Sweden

Välj din position

Digitala medier, undervisningsmaterial och läromedel

Media

Analogt och digitalt – i en perfekt kombination

Större fokus – större nöje. Med rätt media nära till hands.

Att lära sig själv eller lära ut något till andra: Lika fascinerande, båda två. Allt detta hittar du även i Media – det heltäckande produktutbudet av mediaprodukter från Bosch Rexroth Academy. Här hittar du aktuell, tydligt strukturerad media, verktyg och innehåll för utlärning och utbildning, inlärning och självstudier. Inhämta kunskaper systematiskt – och framgångsrikt.

På bilden visas en surfplatta med exempel på animeringar från kapitlet Hydraulmotorer – axialkolvmotor, lutande axel – konstant

Se och lär: Animeringspaket

Med våra animeringar blir tekniskt innehåll tydligt och lätt att förstå – och det är kostnadsfritt! Detta möjliggör för dig att kunna skapa den perfekta introduktionen till hydraulik- och pneumatikteknik. Vi har flera olika animeringar med detaljerade funktioner för följande ämnen: Hydraulik – grunderna, Tvåvägs proportionalventil, Strypreglering, Lastavkänning, Hydrostatiska system för styrning, Hydrauliska ackumulatorer samt Pneumatik – grunderna. Skickas en förfrågan om du är intresserad!

Animeringar: Läs mer
Animeringar: Läs mer
Bilden visar exempel på omslaget för teknikboken Kompakt kunskap – Hydraulik – grunderna

Djuplodande kunskaper: Böcker inom specialämnen

Det enda sättet att säkerställa att kunskaper lever visare är att utforska ämnet ingående. Därför erbjuder vi dig teknikspecifika referensarbeten som spänner från grundläggande information till specialistkunskaper. Ta del av de expertkunskaper en ledande global tillverkare har att erbjuda inom följande områden:

 • Fluidteknik
 • Energieffektivitet
Böcker inom specialämnen: Läs mer
Böcker inom specialämnen: Läs mer
Bild från e-utbildning – exempelkonstruktion av en avstängningsventil för industrihydraulik

e-utbildning: Lär dig när och var du vill

Inlärning vid förutbestämd tid på en specifik plats hör till historien. Med våra e-utbildningskurser kan du bygga upp de expertkunskaper du behöver för att förbättra din viktigaste teknik. Du bestämmer var och när – och inom många olika specialämnen:

 • Industrihydraulik
 • Mobil hydraulik
 • Elektriska driv- och styrsystem
 • Linjärteknik
 • Pneumatik
e-utbildning: Läs mer
e-utbildning: Läs mer
På bilden visas ett exempel på affischen Hydraulik: Hydrostatiska system för styrning

Lättillgängliga kunskaper: Affischer

Skapa en inspirerande inlärningsmiljö – med våra proffsiga affischer. På så sätt kan du utöka ditt utlärningskoncept med inspirerande visuella hjälpmedel, vilket underlättar förståelse av komplexa tekniska förhållanden och presenterar dessa på ett lättförståeligt sätt. Du kan ladda ned fler än 30 affischer gratis. Vi har affischer för följande teknikområden:

 • Hydraulik – grunderna
 • Hydraulik – ventiler
 • Hydraulik – pumpar
 • Hydraulik – Sytronix
 • Mobil hydraulik
 • Pneumatik
Ladda ned affischmotiv
Ladda ned affischmotiv

Animeringar

Beskriv teknisk innehåll på ett enkelt sätt med hjälp av våra animeringar: Nedan ser du exempel från vart och ett av våra sju animeringspaket. Dessa paket kan du ladda ned gratis. Integrera dina animeringar i din individuella utbildningsmiljö.

Animering: Styrning med reglerventil (riktningsventil)

Grundläggande principer för hydraulik – 62 animeringar

Animering: Styrning med reglerventil (riktningsventil)

Animering: Diod för avstörnings- och polvändningsskydd, påverkan från strömförsörjningens polaritet på lysdioder

Solenoidventil – av/på – 4 animeringar

Animering: Diod för avstörnings- och polvändningsskydd, påverkan från strömförsörjningens polaritet på lysdioder

Animering: Princip för strypreglering

Strypreglering – 6 animeringar

Animering: Princip för strypreglering

Animering: Funktionsprincip baserad på M7

Lastavkännande (LS) och lasttryckoberoende flödesfördelning – 3 animeringar

Animering: Funktionsprincip baserad på M7

Animering: Styrcykel för axel (Ackermann)

Hydrostatiska system för styrning – 33 animeringar

Animering: Styrcykel för axel

Animering: Blåsackumulator

Hydrauliska ackumulatorer – 8 animeringar

Animering: Blåsackumulator

Animering: Dubbelverkande cylinder

Pneumatik – grunderna – 49 animeringar

Animering: Dubbelverkande cylinder

BESTÄLL ANIMERINGSPAKET

Böcker inom specialämnen

Konsolidera dina kunskaper hjälp av våra tekniska böcker. Ta en titt i böckerna och se vad de har att bjuda på. Vad säger du, verkar det intressant?

Bild på teknisk bok: Kompakt kunskap – Hydraulik – grunderna

Kompakt kunskap – Hydraulik – grunderna

Lär dig grunderna och funktionerna för hydraulik i ett kompakt format. Denna tekniska bok innehåller sektionsvyer över industrikomponenter.

Ta en titt i boken

Bild på teknisk bok: Detaljerade kunskaper – Hydraulik – grunderna

Detaljerade kunskaper – Hydraulik – grunderna

Lär dig grunderna och funktionerna för hydraulik. Denna bok innehåller sektionsvyer över industrikomponenter.

Ta en titt i boken

Bild på referensboken Hydraulik i mobila maskiner

Hydraulik i mobila maskiner

Lär dig mer om hydraulikkomponenter för fordonshydraulik och bekanta dig med grunderna för mobil hydraulkretsteknik.

Ta en titt i boken

Bild på läroboken Detaljerade kunskaper – hydraulik för traktorer

Hydraulik för traktorer

I denna tekniska bok får du en översikt över de viktigaste hydrauliska funktionerna för jordbrukstraktorer.

Ta en titt i boken

Bild på referensbok om energieffektivitet – metoder för att öka energieffektiviteten på industriföretag

Handbok i energieffektivitet

Se hur industriföretag kan minska CO2-utsläppen genom att använda ett systematiskt förhållningssätt.

Ta en titt i boken

Bild på läroboken Detaljerade kunskaper – mekatronik i teori och praktik

Detaljerade kunskaper – mekatronik i teori och praktik

Denna tekniska bok innehåller det omfattande utbud av kunskaper du behöver för projektplanering, driftsättning av och diagnos för mekatroniska system.

Ta en titt i boken

BESTÄLL TEKNISKA BÖCKER

e-utbildning

Använd våra e-utbildningskurser som den idealiska förberedelsen för individuell utbildning eller för att inhämta grundläggande kunskaper. Genom att köpa en licens har du tillgång till e-utbildningskursen dygnet runt från Bosch Rexroths utbildningsportal. Nedan visas de tolv e-utbildningskurserna för våra teknikområden:

Teknisk representation av ett hydraulsystems struktur med funktion för grupper och komponenter.

Hydraulik för nybörjare

Denna e-utbildning innehåller grundläggande kunskaper om hydraulikteknik. Här får du ta del av fysiska principer och förhållandet mellan kraft och massa, ett hydraulsystems struktur samt nödvändiga komponenter och funktioner.

Teknisk presentation av ventilteknik med jämförelse av tallriksspjäll och spole

Ventilteknik för nybörjare

Lär dig grunderna inom ventilteknik och dess olika typer av ventiler och tillämpningar. Ta del av mer information om backventiler, riktningsventiler, tryckventiler och flödesventiler.

Representation av sluten hydraulkrets med laddning av systemet och svängning bakåt av hydraulmotorn

Mobil hydraulik – kretsar och styrsystem

I denna e-utbildning visas struktur, uppgifter och funktioner för slutna och öppna kretsar. Du kommer att få lära dig mer om kopplingsscheman med komponenter och se mer om olika typer av mobil hydraulisk styrning.

REGISTRERA DIG FÖR E-UTBILDNING
Grafisk representation med översikt över serien och tekniska funktioner för styrblock inom mobil hydraulik – ventilteknik

Ventilteknik – styrblock för mobil hydraulik

Lär dig mer om uppgifter och funktioner för styrblock i olika serier och typer. Skaffa dig även kunskaper om energistyrning, strypreglering, pumpstyrning, lastavkänning och LUDV-styrning.

Grafisk och textuell representation – vad används planetväxlar till?

Mobil hydraulik – transmissionsenheter

Hämta kunskaper om planetväxlar och dessas funktioner och få insikt i skillnaderna mellan de olika modellerna. Läs mer om applikationer – drivning, svängning och lyft.

Rörlig illustration över motor med elektrisk drivteknik

Grundläggande kunskaper om elektrisk drivteknik

I denna e-utbildning visas funktioner och egenskaper för utvalda drivkomponenter. Du kommer att lära dig mer om de inbördes förhållandena mellan elektriska drivsystem och få insikter om industriell drivteknik.

Rörlig presentation av elektrisk styrteknik med styrenhet med rörelsestyrning

Grundläggande kunskaper om elektrisk styrteknik

I denna e-utbildning visas funktioner och egenskaper för elektrisk styrteknik. Du kommer att lära dig mer om de inbördes förhållandena mellan elektrisk styrteknik och få insikter om industriella applikationer.

Bildrepresentation av linjära styrningar – kulstyrningar och rullstyrningar

Grundläggande kunskaper om linjärteknik

Du kommer att få insikter om fysiska principer för linjärteknik och lära dig mer om produkter, applikationer och grunderna i utformningar.

Bildrepresentation av skenstyrningar och illustration av applikationen ”lasersvetsningssystem med kulskenestyrning”.

Linjärteknik – linjära styrningar

Denna e-utbildning innehåller grundläggande kunskaper om linjära styrningar och linjärteknik.

Illustration av skruvdrivning

Linjärteknik – skruvdrivningar

Denna e-utbildningskurs innehåller grundläggande kunskaper om skruvdrivningar inom linjärteknik.

Illustration av installationsfärdiga linjärsystem och dessas funktioner

Linjärteknik – linjära axlar

Denna e-utbildning innehåller grundläggande kunskaper om linjära axlar och linjärteknik.

Bildrepresentation av luftmotor som skovelmotor

Grundläggande kunskaper i pneumatik

Lär dig mer om funktioner och egenskaper för utvalda komponenter samt strukturen för pneumatiska kopplingsscheman. Genom att slutföra denna e-utbildning kommer du att skaffa dig grundläggande kunskaper om pneumatikteknik.

REGISTRERA DIG FÖR E-UTBILDNING

Support

Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor?
Vi står gärna till tjänst.

 

Bosch Rexroth AB
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm