Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Hàn điện trở trong ngành công nghiệp tự động với các bộ điều khiển hàn từ Rexroth

Không phải tất cả các loại hàn đều giống nhau

Làm cho danh mục của bạn hoạt động phù hợp trong tương lai và khám phá cấp độ hàn điểm điện trở tiếp theo với hệ thống điều khiển hàn PRC7000 mới, mạnh mẽ.

Tổng quan sản phẩm Hàn điện trở

Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu

Hỗ trợ

Dịch vụ cho kiểm soát quá trình

Dịch vụ Hàn bằng điện trở

Dịch vụ của chúng tôi
Liên hệ Bosch Rexroth

Liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ Locator
Đào tạo về Kiểm soát quá trình

Đào tạo

Học viện Bosch Rexroth

Tại Học viện Bosch Rexroth, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo phù hợp và nâng cao trình độ cho các chuyên viên kỹ thuật.

Chương trình đào tạo của chúng tôi theo định hướng thực hành, phù hợp với nhóm đối tượng tương ứng và dựa trên các phương pháp và xu hướng giảng dạy mới nhất.

Tìm chương trình đào tạo
Tìm chương trình đào tạo

Tổng quan về đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Tải xuống chương trình đào tạo hiện tại của Học viện Bosch Rexroth.

Brochure

Brochure

Tải xuống brochure về Học viện Bosch Rexroth

Liên hệ

Liên hệ

Tìm hiểu tất cả thông tin về đào tạo.

Video

Video

Xem video đào tạo về Công nghiệp 4.0

Truy cập nhanh vào tài liệu kiểm soát quá trình

Hãy liên hệ với chúng tôi!

E-mail:
sales.resistance-welding@boschrexroth.de

Nguồn thông tin