Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland Polski
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 070024 2013-03-06

Hydraulika Bosch Rexroth w budownictwie wodnym

Hydraulika Bosch Rexroth w budownictwie wodnym

Jaz Kozielno

Od wielu dziesięcioleci firma Bosch Rexroth szczyci się swoimi osiągnięciami z zakresu wyposażania obiektów budownictwa wodnego w napędy.


Przy tego typu projektach wykorzystywane są przede wszystkim wielkogabarytowe siłowniki hydrauliczne, jak również standardowe elementy hydrauliki siłowej, takie jak pompy zębate i wieloosiowe, oraz wszelkiego typu zawory, w tym zawory proporcjonalne.


Z komponentów tych powstają całe układy zasilające elementy wykonawcze, uzupełniane produktami zapewniającymi filtrację, stabilizację temperatury, możliwość pomiarów oraz elektronikę sterującą.


Firma Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad tym, aby sprostać standardom przemysłowym. Równie ważne jest spełnienie wymagań klientów, które najczęściej wywołane są potrzebą przenoszenia potężnych sił, często w ekstremalnych warunkach środowiskowych, oraz niezawodnej i bezpiecznej pracy w ciągu długiego okresu eksploatacji, obliczanej często na 40 do 100 lat.


W tym celu firma Bosch Rexroth opierając się na własnym zapleczu naukowo-badawczym opracowała zaawansowane narzędzia projektowe. Przy ich wykorzystaniu systemy Rexroth już na etapie projektowania poddawane są symulacjom pozwalającym zoptymalizować ich pracę na wszystkich etapach eksploatacji, ograniczając wytężenie i zużycie zmęczeniowe, wydłużając żywotność oraz zmniejszając koszty obsługi serwisowej.

Rozwiązania firmy Bosch Rexroth dla budownictwa wodnego najczęściej są wykorzystywane w:

  • energetyce – zasuwy pomiarowe, zawory klapowe, zawory wlotowe, upusty denne, regulacje turbin,
  • ruchomych mostach: z przeciwciężarem, podnoszonych, obrotowych, nasuwanych,
  • barierach: ruchomych na rolkach lub ślizgowych,
  • śluzach dla statków,
  • jazach.


Przykładowym projektem zrealizowanym przez firmę Bosch Rexroth w zakresie budownictwa wodnego jest Jaz i Elektrownia Kozielno pod Paczkowem, w którym zaprojektowano i wykonano układy hydrauliki dla napędu zasuwy kanału dolotowego turbiny wodnej oraz dla napędu trzech klap jazu.


W przypadku zasuwy kanału dolotowego istotna była możliwość bardzo szybkiego odcięcia napływu wody na turbinę z opcją regulacji tej prędkości.

Dla osiągnięcia powyższego parametru, przy grawitacyjnym opadaniu zasuwy ważne było zapewnienie możliwości dużych przepływów oleju i zabezpieczenie układu przed kawitacją.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowano podwójną pompę zasilającą.


W układzie zastosowano siłownik z pokryciem CERAMAX firmy Bosch Rexroth.

Na tym obiekcie zastosowano napęd klap jazu siłownikami umieszczonymi w sztolni pod lustrem wody.

Z uwagi na rozpiętość klap zastosowano napęd każdej z klap dwoma siłownikami, z uwzględnieniem możliwości podnoszenia jej jednym siłownikiem na wypadek awarii.

Istotą działania układu hydraulicznego jest zapewnienie synchronizacji ruchu każdej pary cylindrów.

W układzie zastosowano cylindry firmy Bosch Rexroth z tłoczyskiem pokrytym warstwą CERAMAX oraz wyposażonym w układ pomiarowy CIMS MkII, który dzięki współpracy z zaworami proporcjonalnymi przepływu zapewnia wymaganą dokładność ruchu każdej pary siłowników.


Cały układ jest odpowiednio zabezpieczony przed zbyt wysokimi ciśnieniami bądź złą synchronizacją.

Zbiornik, konsole sterownicze oraz instalacje rurowe zostały wykonane z materiałów nierdzewnych.

W stacji zasilającej pompy wielotłokowe osiowe firmy Bosch Rexroth, zasilające poszczególne pary cylindrów, są tak połączone, aby w przypadku awarii którejś z nich mogły zasilać dowolną klapę.


Zapewnione jest awaryjne opuszczanie klapy na drodze grawitacyjnej z zabezpieczeniem przed nadmierną prędkością opadania, celem niedopuszczenia do nagłego zrzutu wody ze zbiornika.


Jak wynika z powyższych przykładów, zasadniczymi elementami zastosowanych rozwiązań są:

  • odpowiednio ozaworowane siłowniki z bardzo dużą odpornością na korozję,
  • systemy pomiaru położenia i synchronizacji pracy każdej pary siłowników.

Głowice pomiarowe CIMS na siłowniku

W branży budownictwa wodnego firma Bosch Rexroth może zaoferować dużo więcej niż tylko niespotykane wymiary swoich urządzeń, a więc m. in. skok do 24 m, średnicę tłoka siłownika do 1,5 m i doskonałe technologie obróbki powierzchni, jak np. ENDUROQ.

W naszej ofercie znajdują się także zintegrowane systemy pomiarowe oraz rozwiązania w dziedzinie sterowania dostosowane do możliwości jednostek wykonawczych, orurowania hydraulicznego i konkretnych warunków pracy.


Oferujemy również inne usługi, jak np. projektowanie, uruchamianie i rozruch systemów, nadzór oraz szkolenia.

Zintegrowane i kompletne zakupy w firmie Bosch Rexroth zmniejszają stopień złożoności projektów realizowanych przez klientów, poprzez jasne określenie podziału odpowiedzialności.

Jako firma globalna posiadamy międzynarodową sieć produkcyjną, sprzedaży i serwisu, zapewniając tym samym eksploatacyjną sprawność urządzeń.


Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl


W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2022-11-09
Informacja prasowa

Nawet 40 km/h bez zmiany biegu

Silnik tłokowy osiowy o zmiennej chłonności A36VM firmy Bosch Rexroth jest zoptymalizowany z myślą o układach napędowych. Większy zakres kąta wychyłu korpusu i maksymalne ciśnienie 530 barów sprawia, że maszyna samobieżna staje się szybsza i wydajniejsza. Jazda z prędkością do 40 km/h staje się możliwa bez dodatkowej zmiany przełożenia przekładniZakres kąta wychyłu korpusu przy chłonności nominalnej 125 cm3 jest równy 5–38°, podczas gdy w wersji 255 cm3 wynosi on 5–36°.


2022-10-26
Informacja prasowa

Napędy Hägglunds niezastąpione dla producenta mieszanek gumowych PTE

Firma Polymer-Technik Elbe GmbH (PTE) z siedzibą w Wittenberdze jest jednym z największych producentów mieszanek gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego, budownictwa, branży technologii medycznych i innych sektorów. Prowadząc dodatkowe zakłady we Francji, Chinach i Meksyku i stosując bezpośredni napęd elektrohydrauliczny Hägglunds firmy Bosch Rexroth, firma odnosi sukcesy na zmieniającym się globalnym rynku.