Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland

Formularz rejestracyjny

Webinar: "BODAS - nowa seria sterowników RC40, oprogramowanie"

Termin i język szkolenia:

02.03.2023 13:00 - 14:00

Tematyka:

• Zaprezentowanie serii nowych sterowników BODAS RC40, a w tym:

- wersje i możliwości sprzętowe,

- system konfiguracji easyConfig;

- ścieżka tworzenia oprogramowania użytkownika.

• Przedstawienie środowiska i interfejsu programowania (API)

• Omówienie oprogramowania narzędziowego Bodas Service 4.X i Bodas Service Editor

Czas trwania szkolenia:

1 godzina

Warunki przystąpienia do szkolenia:

• Komputer z dostępem do Internetu i adres e-mail

Kosztu szkolenia:

Nieodpłatne