Sweden
Läkemedel

Läkemedel

PRECIS KONTROLL OCH FLEXIBLA PRODUKTIONSLÖSNINGAR FÖR LÄKEMEDELSBRANSCHEN.

Läkemedelsindustrin tar fram, utvecklar, framställer och marknadsför läkemedel som ska ges till patienter.

Efterfrågan och förväntningarna inom denna sektor är större än någonsin vad gäller forskning och utveckling, tillverkning, hantering av distributionskedja och kostnadsoptimering. Tillverkare måste säkerställa maximal kvalitet för långa produktionsbatcher, procesövervakning i realtid och flexibel hantering och kontroll av alla avgörande parametrar.

Precis kontroll är avgörande inom denna bransch, och det börjar direkt från produktionsfasen. Du får tillgång till ekonomiskt och ekologiskt effektiva komponenter så att du kan ta fram innovativa och konkurrenskraftiga produkter.

WE MOVE.

Intelligenta inmatningssystem

Intelligenta inmatningssystem

Produkter grupperas med flerfasiga sorteringsband innan de fylls i lådor. Denna procedur används för både toppmatade och sidomatade maskiner. Två separat drivna och parallella kedjor eller band är försedda med långa tåg med fack. De fullastade tågen lastas av på avlastningsstationen och återvänder därefter direkt till laddningsstationen.

Fyllning och försegling

Fyllning och försegling

Horisontella och vertikala fyllnings- och förseglingslösningar samt varmformningslösningar reducerade utgifterna för kablage och kopplingsskåp med IndraDrive Mi, som möjliggör snabbast möjliga format- och produktbyte med Rexroth FlexProfile och som har mängder av teknikfunktioner för optimerad konstruktion.

Emballering för förpackningar

Emballering för förpackningar

Efter inmatning justeras behållarna till korrekt avstånd. En kniv kapar filmen till exakt längd innan denna placeras ovanpå en grupp behållare. En servostyrd mekanism säkerställer att de grupperade behållarna omsluts i film. Därefter värms de grupperade behållarna i en närliggande krymptunnel. Denna process säkerställer den typiska och mycket stabila förpackningsformen.

Förpackning i kartonger

Förpackning i kartonger

Kartongen hämtas från magasinet med hjälp av tryckluftsdrivna utsugningsdon och placeras synkront i ett fack på transportören av en sekvensstyrning. Med kamskivefunktionen hanteras förkapade komponenter synkroniserat. De förkapade komponenterna hålls i kamkedjan, transporteras till formningsstationen och limmas med hjälp av elektroniskt reglerade munstycken.

Pallastare

Pallastare

Pallastaren på bilden styrs i tre axlar (X,Y,Z), vilket betyder att den kan gruppera produkterna tredimensionellt. Banans dragning och det kinetiska ramverkets villkor kan fördefinieras och beräknas med PLC:n, baserat på pallmönster och externa faktorer som utgör påverkan. Portalaxlarna styrs med robotstyrningen RoCo. RoCo koordinerar rörelsen för alla portalaxlar. Ytterligare axlar, som inmatnings- och utmatningsaxlar, styrs av den integrerade PLC:n. Tack vare den portala pallastarens optimala utnyttjande av utrymmet flyttas pallarna direkt bakom griparen.

Etikettering och dekorering

Etikettering och dekorering

Behållarna matas in med ett transportband eller från en ackumuleringstransportör. Det servomotordrivna inmatningsstjärnhjulet tar hand om behållarna och matar dem till behållarbordet. Den arbetar synkroniserat med etiketteringsmaskinens matarskruv och tallriksmatare. Etiketteringsmaskiner körs vanligtvis med konstant hastighet, dvs. behållarbordet roterar med en hastighet som är anpassad till processen.

YOU WIN.

Anpassningsbart

Anpassningsbart

Slutanvändare vill framför allt ha flexiblare maskiner för mindre satsstorlekar som också ökar produktiviteten genom maximal dynamik för alla rörelser. För att uppnå detta har Rexroth integrerat anpassningsbara programvarufunktioner på styrnings- och drivenhetsnivå.

Uppkopplat

Uppkopplat

Förbered dina maskiner för industri 4.0. Nätverksuppkoppla nya och befintliga maskiner kostnadseffektivt och optimera produktionsprocesser och produktkvalitet: IoT Gateway underlättar anslutning till industri 4.0-miljö utan behov av ingrepp i automatiseringslogiken.

Säkerhet

Säkerhet

Bosch Rexroth har omfattande kompetens inom funktionssäkerhet med produkter som uppfyller alla aktuella standarder. Support från maskintillverkare genom enkel implementering av ekonomiska systemlösningar – för komponenter såväl som för systemlösningar inklusive programvara.

SERVICE

Reservdelar

Reservdelar

Bosch Rexroth erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att reparera, underhålla och modernisera flera olika typer av maskiner.

Läs mer
Reparationer

Reparationer

Snabba och tillförlitliga reparationer istället för dyrt byte – tack vare snabba reparationer håller du maskinen och produktionen i drift.

Läs mer
Fältservice

Fältservice

Behöver du hjälp på plats? Vår Bosch Rexroth-fältservice hjälper dig under drift.

Läs mer
Modernisering

Modernisering

Vi förvandlar gammalt till nytt och nytt till ännu nyare! Med våra expertkunskaper kan vi förlänga din produktions livslängd avsevärt med full produktivitet med eftermonteringslösningar.

Läs mer