednio wcześnie reagować na różne sytuacje lub wąskie gardła.

Pojazd ACTIVE Shuttle podnosi wózek z czterema pojemnikami dla małych ładunków.

Wydajność

Zintegrowana platforma podnosząca ładuje i rozładowuje wózki całkowicie automatycznie, bez żadnych interwencji ręcznych! Priorytetyzacja i optymalna dystrybucja oczekujących zleceń transportowych do floty ACTIVE Shuttle wykonywane są za pośrednictwem systemu zarządzania zleceniami. ACTIVE Shuttle pozwala znacząco ograniczyć potrzebne powierzchnie i ilość materiałów, a więc także skrócić czas realizacji.

Zarządzanie flotą pojazdów AMR ACTIVE Shuttle

Połączenie ACTIVE Shuttle z ACTIVE Shuttle Management System (AMS).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Shuttle Management (AMS)

Połączenie ACTIVE Shuttle z ACTIVE Shuttle Management System (AMS) umożliwia bardzo elastyczne zarządzanie zleceniami. Sterowanie flotą i roboty mobilne ze sobą optymalnie skoordynowane. Oprogramowanie sterujące AMS pozwala zapoznawać się na bieżąco ze stanem floty, przypisuje oczekujące polecenia transportu dostępnym pojazdom oraz w elastyczny sposób konfiguruje konkretne scenariusze podczas produkcji.

Połączenie ACTIVE Shuttle, oprogramowania stacji kontrolnej dostawcy zewnętrznego oraz mieszanej floty pojazdów z innymi środkami transportu.

ACTIVE Shuttle z interfejsem VDA 5050

VDA 5050 to ustandaryzowany interfejs do komunikacji AGV. Standard ten umożliwia obsługę różnych pojazdów transportowych za pomocą jednego oprogramowania stacji kontrolnej. ACTIVE Shuttle posiada interfejs VDA 5050, więc można go obsługiwać z innymi środkami transportu w ramach floty mieszanej za pomocą oprogramowania stacji kontrolnej (kontrola nadrzędna) dostawcy zewnętrznego.

AMR ACTIVE Shuttle

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Autonomiczny robot mobilny ACTIVE Shuttle do Twojego systemu intralogistyki 4.0