Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
ctrlX Automation - DẪN BƯỚC TIÊN PHONG

ctrlX AUTOMATION

Thế giới sản xuất đang thay đổi và kèm theo đó là những thách thức. Tìm hiểu cách ctrlX AUTOMATION đáp ứng các yêu cầu.

ctrlX CORE - Nền tảng điều khiển siêu nhỏ gọn

ctrlX CORE

Nền tảng điều khiển siêu nhỏ gọn ctrlX CORE xóa bỏ ranh giới giữa IPC, hệ thống nhúng và nền tảng dựa trên bộ truyền động.

ctrlX CORE - Bộ công cụ phần mềm và kỹ thuật

ctrlX WORKS

Bộ công cụ phần mềm và kỹ thuật ctrlX WORKS là hệ thống trung tâm của nền tảng và cung cấp cho các nhà chế tạo máy các mức độ tự do chưa từng được biết đến trước đây trong việc phát triển phần mềm.

Tổng quan về sản phẩm Truyền động và điều khiển điện

Image Alt
I/O
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu

Công cụ và Cấu hình

Thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn

Các công cụ kỹ thuật và bộ cấu hình của chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn, định cỡ và đặt hàng các linh kiện và hệ thống cho các giải pháp tự động hóa điện.

Hỗ trợ

Giải pháp tự động hóa dịch vụ và điện khí hóa

Dịch vụ cho Truyền động và điều khiển điện

Dịch vụ của chúng tôi
Liên hệ Bosch Rexroth

Liên hệ với chúng tôi!

Địa điểm liên hệ
Cộng đồng ctrlX AUTOMATION - Khám phá tự động hóa trong tương lai

Cộng đồng ctrlX AUTOMATION

Không gian cho tự động hóa trong tương lai. Khám phá, dùng thử, nhận trợ giúp và tương tác trực tiếp với các chuyên viên của chúng tôi.

Khám phá Cộng đồng CtrlX AUTOMATION
Khám phá Cộng đồng CtrlX AUTOMATION
Học viện đào tạo

Đào tạo

Học viện Bosch Rexroth

Tại Học viện Bosch Rexroth, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo phù hợp và nâng cao trình độ cho các chuyên viên kỹ thuật.

Chương trình đào tạo của chúng tôi theo định hướng thực hành, phù hợp với nhóm đối tượng tương ứng và dựa trên các phương pháp và xu hướng giảng dạy mới nhất.

Tìm khóa đào tạo của bạn
Tìm khóa đào tạo của bạn

Tổng quan về đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Tải xuống chương trình đào tạo hiện tại của Học viện Bosch Rexroth.

Liên hệ

Liên hệ

Tìm hiểu tất cả thông tin về đào tạo.

Video

Video

Xem video đào tạo về Công nghiệp 4.0