Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070071 2015-08-25

Hydraulika w praktyce na stanowiskach dydaktycznych firmy Bosch Rexroth

Postępujący rozwój elementów hydraulicznych, ich niezawodność i podatność na sterowanie, sprawia iż coraz częściej w rozwiązaniach układów napędowych współczesnych maszyn i pojazdów stosowane są hydrostatyczne układy napędowe. Poznanie zasad funkcjonowania tychże układów napędowych daje gwarancję pełnego wykorzystania ich potencjalnych możliwości. Stąd też bardo istotnym zagadnieniem staje się przygotowanie przyszłych kadr zawodowych dla potrzeb projektowania, eksploatacji i obsługiwania hydrostatycznych układów napędowych.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest działalność edukacyjna czołowych firm zajmujących się hydrauliką siłową, w szerokim tego słowa znaczeniu, a także jednostek edukacyjnych wyposażonych w wyspecjalizowane laboratoria dydaktyczne i dydaktyczno-badawcze.

O właśnie takie laboratorium wzbogacił się Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, w którym, na bazie stanowisk laboratoryjnych WS290 (dawne DS4) firmy Bosch Rexroth, powstało Laboratorium Hydrotroniki Napędów Robotów.

Stanowiska WS290, zbudowane w formie przejezdnych konstrukcji, posiadają niezależne dwupompowe agregaty hydrauliczne wyposażone w pompy zmiennej wydajności, zasilane silnikiem trójfazowym o mocy 2,2 kW i własne zbiorniki oleju hydraulicznego o pojemności 40 dm3. Dla każdej ze stron stanowiska można w ten sposób ustawić niezależne parametry układu hydraulicznego (ciśnienie i natężenie przepływu), których wartości ustalono na bezpiecznym poziomie 5 MPa i 8 dm3/min. Stąd też każde z czterech stanowisk WS290 umożliwia prowadzenie zajęć z czterema studentami jednocześnie, przy czym studenci realizują parami różną tematykę zajęć. Stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie mocy dla potrzeb zasilenia stanowisk jak i ilość ciepła jaka wydzielana jest przez agregaty hydrauliczne w czasie pracy powoduje, że stanowiska z powodzeniem mogą być ustawiane w pracowniach bez dodatkowych przedsięwzięć adaptacyjnych podyktowanych przydziałem dodatkowej mocy czy koniecznością zastosowania systemu klimatyzacji, co jest niewątpliwym ich atutem.

Do każdego ze stanowisk przypisany jest zestaw elementów hydrauliki siłowej w postaci siłowników hydraulicznych, silników hydraulicznych, akumulatorów hydraulicznych, różnego rodzaju zaworów, rozdzielaczy klasycznych i proporcjonalnych, sterowanych zarówno mechanicznie jak i elektrycznie, a także elektronicznie z wykorzystaniem kart sterujących, które umożliwiają generowanie różnych przebiegów sygnałów sterujących. Wszystkie elementy są oryginalnymi elementami które są wykorzystywane na co dzień w przemyśle. Do stanowisk dołączono elementy umożliwiające generowanie zmiennego obciążenia dla układu wykonawczego w postaci pras hydraulicznych i siłowników obciążonych masami z możliwością zmiany ich kąta położenia. Dla potrzeb lepszego zrozumienia procesów zachodzących w instalacji hydraulicznej wprowadzone także elementy wizualizacji przepływu czynnika roboczego, które z jednej strony pokazują kierunek przepływu, a jednocześnie pozwalają na pomiar jego natężenia. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie mocowania elementów używanych do ćwiczeń na stanowisku. System uchwytów wyposażonych w sprężynowe zamki pozwala szybko i bezpieczne umieścić elementy układu hydraulicznego na ażurowej ściance stanowiska, zapewniając łatwe ich łączenie z wykorzystaniem przewodów hydraulicznych. Oczywiście do każdego stanowiska dostarczony jest komplet przewodów hydraulicznych, płyt przyłączeniowych i innych elementów pomocniczych, a wszystkie zakończone są bezprzeciekowymi szybkozłączami, które pozwalają budować układy hydrauliczne bez używania dodatkowych narzędzi w postaci kluczy montażowych. Dla potrzeb pomiaru i odczytu wartości wielkości hydraulicznych stanowiska wyposażono w zestawy manometrów o różnych zakresach pomiarowych, czujniki ciśnienia współpracujące z wyświetlaczami cyfrowymi i tachometry laserowe.

Dostarczona wraz ze stanowiskami WS290 dokumentacja stanowi zestaw dwudziestu opracowanych zajęć laboratoryjnych w wersji dla studenta i prowadzącego zajęcia, które pozwalają na zapoznanie się z tematyką realizowanych zajęć, ich przebiegiem, schematami połączeń hydraulicznych i elektrycznych, a także ułatwiają przeprowadzenie pomiarów, wykreślenie charakterystyk i przeprowadzenie dyskusji uzyskanych wyników. Bardzo cennym narzędziem pomocnym w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych jest oprogramowanie Automation Studio, które pozwala na budowę wirtualnych układów hydraulicznych z możliwością ich parametryzacji i sprawdzenia poprawności działania, w ramach zajęć wprowadzających do ćwiczeń na obiektach rzeczywistych.

Bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo pracy na stanowiskach, stąd też stanowiska wyposażono w elementy, które zarówno ostrzegają prowadzącego zajęcia o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów pracy jak i pozwalają na szybkie, awaryjne wyłączenie zasilania stanowisk.

Zbudowane w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Laboratorium Hydrotroniki Napędów Robotów w oparciu o stanowiska WS290 firmy Bosch Rexroth jest niewątpliwie nowoczesną bazą dydaktyczną dla potrzeb kształcenia przyszłych pokoleń inżynierów, zajmujących się zagadnieniami związanymi z hydrostatycznymi układami napędowymi, a możliwość prowadzenia zajęć w oparciu o elementy stosowane w budowie układów napędowych współczesnych maszyn i urządzeń jest najlepszym przygotowaniem do wykonywania przyszłego zawodu.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Tomasz  Domaszczyński
Jutrzenki  102/104
02-230 Polska
Telefon: +48 22 738 18 50
tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2016-11-02
Aplikacje maszynowe i projektowe

Hydrauliczne stanowiska szkoleniowe firmy Bosch Rexroth

Świat Dydaktyki Bosch Rexroth bazując na standardowych produktach i kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w napędach i sterowaniach daje niezbędną wiedzę, która zostanie wykorzystana w rzeczywistym świecie wyrobów i systemów Rexroth.


2015-10-27
Aplikacje maszynowe i projektowe

Nowe laboratorium szkoleniowe w firmie Bosch Rexroth Sp. z o. o.

System szkolnictwa przyjęty w Polsce po 1991 roku nie sprzyjał rozwojowi szkolnictwa zawodowego oraz rozwijaniu w szeregu branżach właściwych kompetencji zawodowych odpowiadających współczesnemu stanowi rozwiązań technologicznych. U źródeł takiego stanu rzeczy był m. in. brak funduszy na doskonalenie bazy szkoleniowej oraz likwidacja dużej liczby szkół przyzakładowych.