Sweden
Förnybar energi

Förnybar energi

SPETSTEKNIK FÖR HÅLLBAR ENERGIPRODUKTION.

Förnybar energi samlas in från källor som fylls på naturligt men som har begränsat flöde, inklusive koldioxidneutrala källor som solljus, vind, regn, tidvatten, vågor och geotermisk energi.

För att möta den ökande efterfrågan på energi över världen är det viktigt att kunna samla in energi från förnybara källor, för att på så sätt uppnå både ekologiska och ekonomiska hållbara och effektiva metoder för elproduktion.

Vi finns här och hjälper dig så att du kan producera energi från hållbara resurser och naturresurser, med allt från produktionsmaskiner för solpaneler till installation och drift av vindturbiner till havs.

WE MOVE.

Energiomvandlare för tidvatten och havsströmmar

Energiomvandlare för tidvatten och havsströmmar

Typiska undervattensrotorer har avsevärt mindre rotordiameter än vindturbiner med samma nominella effekt. Detta baseras på det faktum att höga krafter appliceras på hela systemet (även vid låga flöden) eftersom vatten har cirka 850 gånger högre densitet än luft. Ett enkelt och mycket robust sätt att överföra rotorns ineffekt till effekt som driver en snabbroterande generator baseras på användning av steglöst reglerbar hydrostatisk transmission som hydraulisk omvandlare. I det här fallet överförs rotorns rotation till en anordning med lågt varvtal och deplacement med stor volym som genererar hydraulflöde. Detta flöde driver med hög verkningsgrad en axialkolvmotor med steglöst varvtal som är kopplad till en generator.

Vågenergiomvandlare

Vågenergiomvandlare

Rexroth är specialister på olika drivenhetstekniker. Vi tror att hydraulik är mycket väl lämpat för generering av elektricitet från vågkraft. Med hjälp av hydraulik går det att omvandla linjära svängningar till en kontrollerad rotation (för drivning av en generator) mycket effektivt och med minimal mängd mekanik. Dessutom kan mycket höga transmissionsförhållanden uppnås mycket ekonomiskt, dvs. omvandling av stora krafter och vridmoment vid ingången till en vågenergiomvandlare (WEC) till avsevärt lägre vridmoment vid höga varvtal på generatoraxeln.

Hydrauliska lösningar för vindkraft

Hydrauliska lösningar för vindkraft

Våra robusta komponenter uppfyller de höga kraven på precision, tillförlitlighet och säkerhet, vilket de har visat med tydlighet under många år. De kan byggas ut modulärt när det behövs och även tilldelas extrafunktioner, eftersom Bosch Rexroth monterar anpassade lösningar som är perfekt lämpade för dina behov.

Oljetillförsel till växellåda för vindkraft

Oljetillförsel till växellåda för vindkraft

Moderna växellådor i vindturbiner kräver olja av hög kvalitet. Trots deras höga verkningsgrad genererar de energiförluster, vilka avges i form av värme som måste avledas. Båda dessa krav hanteras perfekt med pumpfilterenheter från Bosch Rexroth.

YOU WIN.

Partnerskap

Partnerskap

Rexroth hjälper till redan i en initial fas med anpassade system och lösningar för kraftuttag (PTO) och hjälpdrivningar. I Applications Center för vågkraft kombinerar Rexroth all erfarenhet och alla specialistkunskaper inom detta område och fokuserar dessa på utveckling av systemlösningar för havsenergianordningar. På så sätt kan Rexroth leverera support för etablerade OEM-tillverkare med datorsimuleringar från våg till ställverk. Med en interaktiv process optimerar Rexroths specialister anordningens kraftuttag och planerar och levererar nyckelfärdiga maskinvarumoduler.

Applikationskunskaper

Applikationskunskaper

Rexroth har omfattande erfarenhet inom maritima projekt och ett omfattande utbud med komponenter som är särskilt utvecklade för detta ändamål. För mer än tjugo år sedan när den industriella utvecklingen av vindturbiner inleddes intog Rexroth en pionjärroll som partner inom växellådsteknik och för lösningar inom driv- och styrsystem. Tillsammans med alla viktiga tillverkare bidrog Rexroth till att förbättra tillförlitligheten och verkningsgraden för dessa vitala komponenter. Detta gav en djup förståelse för de särskilt tuffa kraven på tillförlitlighet för utrustning som används för energiproduktion.

Produktutbud

Produktutbud

Vårt produktutbud för havsenergi är också baserat på Rexroths komponent- och systemlösningar inom hydraulik, vilka har visat sig vara extremt robusta och tillförlitliga i olika marina tillämpningar. Blad dessa kan nämnas axialkolvmotorerna A4VSO och A4VSG för drivning av generator (upp till 1000 kubikcentimeter per varv), elektrohydrauliska drivenheter för tidvattenenergiomvandlare, hydraulcylindrar optimerade för användning som linjära pumpar i vågenergiomvandlare, radialkolvpump CBM för drivlina, radialkolvmotorerna CA och CB för användning i hjälpdrivningar och rörelsestyrsystem MLC för hydraulik.

KUNDBERÄTTELSER.

Leibniz universitet i Hannover använder Bosch Rexroth-teknik

Leibniz universitet i Hannover använder Bosch Rexroth-teknik vid forskning och testning av bärande strukturer för vindturbiner.

Vindturbiner till havs måste vara säkert monterade på havsbotten. Tillsammans med Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES) och ForWind Centre for Wind Energy Research utför Test Centre for Support Structures (TTH) vid Leibniz universitet i Hannover tillämpad forskning och testning av bärande strukturer och komponenter för vindturbiner med målsättningen att optimera både konstruktion och tillverkning av dessa.

SERVICE

Reservdelar

Reservdelar

Bosch Rexroth erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att reparera, underhålla och modernisera flera olika typer av maskiner.

Läs mer
Reparationer

Reparationer

Snabba och tillförlitliga reparationer istället för dyrt byte – tack vare snabba reparationer håller du maskinen och produktionen i drift.

Läs mer
Fältservice

Fältservice

Behöver du hjälp på plats? Vår Bosch Rexroth-fältservice hjälper dig under drift.

Läs mer
Modernisering

Modernisering

Vi förvandlar gammalt till nytt och nytt till ännu nyare! Med våra expertkunskaper kan vi förlänga din produktions livslängd avsevärt med full produktivitet med eftermonteringslösningar.

Läs mer