Hydraulische pers
Hydraulische pers
Industriële hydrauliek

Sneller en veiliger vormen.

Sneller en veiliger vormen: hoe gecertificeerde persmodules de bedrijfsveiligheid verhogen, de energie-efficiëntie verbeteren en de kosten verlagen.

Bedrijven die hydraulische persen of machines voor rubber en kunststoffen maken, moeten ervoor zorgen dat deze machines veilig werken. De hydraulische systemen moeten zo zijn ontworpen dat het risico voor de gezondheid van de operator en eventuele restrisico's van bij de start tot een minimum worden beperkt. Dit stelt de constructeurs voor een uitdaging: ze moeten zorgvuldig bepalen hoe de beschermings- en besturingssystemen zullen samenwerken met het hydraulische veiligheidsbesturingssysteem. De beste manier om dit te doen, is door een algemeen veiligheidsbesturingssysteem te gebruiken volgens bepaalde ontwerpvarianten. Als hieraan is voldaan, hangt de veiligheid van de machine niet af van de grootte van de persmodule, noch van de werking van de pers.

Naast functionele veiligheid richten operators zich op energie-efficiëntie en een verbeterde energiebalans voor het totale systeem. Bovendien maken energie-geoptimaliseerde persmodules gebruik van speciale schakeltoestanden om de drukverliezen tussen de pomp en de aandrijving te verminderen. Deze vermindering betekent dat er een hoger percentage vermogen beschikbaar is voor de nettoperskracht. Daardoor kunnen hydraulische systemen worden verkleind, wat dan weer aanzienlijke voordelen oplevert op het vlak van de kosten.

De mogelijkheid om te verkleinen met minder kosten is groter als de persmodules in verschillende fijn gegradueerde maten verkrijgbaar zijn. Constructeurs kunnen kiezen uit drie verschillende typen (IH04C, IH04D, IH04E) van de huidige IH04-reeks van Bosch Rexroth met een gestandaardiseerd veiligheidsconcept. Beide modulaire systemen bestaan uit minstens één basismodule, een stuurklep voor de stroomregeling en functieafhankelijke uitbreidingsmodules. Belangrijk is dat deze neergaande slag-modules de mogelijkheid bieden om te verkleinen.

Persmodules die met het oog op efficiëntie zijn geoptimaliseerd en over een gestandaardiseerd veiligheidsconcept en testcertificering beschikken, bieden fabrikanten van machines uiteindelijk een reeks aantrekkelijke concurrentievoordelen. Deze variëren van een veilige werking met een minimaal restrisico en een betere energiebalans van de pers tot een duurzame kostenbesparing dankzij verkleining en tijdwinst voor engineering, inbedrijfstelling en assemblage. De positieve impact op de productiekosten en de marktintroductietijd wordt nog groter naarmate de modulaire aanpak uitgebreider wordt toegepast. Naarmate Bosch Rexroth nieuwe functies en perstypes toevoegt, zal het aanbod aan toepassingen en het potentieel voor optimalisatie toenemen.

Voor meer informatie kunt u het volledige whitepaper hier downloaden.