Poland Polski
Smart Function Kit firmy Bosch Rexroth
Smart Function Kit firmy Bosch Rexroth
Techniki przemieszczeń liniowych

Całkiem nowy poziom technologii przemieszczeń liniowych

Wymagania konstruktorów i producentów maszyn podlegają ciągłym i szybkim zmianom. Motywowani chęcią uzyskiwania coraz krótszych czasów cykli, szukają rozwiązań, które pozwolą na elastyczną adaptację do nowych procesów produkcyjnych. Za pomocą systemów mechatronicznych smart oraz inteligentnych produktów, technika liniowa Rexroth w pełni zaspokaja te oczekiwania.

Bosch Rexroth już na wczesnym etapie stworzył podstawy do systematycznego rozwoju techniki przemieszczeń liniowych. Dziś oferujemy szeroki wybór cyfrowych narzędzi inżynierskich i konfiguratorów, które mogą służyć do uproszczenia procesów projektowania inadawania im  statusu „inteligentnych" w dosłownym znaczeniu tego słowa. Ale to dopiero początek. Transformację cyfrową postrzegamy jako proces, który wymaga ciągłego rozwoju, a to pomaga nam wprowadzić technikę przemieszczeń liniowych na nowy poziom.

Platforma inteligentnych rozwiązań mechatronicznych

Wykorzystujemy nasze portfolio sprawdzonych produktów, by technika przemieszczeń liniowych stawała się coraz inteligentniejsza – od integracji pionowej z dodatkowymi funkcjami, takimi jak oprogramowanie i elektronika, po ukierunkowane zastosowania czujników w elementach naszej technologii przemieszczeń liniowych. W minionym roku wprowadziliśmy już pierwsze takie rozwiązanie na rynek. Smart Function Kit do zastosowań w prasowaniu i łączeniu elementów to modułowe rozwiązanie mechatroniczne, które łączy mechanikę, elektronikę i oprogramowanie w formie podsystemu. Wyróżniającą cechą systemu jest intuicyjne uruchamianie i konfiguracja procesów, które nie wymagają profesjonalnej wiedzy na temat programowania. Oprogramowanie jest intuicyjne również podczas realizacji kolejnych zadań i można z niego korzystać już od samego początku bez uprzedniego szkolenia. Kolejnym logicznym krokiem w tym kierunku jest nowa platforma inteligentnych rozwiązań mechatronicznych: skupiamy się na potrzebach klienta, oferując odpowiednie rozwiązanie na każdy etap procesu.

Rozpakuj, podłącz i uruchom

Wszystko zaczyna się już na etapie wyboru i wymiarowania produktu: Klienci Rexroth nie muszą drobiazgowo poznawać techniki przemieszczeń liniowych, by intuicyjnie i w zaledwie kilku krokach zrealizować swoje pomysły z użyciem naszych narzędzi i opracować gotowy produkt.

W zakresie uruchamiania stawiamy na zasadę plug & produce, od wielu lat znaną jako plug & play w produktach konsumpcyjnych. W kontekście osi liniowych oznacza to w praktyce: rozpakuj, podłącz i wykonaj test działania w zaledwie kilka minut.

Od elastyczności do przekształcalności:

W dziedzinie obsługi obserwujemy trend w kierunku produktów i systemów, które zapewniają możliwość dostosowania i przekształcania. Choć oprogramowanie już teraz zapewnia określoną elastyczność, to jednak wkrótce osiągnie granice tego, co jest obecnie możliwe. W warunkach coraz krótszych czasów produkcji potrzebujemy systemów, które można dostosowywać w mgnieniu oka. Za przykład może posłużyć szybka zmiana systemu dla osi liniowych: można je wymienić dwoma kliknięciami i są natychmiast gotowe do uruchomienia i realizacji nowych zadań.

Szybka wymiana podzespołów ma też wpływ na konserwację: jeżeli oś liniowa wymaga konserwacji, personel techniczny może natychmiast zainstalować nową oś, a maszyna może pracować bez żadnego przestoju. Wydajność systemu można też zwiększyć, aktywnie stosując konserwację predykcyjną i monitorowanie warunków za pośrednictwem czujników.

Dalszemu rozwojowi techniki przemieszczeń liniowych towarzyszy zupełnie nowe podejście do produktu, które w sposób zrównoważony zwiększa wydajność systemu. Jednym z przykładów są elementy kompensacyjne, które można zainstalować w już istniejącym sprzęcie, uzyskując wymierną poprawę precyzji ustawień robotów i kartezjańskich układów współrzędnych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych inteligentnych rozwiązań mechatronicznych i przyszłości technologii przemieszczeń liniowych.

Dr Ulf Lehmann

Autor: Dr Ulf Lehmann
Stanowisko: szef oddziału technologii przemieszczeń liniowych