Sweden

Välj din position

Energi och allmännyttiga företag

Energi och allmännyttiga företag

FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET OCH PRODUKTIVITET FÖR ENERGIPRODUKTION. ONSHORE OCH OFFSHORE.

Energisektorn är ett komplext och direkt eller indirekt sammanhängande nätverk med företag som arbetar med produktion och försäljning av energi, inklusive utvinning, framställning, raffinering och distribution av bränsle.

Branschen står inför utmaningar med en trend mot högre energikostnader och ej schemalagda stillestånd, vilket drar med sig höga kostnader. Därför måste maximal effekt kunna genereras till lägsta möjliga driftkostnad, samtidigt som hög flexibilitet och skydd av miljön säkerställs.

Vi kan erbjuda dig ett omfattande utbud av nyckelfärdiga styr- och säkerhetssystem samt världsomspännande service, underhåll och projektplanering. Vårt mål är att förbättra din tillgänglighet.

WE MOVE.

Riktningsventiler

Riktningsventiler

Att kunna manövrera regleranordningarna i en turbin via styr- och reglersystem är ett fundamentalt krav för att kunna uppnå hög tillgänglighet och tillförlitlighet. Vi har ett omfattande utbud av riktningsventiler – med och utan integrerad ventilelektronik – för hydrauliska styr- och reglersystem. Kunder kan också välja digitala riktningsventiler för lämpliga applikationer, som ett alternativ till denna klassiska ventilteknik med analog ingång för kommandon.

Snabba styrsystem

Snabba styrsystem

Snabba styrsystem installeras när ett ställdon i normalt drifttillstånd (stängt, öppet eller i reglerläge) omedelbart måste inta ett fördefinierat säkerhetsläge vid en signal. Detta snabba styrsystem är särskilt utformat för ställdon i styrsystem för turbiner.

Hydrauliska ställdon

Hydrauliska ställdon

Gas- eller ångventiler som aktiveras med hydrauliska ställdon används till exempel i turbiner för att reglera och kontrollera processer. En ångturbin kan – till skillnad mot en gasturbin – använda ventilerna för att reglera turbinens hela värmeenergi. I en gasturbin regleras endast den bränslemängd som levereras, eftersom den bestäms av dimensionen för dessa ställdon. Hydrauliska ställdon finns i flera versioner för turbineffekt från 25 till 1600 MW (ångturbiner) och 25 till 375 MW (gasturbiner), beroende på kundens behov.

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon

Det nya elektromekaniska ställdonet med hydrostatisk transmission och fjäderreglerad, snabbverkande funktion är monterat i ett kompakt hölje och arbetar oberoende utan behov av någon extra oljematningsenhet eller rördragning. Ställdonet är mycket enkelt att hantera och reducerar kostnaderna för driftsättning och underhåll avsevärt.

Hydraulisk vridutrustning

Hydraulisk vridutrustning

Rexroth har nödvändiga systemkomponenter (hydraulmotor, styrblock och – vid behov – aktiveringscylinder) för byggnation av hydraulisk vridutrustning, vilka uppfyller kraven från turbintillverkare. Utformningen av den hydrauliska vridutrustningen kan också modifieras för anpassning efter turbinens kapacitet.

Oljematning för hydraulenergi

Oljematning för hydraulenergi

En turbinanläggning består av två världar: Kylnings- och smörjkretsar har lågt systemtryck och högt matningsflöde, medan hydrauliska oljetillförselsystem används för att överföra hydraulisk energi och arbeta under medelhögt eller högt tryck med lågt matningsflöde. Rexroth är en kompetent partner vid utformning av båda dessa system och kan antingen erbjuda separata matningsenheter eller båda systemen anslutna till en enda behållare.

Stora elektriska drivenheter

Stora elektriska drivenheter

IndraDrive ML är ett tillskott till IndraDrive-serien för det övre effektområdet: individuellt upp till 500 kW, parallellkopplat upp till åtta enheter och 4 MW. Dessa kompakta och modulära frekvensomvandlare är mycket mångsidiga – de kan användas som frekvensomvandlare för nätspänning eller till motorer. Resultatet är färre varianter, enklare hantering och lägre lagerkostnader. Och du sparar energi.

YOU WIN.

Kvalitet

Kvalitet

För att uppnå hög tillgänglighet och låga underhållskostnader krävs ett långsiktigt kvalitetssäkringsprogram för tillverkning av komponenter och undersystem. Rexroth har certifierats enligt standarder som ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 och and ISO 9001:2008. Det visar att vi tar allvarligt på bästa möjliga kvalitet och uppfyllande av de högst ställda kraven – och det leder i sin tur till kundnöjdhet.

Kontroll och säkerhet

Kontroll och säkerhet

Tack vare Rexroths globala närvaro har våra kunder världen över tillgång till tekniska expertkunskaper, reservdelar och utvecklingstjänster när de så behöver – och det är ett krav för att kunna driva anläggningar med gas- och ångturbiner med hög tillgänglighet. Boschs energistyrning och Boschs säkerhetslösningar kompletterar våra globala tjänster.

Lång branscherfarenhet

Lång branscherfarenhet

Sofistikerade anläggningar med höga drifttemperaturer och drifttryck samt komplicerade säkerhetssystem kräver kundanpassade system. Rexroth har samlat på sig unika och marknadsspecifika kunskaper under åren. Det är våra otaliga innovationer och certifieringar ett bra bevis på.

KUNDBERÄTTELSER.

Anläggningsprojektet Da Teng Xia

Lagring av 1,5 miljarder kubikmeter vatten i flod

Till detta gigantiska projekt har vi levererat världens största hydrauliska hiss för segmentlucka, ett projekt värt mer än 40 miljoner yuan. Rexroths stora erfarenhet, avancerade konstruktionsmetoder och innovativa keramiska beläggningsprocess för kolvstänger har bidragit till att lösa många av de utmaningar och tekniska svårigheter som man ställts inför i anläggningsprojektet Da Teng Xia. Den viktigaste komponenten i den hydrauliska hissen är en kolvstångens keramiska beläggning, som uppfyller rostskyddskraven i det här projektet.

Segmentluckan möjliggör full kraft på 2 × 6300 kN, ett nytt världsrekord. Det tidigare rekordet på 2 x 5000 kN innehade Bosch Rexroth också.

SERVICE

Reservdelar

Reservdelar

Bosch Rexroth erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att reparera, underhålla och modernisera flera olika typer av maskiner.

Läs mer
Reparationer

Reparationer

Snabba och tillförlitliga reparationer istället för dyrt byte – tack vare snabba reparationer håller du maskinen och produktionen i drift.

Läs mer
Fältservice

Fältservice

Behöver du hjälp på plats? Vår Bosch Rexroth-fältservice hjälper dig under drift.

Läs mer
Modernisering

Modernisering

Vi förvandlar gammalt till nytt och nytt till ännu nyare! Med våra expertkunskaper kan vi förlänga din produktions livslängd avsevärt med full produktivitet med eftermonteringslösningar.

Läs mer