Sweden

Välj din position

Den autonoma mobila roboten ACTIVE Shuttle från Bosch Rexroth transporterar dollies.

ACTIVE Shuttle – den autonoma mobila roboten

Högre säkerhet med kamerabaserad 3D-hinderdetektering

Integrerad pekskärm för direkt interaktion.

Förhandsvisning av broschyren om ACTIVE Shuttle, klar att ladda ner.

Mer om ACTIVE Shuttle

Få djupare insikter om ACTIVE Shuttle – framtidens mobila robotteknik.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
med den autonoma mobila roboten (AMR) ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle ger tillträde till framtidens fabrik redan idag. ACTIVE Shuttle implementeras snabbt utan att fabrikens befintliga infrastruktur behöver anpassas, med intuitiv styrning, kompletta uppkopplingsfunktioner och säker användning! ACTIVE Shuttle automatiserar och standardiserar det interna flödet av material och varor. I framtiden transporterar du löprullar med lastbärare för små laster (KLT) mycket flexibelt och säkert. Med ACTIVE Shuttle Management System (AMS) får du möjlighet till mycket flexibel hantering där ordrar kan matas in manuellt eller också automatiskt via tredjepartssystem. ACTIVE Shuttle kommunicerar via VDA 5050-gränssnittet med tredjepartssystem som styr vagnparken.

I animeringen automatiseras och standardiseras ditt material- och godsflöde med ACTIVE Shuttle när det lastas med lastbärare för små laster (KLT).

Viktiga tekniska uppgifter

ACTIVE Shuttle med smarta och genomtänkta funktioner.

ACTIVE Shuttle

Godstransport: löprullar (600 x 400 mm)

Vikt för ACTIVE Shuttle: 75 kg

Mått på ACTIVE Shuttle (l x b x h): 1015 x 405 x 900 mm

Nyttolast: 260 kg

Lyfthöjd (min./max.): 118/135 mm

Hastighet: 1.0 m/s

Styrsystem: ACTIVE Shuttle-styrning (AMS); VDA 5050

Teknik: Lasernavigering baserad på naturliga landmärken

WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Batteri: Litiumjonbatteri (51.8 V, 1502 Wh)

Lasernavigering: Säkerhetslaserskanner fram

Personskydd: PLd-säkerhetslaserskanner (1 fram, 1 bak)

3D-hinderdetektering 2 stereokameror

ESD: Elektrostatisk urladdning uppfylls

Rexroth Store
Bild av ACTIVE Shuttle Management System som visar vagnparkens status i realtid.

AMS (ACTIVE Shuttle Management System)

Orderhantering: Prioritering och allokering av väntande transportordrar till tillgängliga ActiveShuttle

Trafikhantering: Trafikkontrollcenter för smidig koordinering av transporter

AMS Live MAP: Ändringar i miljön detekteras automatiskt av fordonen i produktiv drift och sprids sedan till hela vagnparken

Hinderhantering: Undvik hinder säkert

Energihantering: Helautomatisk laddning

Webbaserat grafiskt användargränssnitt: Intuitivt och användarvänligt användargränssnitt

Jobbmallar: Implementering av en mängd olika transportkoncept tack vare lättkonfigurerade mallar

Anslutning till tredjepartssystem: Dataformat: JSON, protokoll som stöds: Rest API, Web Socket

Rexroth Store
Autonomt transportsystem med manuell styrenhet.

Enkelt

ACTIVE Shuttle kan snabbt och enkelt integreras i intralogistiken via Plug & Go. Inget behov av justeringar av infrastrukturen tack vare tillförlitlig lasernavigering.

En medarbetare visar styrprogrammet AMS ACTIVE Shuttle Management System som medger mycket flexibel orderhantering.

Flexibelt

Jobb kan läggas in manuellt eller helt automatiskt tack vare de medföljande standardgränssnitten (sensor, PLC, MES/ERP etc.). Transportbehovet fördelas till tillgängliga ACTIVE Shuttle via AMS.

AMR:ens utrustning med kamerabaserad 3D-hinderdetektering.

Robust

Den integrerade hinderhanteringen möjliggör bromsning i tid och säker passage av hinder som dyker upp på vägen. Förutom säkerhetslaserskannern skannar stereokameror av rummet i 3D. Det betyder att även föremål som sticker ut i ACTIVE Shuttle väg upptäcks.

Säkerhetslaserskannern i ACTIVE Shuttle detekterar en medarbetare och det förarfria transportsystemet stoppas automatiskt.

Säkert

Säkerhetskonceptet har utvecklats tillsammans med DGUV (den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen) och säkerställer säker kontinuerligt drift med människor och maskiner, dygnet runt årets alla dagar. De säkerhetslaserskannrar som används har högsta tillförlitlighet i kontinuerligt drift – dygnet runt, årets alla dagar.

ACTIVE Shuttle Management System visas på en laptopskärm

Anpassningsbart

ACTIVE Shuttle-flottan detekterar omedelbart förändringar i produktionsmiljön och uppdaterar referenskartan automatiskt. När flera ACTIVE Shuttle kommunicerar inbördes trådlöst via AMS och meddelar varandra om ändringar i miljön. På så sätt kan flaskhalsar hanteras tidigt.

ACTIVE Shuttle lyfter en dolly med fyra lastbärare för små laster.

Effektiv

Den integrerade lyftplattformen lastar och lastar av dollies helt automatiskt, utan behov av manuella ingrepp! Prioritering och optimal distribution av väntande transportordrar till ACTIVE Shuttle-flottan utförs via orderhanteringen. Reducera den yta och det material som används och minska genomloppstiden avsevärt med ACTIVE Shuttle.

Vagnparkshantering av ACTIVE Shuttle

Kombination av ACTIVE Shuttle och ACTIVE Shuttle Management System (AMS).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Shuttle-hantering (AMS)

Med kombinationen av ACTIVE Shuttle och ACTIVE Shuttle Management System (AMS) medges en mycket flexibel orderhantering. Vagnparkshantering och mobila robotar är optimalt samordnade. På skärmen i AMX-styrprogrammet visas vagnparkens status i realtid. Där tilldelas också väntande transportordrar till de tillgängliga fordonen så att användarna kan styra och flexibelt konfigurera logistikscenarier under produktionen.

Kombination av ACTIVE Shuttle, kontrollstationsprogramvara från tredje part och en blandad vagnpark med fordon med andra transportfordon.

ACTIVE Shuttle med VDA 5050-gränssnitt

VDA 5050 är ett standardiserat gränssnitt för AGV-kommunikation. Standarden medger styrning av olika slags transportfordon via en kontrollstationsprogramvara. ACTIVE Shuttle omfattar VDA 5050-gränssnittet och kan därmed användas tillsammans med andra transportfordon i en blandad vagnpark med kontrollstationsprogramvaran (masterkontroll) från en tredjepartsleverantör.

ACTIVE Shuttle

Har du frågor? Kontakta oss gärna.
Autonom mobil robot ACTIVE Shuttle för din intralogistik 4.0