Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland
Pracownicy stojący przed ekranem platformy ActiveCockpit firmy Bosch Rexroth

ActiveCockpit

Oprogramowanie umożliwiające ciągłe ulepszanie procesów

Film przedstawiający ActiveCockpit firmy Bosch Rexroth

ActiveCockpit

Przetwarzanie i wizualizacja danych dotyczących produkcji

Szybko i wydajnie optymalizuj produkcję za pomocą ActiveCockpit

Wydajne procesy technologiczne wymagają ciągłych usprawnień. Szybki dostęp do wiarygodnych danych jest niezbędny, aby zapobiegać błędom i wprowadzać ulepszenia. To umożliwia szybkie reagowanie przy minimalnym wysiłku – bezpośrednio przy linii produkcyjnej.

Dzięki ActiveCockpit zawsze masz przejrzysty dostęp do wszystkich ważnych danych. ActiveCockpit to interaktywne oprogramowanie, które udostępnia dane dotyczące produkcji i oraz ich wizualizacje. ActiveCockpit łączy rozwiązania IT służące m.in. do planowania produkcji, zarządzania danymi nt. jakości oraz wysyłania e-maili z oprogramowaniem do obsługi maszyn i zakładów. Pozyskane informacje są wykorzystywane podczas podejmowania decyzji i ulepszania procesów.


Interaktywne oprogramowanie

 • Wszystkie istotne informacje są na bieżąco udostępniane wszystkim zainteresowanym
 • Inteligentne wykorzystanie sieci pozwala skrócić czas przetwarzania informacji
 • Gromadzenie, przetwarzanie i wizualizacja wszystkich ważnych danych z zakładu produkcyjnegona potrzeby wymiany informacji między personelem, maszynami i systemami zarządzania uczestniczącymi w procesie produkcji .

Pracownik stojący przed ekranem platformy ActiveCockpit firmy Bosch Rexroth

Dostępne aplikacje

 • Możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy z wykorzystaniem następujących aplikacji: LeanIndicator, DeviationManager
 • Skuteczniejsze ulepszanie procesów dzięki przejrzystej analizie i jednoznacznym definicjom zadań w ActiveCockpit
 • Interaktywne oprogramowanie do diagnostyki i optymalizacji maszyn

Widok ekranu aplikacji ActiveCockpit DeviationManager firmy Bosch Rexroth.

Połączone rozwiązania dla przemysłu

 • Gromadzenie, przetwarzanie i wizualizacja wszystkich ważnych danych z zakładu produkcyjnegona potrzeby wymiany informacji między personelem, maszynami i systemami zarządzania uczestniczącymi w procesie produkcji .
 • Interaktywne oprogramowanie do diagnostyki i optymalizacji maszyn oraz zarządzania w razie awarii
 • Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową i otwartość na aplikacje innych deweloperów
 • Łatwe łączenie z systemami nadrzędnymi (MES/ERP, Nexeed, Promaster, inne MES na żądanie)

Podgląd interaktywnej platformy komunikacyjnej ActiveCockpit firmy Bosch Rexroth

ActiveCockpit – dostarcza dane na temat produkcji i ich wizualizacje

Interfejs użytkownika w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
 • Interfejs użytkownika pulpitu w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Pulpit

 • Interfejs użytkownika usługi niestandardowej klienta w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Spersonalizowane usługi klienta

 • Interfejs użytkownika widoków w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Widoki

 • Interfejs użytkownika modułu Spotkania w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Moduł Spotkania

 • Interfejs użytkownika Notatnik w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Notatnik oraz tablica

 • Interfejs użytkownika Bezpieczeństwo danych w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Bezpieczeństwo danych

 • Interfejs użytkownika Desklink w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Publikacja poprzez drukowanie

 • Interfejs użytkownika AreaManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Zarządzanie obszarem produkcji

 • Interfejs użytkownika DeviationManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Zarządzanie zgłoszeniami

 • Interfejs użytkownika CardIdentification w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Identyfikacja za pomocą karty

 • Interfejs użytkownika AppConnector w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Samodzielnie napisane aplikacje

 • Interfejs użytkownika LeanIndicator w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Aplikacja LeanIndicator

 • Interfejs użytkownika AppDiagram w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  AppDiagram

 • Interfejs użytkownika WebFrame w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Podgląd innych aplikacji webowych

 • Interfejs użytkownika WebFrame CheckIn w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Dostęp do aplikacji webowych z logowaniem

 • Interfejs użytkownika StaffManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

  Rozwiązanie przyszłościowe oparte na aplikacjach

Interfejs użytkownika pulpitu w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika pulpitu w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Pulpit

 • Wszystkie ważne dane dotyczące zakładu dostępne w postaci cyfrowej
 • Możliwość wyświetlania różnych formatów plików
  (np. Excel, PowerPoint, wideo)

Interfejs użytkownika usługi niestandardowej klienta w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika usługi niestandardowej klienta w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Spersonalizowane usługi klienta

 • Bosch Rexroth oferuje klientom usługi niestandardowe dopasowane do konkretnego projektu, np. obejmujące tworzenie projektów strumieni przepływu wartości.

Interfejs użytkownika widoków w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika widoków w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Widoki

 • Szybkie zestawianie danych i dokumentów, np. w celu usprawnienia przebiegu spotkań
 • Indywidualne zarządzanie użytkownikami, np. dostęp do danych: odczyt, modyfikacja, usuwanie
 • Informacje mogą być wyświetlane i wykorzystywane przez różne działy; dokumenty są aktualizowane za pośrednictwem Desklink
 • Filtrowanie i wyświetlanie ważnych informacji bez wprowadzania zmian w pliku źródłowym

Interfejs użytkownika modułu Spotkania w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika modułu Spotkania w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Moduł Spotkania

 • Operatorzy mogą przypisywać zakładom własne nazwy
 • Dokumentacja spotkania z dowolnością doboru elementów i dopasowania struktury
 • Automatyczne generowanie raportów zawierających wszystkie niezbędne informacje i załączniki do omawianych tematów

Interfejs użytkownika Notatnik w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika Notatnik w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Notatnik oraz tablica

 • Funkcja adnotacji do komunikacji ze współpracownikami lub zgłaszania kwestii do omówienia w grupie.
 • Funkcja adnotacji za pośrednictwem ekranu dotykowego w celu bezpośredniego nanoszenia uwag w ActiveCockpit
 • Wyświetlanie i przesyłanie odpowiednich informacji (np. w przypadku awarii można zrobić zdjęcie za pomocą tabletu i przesłać je do oceny w ActiveCockpit)

Interfejs użytkownika Bezpieczeństwo danych w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika Bezpieczeństwo danych w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Bezpieczeństwo danych

 • Wszystkie dane, w tym wiadomości e-mail, są szyfrowane i przesyłane za pomocą protokołu SSL.
 • Aplikacja wykorzystuje metody "defensywnego programowania", które z wyprzedzeniem sprawdzają wszystkie wpisy.
 • Zdefiniowana koncepcja ról autoryzacji porządkuje kwestie dostępu do systemu i zapobiega błędom przy wprowadzaniu danych.
 • Wszystkie hasła są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec szpiegowaniu w przypadku naruszenia bezpieczeństwa bazy danych. Wszystkie wpisy użytkowników są sprawdzane pod kątem poprawności i złośliwego kodu.
 • Pośrednie zapytania do bazy danych zapobiegają możliwym atakom ("wstrzykiwaniu kodu SQL").

Interfejs użytkownika Desklink w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika Desklink w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Publikacja poprzez drukowanie

 • Szybka cyfryzacja danych dla różnych formatów plików, np. Excel, Word, PowerPoint
 • Automatyczna aktualizacja danych
 • Interaktywna zmiana statusu widżetów

Interfejs użytkownika AreaManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika AreaManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Zarządzanie obszarem produkcji

 • Hierarchiczne zarządzanie użytkownikami i treścią
 • Odciążenie w pracy centralnych administratorów
 • Wprowadzenie widżetów pomiędzy obszarami umożliwia międzyhierarchiczną obsługę treści
 • Oddzielne pulpity dla poszczególnych obszarów z możliwością osobnej konfiguracji

Interfejs użytkownika DeviationManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika DeviationManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Zarządzanie zgłoszeniami

 • Tworzenie spotkań kryzysowych i zarządzanie nimi wraz z analizą i przypisywaniem błędów do zaangażowanych podmiotów
 • Łatwy w użyciu, wizualny system zgłaszania służący do śledzenia, obejmuje również zarządzanie ryzykiem
 • Możliwość dostosowania do innych systemów zgłaszania incydentów za pośrednictwem interfejsu web service (np. MES ProMaster, Nexeed)
 • Ręczna rejestracja błędów (bezpieczeństwo, jakość, koszty, dostawa) oraz komunikacja między aplikacjami

Interfejs użytkownika CardIdentification w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika CardIdentification w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Identyfikacja za pomocą karty

 • Rejestracja w ActiveCockpit za pośrednictwem karty identyfikacyjnej
 • Brak potrzeby ręcznego wprowadzania danych użytkownika

Interfejs użytkownika AppConnector w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika AppConnector w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Samodzielnie napisane aplikacje

 • Integracja opracowanych we własnym zakresie aplikacji z systemem ActiveCockpit
 • Indywidualna rozbudowa funkcji generowania aplikacji klienta na platformie ActiveCockpit

Interfejs użytkownika LeanIndicator w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika LeanIndicator w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Aplikacja LeanIndicator

 • Intuicyjna cyfrowa rejestracja problemów związanych z jakością lub bezpieczeństwem
 • Wysoki poziom transparentności dzięki przejrzystej wizualizacji w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym, licznik zdarzeń
 • Możliwość dołączenia dowolnej liczby plików do incydentu (wersjonowanie nazw plików)
 • Elastyczna konfiguracja wskaźników KPI za pomocą Unicode

Interfejs użytkownika AppDiagram w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika AppDiagram w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

AppDiagram

 • Łatwa i wygodna analiza i prezentacja danych
 • Niezależny (od działu IT) dostęp do danych
 • Przekształcanie, konsolidacja i przygotowanie zgodnie z własnymi wymaganiami
 • Wybór spośród różnych źródeł danych

Interfejs użytkownika WebFrame w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika WebFrame w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Podgląd innych aplikacji webowych

 • Przeglądanie dowolnych treści z Internetu
 • Integracja aplikacji sieciowych innych podmiotów za pośrednictwem URL
 • Wykorzystanie miniatur widżetów Webframe

Interfejs użytkownika WebFrame CheckIn w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika WebFrame CheckIn w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Dostęp do aplikacji webowych z logowaniem

 • Jednorazowa rejestracja w ActiveCockpit (pojedyncze logowanie)
 • Automatyczne przenoszenie praw użytkownika do aplikacji internetowych innych firm z podglądem aplikacji internetowych na żywo
 • Obsługa linków bezpośrednich: bezpośredni dostęp do stron aplikacji internetowych, np. prezentacji raportów
 • Niezależność od DBMS, obsługa: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL

Interfejs użytkownika StaffManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika StaffManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ActiveCockpit Bosch Rexroth

Rozwiązanie przyszłościowe oparte na aplikacjach

 • Skorzystaj z ActiveCockpit – otwartego systemu z możliwością dopasowania do Twoich potrzeb
 • ActiveCockpit obsługuje wiele współpracujących aplikacji i systemów
 • Rozszerz zakres użytkowania o własne aplikacje
 • Wdrażaj własne funkcje i aplikacje z pomocą AppConnector i programowania webowego
 • Opracowywanie aplikacji przez Bosch Rexroth na życzenie