Vietnam
Hình ảnh minh họa các tay lồng vào nhau và của bộ điều khiển hàn bằng điện trở PRC7000 và máy biến áp đi kèm PSG6130 của Bosch Rexroth.

Cải thiện điểm hàn - cho các kết nối không thể phá vỡ

Làm cho danh mục của bạn hoạt động phù hợp trong tương lai và khám phá cấp độ hàn điểm điện trở tiếp theo với hệ thống điều khiển hàn PRC7000 mới, mạnh mẽ.

Khám phá PRC7000 ngay

Hàn bằng điện trở –
Không phải tất cả các loại hàn đều giống nhau

Sự khó khăn trong việc kết hợp vật liệu, kỳ vọng cao hơn về chất lượng và năng suất, và các công nghệ hệ thống mới đòi hỏi hiệu suất hàn cao hơn. Đồng thời, các nhà máy hiện đại cũng đang yêu cầu khả năng của Công nghiệp 4.0. Bosch Rexroth có câu trả lời với bộ điều khiển hàn PRC7000. Điều đó cho phép hàn chính xác các vật liệu khác nhau và có các chức năng giúp các quy trình trở nên dễ dàng và đơn giản hơn trong tương lai.

Khám phá các khả năng của PRC7000 ngay

Tổng quan sản phẩm Hàn điện trở

Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Hàn bằng điện trở – Tổng quan về Blog

Tin tức & Xu hướng

Trong blog của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy những thông tin chuyên sâu và thông tin hữu ích về Giải pháp hàn bằng điện trở của Bosch Rexroth.

Bài viết blog mới nhất

Hỗ trợ

Dịch vụ cho kiểm soát quá trình

Dịch vụ Hàn bằng điện trở

Dịch vụ của chúng tôi
Liên hệ Bosch Rexroth

Liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ Locator
Đào tạo về Kiểm soát quá trình

Đào tạo

Học viện Bosch Rexroth

Tại Học viện Bosch Rexroth, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo phù hợp và nâng cao trình độ cho các chuyên viên kỹ thuật.

Chương trình đào tạo của chúng tôi theo định hướng thực hành, phù hợp với nhóm đối tượng tương ứng và dựa trên các phương pháp và xu hướng giảng dạy mới nhất.

Tìm chương trình đào tạo
Tìm chương trình đào tạo

Tổng quan về đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Tải xuống chương trình đào tạo hiện tại của Học viện Bosch Rexroth.

Liên hệ

Liên hệ

Tìm hiểu tất cả thông tin về đào tạo.

Video

Video

Xem video đào tạo về Công nghiệp 4.0

Truy cập nhanh vào tài liệu kiểm soát quá trình

Hãy liên hệ với chúng tôi!

E-mail:
sales.resistance-welding@boschrexroth.de

Nguồn thông tin