Sweden
Hållbarhet från Rexroth – med tre spakar blir flödestekniken miljövänligare

Hållbarhet

Riktningsventiler kan bidra till att spara energi

Riktningsventiler

Typ WE6
Riktningsventiler kan bidra till att spara energi

Läs mer

Med våra tre spakar blir flödestekniken miljövänligare. Och mer ekonomisk dessutom.

Enligt en studie genomförd av Boston Consulting Group och VDMA kan CO₂-utsläppen från industriella växthusgaser sänkas med 13 miljarder ton till 2030 och med 30 miljarder ton till 2050.
Mer om studien …

Som maskinbyggare och anläggningsoperatör spelar du en viktig roll i kampen mot klimatförändringar. Med dina kunskaper att effektivisera produktionstekniken håller du i en viktig nyckel till att sänka branschens CO₂-utsläpp.

Bosch Rexroth hjälper dig att nå dina klimatmål med en intelligent kombination av lösningar.

För att hållbarheten ska öka så används dessa tre spakar av Industrial Hydraulics.

För att hållbarheten ska öka så används dessa tre spakar av Industrial Hydraulics från Rexroth.
 • Hållbarhet – mindre energi md Rexroth

  Mindre energi

 • Hållbarhet – mindre material med Rexroth

  Mindre material

  Design med optimerade flöden och materialanvändningar

 • Hållbarhet – mindre vätska med Rexroth

  Mindre vätska

  Effektiv systemdesign

Hållbarhet – mindre energi md Rexroth
Hållbarhet – mindre energi md Rexroth

Mindre energi

 • Lägre elförbrukning
 • Sänkta driftkostnader
 • Minskade CO₂-utsläpp

Optimal design av hydraulsystem
Energieffektiviteten kan höjas betydligt genom systemoptimering utifrån simuleringar och andra programvaruverktyg under konstruktionsfasen.

Sytronix-drivenheter med variabelt varvtal
Upp till 80-procentiga energibesparingar möjliga tack vare drivenheter med variabelt varvtal – levererar bara den effekt som behövs. Samtidigt minimeras också bullernivåerna.

Kinetisk buffring
Energin som frigörs vid inbromsning kan lagras hydrauliskt, mekaniskt eller elektriskt och vid en lämplig tidpunkt återföras till systemet.

Hållbarhet – mindre material med Rexroth
Hållbarhet – mindre material med Rexroth

Mindre material

Design med optimerade flöden och materialanvändningar

 • Hög effektivitet
 • Mindre utrymme
 • Lägre kostnader

Innovativa geometrier
Med hjälp av additiva tillverkningsprocesser producerar Bosch Rexroth innovativa former för flödesoptimerade hydraulventilblock och ventiler. Resultatet blir lättare och kompaktare komponenter och högre effektivitet.

Hållbarhet – mindre vätska med Rexroth
Hållbarhet – mindre vätska med Rexroth

Mindre vätska

Effektiv systemdesign

 • Lägre försäkringskostnader
 • Lägre vätskekostnader
 • Lägre vätskeförbrukning

Konstruktioner med optimalt flöde och avgasning
Med hjälp av våra simuleringsssystem konstruerar vi enheter med optimerat flöde och avgasning för nya och befintliga system. De har samma effekt men mycket mindre tankar och mycket mindre hydraulolja.

Ladda ner vårt whitepaper

Se hur din flödesteknik kan bli miljövänligare och mer ekonomisk.
Whitepaper om hållbarhet
Våra lösningar för hållbar hydraulik

Våra lösningar för hållbar hydraulik

CytroMotion → Kompakt fristående ställdon

CytroForce → Fristående ställdon

CytroPac → Litet hydraulaggregat

CytroBox → Medelstort hydraulaggregat

ABPAC → Medelstort individuellt hydraulaggregat

ABMAXX → Modulärt stort hydraulaggregat

Sytronix → Pumpdrivenhet med varvtalsreglering

SY(H)DFE → Tryck- och flödesregleringssystem

A4V..HS(5)E → Axialkolvpump med digital styrelektronik

Serieplattor hydraulik → Serieplattor hydraulik i additiv tillverkning

H4U → Maskinvaruoberoende programvarumoduler

CytroConnect Solutions → Förebygger maskinstillestånd