Sweden
Halvledare och elektronik

Halvledare och elektronik

AUTOMATISERINGSTEKNIK FÖR HALVLEDAR- OCH ELEKTRONIKINDUSTRIN

Halvledarindustrin konstruerar och tillverkar halvledare och halvledaranordningar som integrerade kretsar.

Industrin för halvledar- och elektroniktillverkning har en mycket specialiserad palett av automatiseringsbehov, inklusive mekatroniska moduler för jämn rörelse under hantering av kiselplattor, kontaktlös materialtransport genom processkammare och positioneringsnoggrannhet på nanonivå.

Med vår omfattande applikationserfarenhet är vi mycket bekanta med de utmaningar du ställs inför och kan tillhandahålla dig rätt lösning för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Du kommer att ha mycket nytta av vår omfattande produktutbud för halvledar- och elektronikindustrin.

WE MOVE.

Hantering av kiselplattor

Hantering av kiselplattor

Bosch Rexroths lösningar för hantering och bearbetning av kiselplattor är utformade att perfekt balansera dynamiska servodrivenheter, styva undersystem och pneumatiska ställdon – med hög styvhet utan någon felpositionering. Detta möjliggör mindre stilleståndstid och standardiserad hantering för din kodoptimering för klientsidan. Dessutom förhindras vibrationer med hjälp av fördefinierade algoritmer i rörelsestyrsystem. Och med jämnare rörelsesekvenser möjliggörs rörelseprofiler och splinefunktioner på högre nivå.

Styrprogram för kiselplattor

Styrprogram för kiselplattor

Vårt styrprogram för kiselplattor är uppbyggt att hantera rörelsestyrning med mycket hög precision på nanonivå. Därför är det idealiskt för inriktning, positionering och testning av kiselplattor under kvalitetskontroll. MPC rörelsestyrsystem har mycket hög precision som säkerställer positionering inom rörelseområdet 1–5 nm samt långsam och enhetlig rörelse ≥ 50 nm/s. Specialservomotorer, järnfria linjärmotorer och momentmotorer förbättrar den dynamiska prestandan. Linjära styrningar med hög precision eliminerar vibrationer. Automatiseringspaketet fullkomligas med ett pneumatiskt delsystem. Rörelseprofiler och splinefunktioner på hög nivå ger jämnare rörelsesekvenser.

Flexibelt transportsystem

Flexibelt transportsystem

Rexroths flexibla transportsystem FTS är enkelt och klarar av även de tuffaste villkor, med ett integrerat, externt, kontaktfritt rörelsesystem. Spolar monterade på kammarens utsida levererar drivkraft för magnetiska bärare som inte behöver förses med tätningar. Tack vare den externa monteringen förbättras också tillgängligheten. Denna linjärteknik är lämplig för i stort sett alla lastfaktorer, precisionsnivåer och rörelseprofiler. Systemet ger fantastisk flexibilitet och möjliggör rörelse framåt och bakåt för individuella bärare med steglös hastighetsreglering.

Portalsystem

Portalsystem

Bosch Rexroths portalsystem ger vridningsfri positionering med hög noggrannhet för plattskärmar och solmoduler. I detta sortiment med portalbaserade automatiseringssystem finns det komponenter med många storlekar och lastklassningar. Rörelsestyrsystemet säkerställer dynamisk koordinering av två axlar med hög precision, var och en av dessa med sin egen styrkrets utan mekanisk anslutning. Också maximal konturprecision säkerställs med hjälp av Sercos-baserad synkronisering i realtid.

Registrering

Registrering

Servomotordrivningar för ökad noggrannhet, hastighet och maskinprestanda med sömlös formatändring. Mycket dynamiska servodrivenheter och kompakt linjärteknik minimerar matningstiden under formatbyte. Sömlös elektronisk överförings- och registerkontroll medger formatbyte utan fördröjning.

Flerzoners banspänningsstyrning

Flerzoners banspänningsstyrning

Genom underlättande av flera zoner för banspänningsstyrning säkerställs en stabilare produktionsprocess. Moderna rull-till-rull-maskiner kräver olika zoner för banspänningsstyrning för att säkerställa en stabil och tillförlitlig produktionsprocess. Rexroth Multizone banspänningsstyrning använder en ”frikopplings”-teknik för att underlätta användning av flera spänningszoner i en maskin.

Banbuffert

Banbuffert

Från korta stopp i en bansektion (vilket utförs under inspektioner) till kontinuerlig bantransport i anläggningen och förbättrad produktivitet tack vare kortare cykeltider.

Lamineringsprocess

Lamineringsprocess

Den process som används vid laminering – sammanfogning av flera filmlika lager med en skiktbärare – kräver hög banhastighet och exakt banspänning över ett stort område. Öppen systemarkitektur möjliggör enkel integrering av tredje parts-komponenter. Kompakt kopplingsskåp minskar behovet av installationsyta för maskinen.

Laserprocess

Laserprocess

Styrsystem med hög prestanda baserade på styrenheter från Bosch Rexroth möjliggör laserbearbetning under kontinuerlig bantransport. Kontinuerlig bantransport i maskinen, högre produktivitet för maskinen tack vare kortare cykeltider och lägre kostnader utan behov av kopplingsskåp tack vare att det inte föreligger något behov av extra styrsystem.

Beläggningsprocess

Beläggningsprocess

Att kunna säkerställa partikelfri substrattransport är helt avgörande för beläggningsprocessen, särskilt för belysningsapplikationer med OLED-teknik. För detta har Rexroth sitt flexibla transportsystem FTS för linjära rörelser, vilket kan användas i miljö med högt vakuum. Det avger inte och släpper inte ut främmande partiklar, vilket betyder att beläggningsprocessens kvalitet förbättras. Spolar monterade på kammarens utsida levererar drivkraft för magnetiska bärare. Det behövs inga tätningar, och tack vare att elektriska komponenter är monterade på kammarens utsida förbättras tillgängligheten.

YOU WIN.

Spara energi och resurser

Spara energi och resurser

Organisk elektronik ”som metervara” beskriver produktion av vikbara eller organiska displayer, hoprullbara läsplattor och organiska solceller på flexibla basmaterial och som RFID-chip. Produkterna trycks precis som tidningar på ett miljövänligt sätt, som är sparsamt med naturresurser, som strömlinjeformar kostnader och som är kompatibelt med volymbaserade produktionstekniker. Denna teknik används från laboratorier till fabriker och öppnar en helt ny värld med möjligheter.

Konfigurerbart

Konfigurerbart

Med sitt flexibla transportsystem FTS sätter Bosch Rexroth en ny standard för konfigurerbarhet: I detta system är alla elektroniska komponenter monterade på utsidan av processkammaren. Det ger en kontaktfri metod för förflyttning av kiselplattor genom den slutna processkammaren. Systemet är enkelt att underhålla och dess styrenhet ger dig möjlighet till många ytterligare rörelseoperationer.

Branscherfarenhet

Branscherfarenhet

Bosch Rexroth har alltid varit snabba med att upptäcka och främja framtidens teknik och utveckling. Solcellsindustrin är bara ett exempel på detta och är en solid grund för utveckling av organisk elektronik. För att anta nya utmaningar inom detta område krävs ingående expertkunskaper inom två industrisektorer: tryckning och elektronik. Bosch Rexroth har många års erfarenhet inom applikationsmiljö och värdefulla kunskaper inom beläggningsprocesser i elektronikindustrin samt de traditionella produktionsprocesser som används inom tryckindustrin.

KUNDBERÄTTELSER.

3D-Micromac AG

3D-MICROMAC AG ANVÄNDER AUTOMATISERINGSLÖSNINGAR FRÅN REXROTH

Tryckt elektronik: Med massproduktion i sikte.

Tryckta elektroniska kretsar på flexibla substrat kommer att forma vårt dagliga liv inom några få år. Det högteknologiska företaget 3D-Micromac AG från Chemnitz i Tyskland har utvecklat den modulära produktionslinan Microflex. 3D-Micromac har arbetat i nära samarbete med Rexroth inom maskinautomatisering, inklusive bantransport med spänningsreglering och hög precision.

Företaget tillverkar tryckt elektronik och har utvecklat det modulära MicroFLEX-systemet. Rull-till-rull-bearbetningen reducerar tillverkningskostnaden för elektroniska kretsar. Rexroth har många års erfarenhet som marknadsledare inom automatisering av banpressar.

SERVICE

Reservdelar

Reservdelar

Bosch Rexroth erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att reparera, underhålla och modernisera flera olika typer av maskiner.

Läs mer
Reparationer

Reparationer

Snabba och tillförlitliga reparationer istället för dyrt byte – tack vare snabba reparationer håller du maskinen och produktionen i drift.

Läs mer
Fältservice

Fältservice

Behöver du hjälp på plats? Vår Bosch Rexroth-fältservice hjälper dig under drift.

Läs mer
Modernisering

Modernisering

Vi förvandlar gammalt till nytt och nytt till ännu nyare! Med våra expertkunskaper kan vi förlänga din produktions livslängd avsevärt med full produktivitet med eftermonteringslösningar.

Läs mer