Sweden
ACTIVE Shuttle med lastbärare för små laster i montern på Logimat.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Med ACTIVE Shuttle blir dina intralogistiska processer flexibla.

Huvudbild av Rexroth ROKIT Texten UX visas i mitten. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knappar för programvara, maskinvara och service. Motsvarande produktikoner är placerade bredvid dem. Under ikonen står fem mobila robotar uppradade.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Med robotpaketet ROKIT kan du effektivt och flexibelt automatisera dina mobila robotar och manuella gaffeltruckar.

Huvudbilden med ctrlX AUTOMATION visar ett oändlighetstecken i rött och lila som betecknar devops. Bredvid finns en produktbild av ctrlX core x3.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

ctrlX AUTOMATION är nyckeln till effektiv automatisering av intralogistiklösningar

Produktöversikt över mobil robotteknik

Flexibilitet, anpassningsbarhet och oberoende arbete är basen för modern robotteknik. För ekonomisk drift måste produktionen ha material tillgängliga i rätt mängd, på rätt plats och i rätt tid. Robotar för materialtransport, exempelvis automatiserade styrda fordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR) är centrum i automatisering. Bosch Rexroths portfölj omfattar AMR-enheter för automatisering av material- och godsflöden, samt ett modulärt robotpaket med program- och maskinvarukomponenter som tillhandahåller grundläggande teknik för många olika AGV- och AMR-enheter samt gaffeltruckar. Utan att den befintliga infrastrukturen behöver anpassas är både våra AMR-enheter och ROKIT-robotpaket snabba att implementera, och de är intuitiva att styra, säkra att använda och har allmänna uppkopplingsmöjligheter! Det kan dessutom genomföras utan expertkunskaper.

Modulär automation för mobila robotar

Nyckeln till snabb och enkel automation av mobila robotar är modularitet. Med automationskitet ctrlX AUTOMATION och ROKIT - The Robotics Kit, erbjuder Bosch Rexroth flexibla och modulära mjuk- och hårdvarulösningar som gör det möjligt för dig som tillverkare att enkelt implementera din expertis, utveckla mobila robotar snabbt och därmed sticka ut från konkurrenterna. Kombinera flexibelt de nödvändiga enskilda komponenterna från robotik och automatisering med andra lösningar från Bosch Rexroth, partners och tredjepartsleverantörer och dra nytta av en kompakt design, låg integrationsinsats och enkel driftsättning av de användarvänliga, modulära lösningarna.

Support

2 servicemedarbetare talar med kunder

Servicekontakt

Kontakta oss!
Servicemedarbetare och kund samtalar.

Kontakta oss!

Hitta kontakt
Produktdokumentation för mobil robotteknik.

Här hittar du alla dokument om produkterna – från instruktionerna till katalogen.

Nedladdningscenter