Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland
Bosch Rexroth w Polsce

Bosch Rexroth w Polsce

Światowy sukces w ramach lokalnych działań

BOSCH REXROTH KONCENTRUJE DZIAŁALNOŚĆ NA GLOBALNYM PARTNERSTWIE I LOKALNYCH KONTAKTACH

W Bosch Rexroth postępujemy zgodnie z zasadą, by myśleć globalnie, a działać lokalnie. Idea ta stanowi jeden z ważniejszych filarów naszego sukcesu. Zapewniamy wszystkim klientom dostęp do pełnej oferty rozwiązań tworzonych na podstawie doświadczenia zgromadzonego na całym świecie. Takie podejście umożliwia nam opracowywanie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do uwarunkowań lokalnych klienta – czy to europejskiego, czy amerykańskiego, czy też klienta z jednego z rynków wschodzących: brazylijskiego, chińskiego lub indyjskiego.

DOŚWIADCZENIA GROMADZONE LOKALNIE NA POTRZEBY ROZWIĄZAŃ DOSTOSOWANYCH DO LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ

Różni klienci stają przed różnymi wyzwaniami, co powoduje konieczność dostarczania im spersonalizowanych rozwiązań. W ramach globalnej sieci sprzedaży rejestrujemy indywidualne potrzeby klientów i przekazujemy je do regionalnych centrów projektowych, w których powstają propozycje dostosowane do uwarunkowań lokalnych i branżowych na bazie modułowych platform produktowych.

Firma Bosch Rexroth jest często angażowana do dużych projektów, np.

  • stworzenie przełomowego systemu podnoszenia platform wiertniczych na okręcie;
  • współpraca przy budowie zapory La Yesca w Meksyku;
  • remont śluz Kanału Panamskiego.
Często uczestniczymy w tego typu przedsięwzięciach, występując w roli partnera lub generalnego wykonawcy, na wszystkich etapach realizacji: często jako generalny wykonawca lub partner systemowy – od pierwszego pomysłu poprzez kompleksową symulację aż po realizację i rozpoczęcie eksploatacji. Korzyści, jakie czerpią klienci, to dostęp do bogatego know-how i doświadczenia, a także sprawdzonych umiejętności w zarządzaniu projektami.

Trudne aplikacje, pomysłowe rozwiązania

Difficult applications, clever solutions

Technika teatralna

Difficult applications, clever solutions

Automatyzacja

Difficult applications, clever solutions

Kolejnictwo

Difficult applications, clever solutions

Technika morska

Difficult applications, clever solutions

Maszyny rolnicze

ROZWIĄZANIE MUSI BYĆ PERFEKCYJNE: INNOWACJE SPOD ZNAKU FIRMY BOSCH REXROTH

Termin „innowacje” jest często używany w świecie biznesu, jednakże istnieją bardzo różne wyobrażenia na temat tego, co to pojęcie oznacza.

W Europie i Ameryce kojarzone jest najczęściej z technologią i jej nieustannym udoskonalaniem. Dla naszych chińskich partnerów innowacja polega na tym, by postawiony problem rozwiązać za pomocą wyszukanej technologii, zużywając jak najmniej surowców i za pomocą konstrukcji ograniczonej do przewidzianej funkcji. W innych regionach Azji lub w Ameryce Południowej użytkownicy wiążą ze słowem „innowacja” jeszcze inne wymagania. Zrozumienie lokalnych oczekiwań i umiejętność tworzenia spersonalizowanych rozwiązań przy współudziale lokalnych zespołów badawczych, stanowią warunek zdolności do sprostania indywidualnym oczekiwaniom w stosunku do innowacji w zglobalizowanym społeczeństwie.

Pracownicy Bosch Rexroth z całego świata ściśle ze sobą współpracują, a efektem tej współpracy są innowacje, które wyznaczają światowe standardy i przekonują naszych lokalnych klientów. Wszystkie te działania wspieramy nie tylko finansowo, ale również poprzez kreatywność tysięcy inżynierów. Procentowy udział wydatków na badania i rozwój w naszym budżecie od wielu lat przekracza średnią branżową.

Na ich podstawie systematycznie sporządzane są krótko- i średniookresowe prognozy dotyczące wymogówod obowiązujących trendów, które udaje nam się spełniać dzięki ciągłemu rozwojowi opartemu na znanych technologiach. Równocześnie pracujemy nad udoskonalaniem dotychczasowych rozwiązań, a także szukamy nowych metod. Innowacja oznacza dla nas zawsze wielowymiarowe korzyści dla producentów i użytkowników maszyn. Oznacza to na przykład, że dane rozwiązanie pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla, zwiększając jednocześnie produktywność.