Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Nhờ Ứng dụng Giám sát quá trình, mà có thểxác định ngay lập tức các lỗi trong quá trình siết và tốt nhất là loại bỏ nó.

Giám sát trực tiếp quá trình siết

Quy trình minh bạch rõ ràng hơn trong quá trình sản xuất.

Hệ thống hướng dẫn người vận hành (OGS) hỗ trợ công nhân trong quá trình bắn vít thủ công bằng cách hiển thị hướng dẫn công việc trên màn hình.

Hệ thống hướng dẫn người vận hành

Giảm thiểu nguy cơ xảy ra lỗi trong các nhiệm vụ thủ công phức tạp bằng cách sử dụng hệ thống hướng dẫn trực tuyến Rexroth.

Tổng quan sản phẩm Công nghệ siết

Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu
Image Alt
Hiển thị thêm
Giới thiệu

Hỗ trợ

Dịch vụ Công nghệ siết

Dịch vụ cho Công nghệ siết

Dịch vụ của chúng tôi
Liên hệ Bosch Rexroth

Liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ Locator
Thư mục phương tiện

Thư mục phương tiện

Tìm tất cả các tài liệu kỹ thuật và catalog tại đây

Thư mục phương tiện
Thư mục phương tiện
Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo phù hợp và nâng cao trình độ cho các chuyên viên kỹ thuật tại Học viện Bosch Rexroth.

Đào tạo

Học viện Bosch Rexroth

Đội ngũ nhân viên có kiến thức và năng lực chuyên môn là lợi thế thiết yếu trong công cuộc cạnh tranh trên toàn cầu. Công nghệ siết Rexroth cung cấp đào tạo thực tế tại trung tâm đào tạo ở Murrhardt hoặc đào tạo tại chỗ trong nhà máy của bạn.

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Tải xuống chương trình đào tạo hiện tại của Học viện Bosch Rexroth.

Liên hệ

Liên hệ

Tìm hiểu tất cả về chương trình đào tạo của Học viện Bosch Rexroth.