Poland Polski
Interfejs ACTIVE Cockpit wykorzystywany jest w zakładach produkcyjnych do rejestrowania, przetwarzania i wizualizacji wszystkich istotnych danych.

ACTIVE Cockpit

Nowo zaprojektowany interfejs zapewnia jeszcze większą przejrzystość danych cyfrowych, umożliwiając wprowadzanie zrównoważonych ulepszeń w produkcji, a przy tym odznacza się jeszcze większą prostotą użycia.

Rexroth Store
Pracownicy stojący przed ekranem platformy ACTIVE Cockpit firmy Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit

Oprogramowanie umożliwiające ciągłe ulepszanie procesów

Więcej informacji
Film przedstawiający ACTIVE Cockpit firmy Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit

Przetwarzanie i wizualizacja danych dotyczących produkcji

Zobacz film

Szybko i wydajnie optymalizuj produkcję za pomocą ACTIVE Cockpit

Wydajne procesy technologiczne wymagają ciągłych usprawnień. Szybki dostęp do wiarygodnych danych jest niezbędny, aby zapobiegać błędom i wprowadzać ulepszenia. To umożliwia szybkie reagowanie przy minimalnym wysiłku – bezpośrednio przy linii produkcyjnej.

Dzięki ACTIVE Cockpit zawsze masz przejrzysty dostęp do wszystkich ważnych danych. ACTIVE Cockpit to interaktywne oprogramowanie, które udostępnia dane dotyczące produkcji i oraz ich wizualizacje. ACTIVE Cockpit łączy rozwiązania IT służące m.in. do planowania produkcji, zarządzania danymi nt. jakości oraz wysyłania e-maili z oprogramowaniem do obsługi maszyn i zakładów. Pozyskane informacje są wykorzystywane podczas podejmowania decyzji i ulepszania procesów.


Interaktywne oprogramowanie

 • Wszystkie istotne informacje są na bieżąco udostępniane wszystkim zainteresowanym
 • Inteligentne wykorzystanie sieci pozwala skrócić czas przetwarzania informacji
 • Gromadzenie, przetwarzanie i wizualizacja wszystkich ważnych danych z zakładu produkcyjnegona potrzeby wymiany informacji między personelem, maszynami i systemami zarządzania uczestniczącymi w procesie produkcji .

Pracownik stojący przed ekranem platformy ACTIVE Cockpit firmy Bosch Rexroth

Dostępne aplikacje

 • Możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy z wykorzystaniem następujących aplikacji: LeanIndicator, DeviationManager
 • Skuteczniejsze ulepszanie procesów dzięki przejrzystej analizie i jednoznacznym definicjom zadań w ACTIVE Cockpit
 • Interaktywne oprogramowanie do diagnostyki i optymalizacji maszyn

Połączone rozwiązania dla przemysłu

 • Gromadzenie, przetwarzanie i wizualizacja wszystkich ważnych danych z zakładu produkcyjnegona potrzeby wymiany informacji między personelem, maszynami i systemami zarządzania uczestniczącymi w procesie produkcji .
 • Interaktywne oprogramowanie do diagnostyki i optymalizacji maszyn oraz zarządzania w razie awarii
 • Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową i otwartość na aplikacje innych deweloperów
 • Łatwe łączenie z systemami nadrzędnymi (MES/ERP, Nexeed, Promaster, inne MES na żądanie)

Podgląd interaktywnej platformy komunikacyjnej ACTIVE Cockpit firmy Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit – dostarcza dane na temat produkcji i ich wizualizacje

Interfejs użytkownika w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
 • Interfejs użytkownika pulpitu w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Pulpit

 • Interfejs użytkownika usługi niestandardowej klienta w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Spersonalizowane usługi klienta

 • Interfejs użytkownika widoków w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Widoki

 • Interfejs użytkownika modułu Spotkania w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Moduł Spotkania

 • Interfejs użytkownika Notatnik w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Notatnik oraz tablica

 • Interfejs użytkownika Bezpieczeństwo danych w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Bezpieczeństwo danych

 • Interfejs użytkownika Desklink w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Publikacja poprzez drukowanie

 • Interfejs użytkownika AreaManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Zarządzanie obszarem produkcji

 • Interfejs użytkownika DeviationManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Zarządzanie zgłoszeniami

 • Interfejs użytkownika CardIdentification w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Identyfikacja za pomocą karty

 • Interfejs użytkownika AppConnector w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Samodzielnie napisane aplikacje

 • Interfejs użytkownika LeanIndicator w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Aplikacja LeanIndicator

 • Interfejs użytkownika AppDiagram w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  AppDiagram

 • Interfejs użytkownika WebFrame w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Podgląd innych aplikacji webowych

 • Interfejs użytkownika WebFrame CheckIn w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Dostęp do aplikacji webowych z logowaniem

 • Interfejs użytkownika StaffManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

  Rozwiązanie przyszłościowe oparte na aplikacjach

Interfejs użytkownika pulpitu w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika pulpitu w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Pulpit

 • Wszystkie ważne dane dotyczące zakładu dostępne w postaci cyfrowej
 • Możliwość wyświetlania różnych formatów plików
  (np. Excel, PowerPoint, wideo)

Interfejs użytkownika usługi niestandardowej klienta w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika usługi niestandardowej klienta w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Spersonalizowane usługi klienta

 • Bosch Rexroth oferuje klientom usługi niestandardowe dopasowane do konkretnego projektu, np. obejmujące tworzenie projektów strumieni przepływu wartości.

Interfejs użytkownika widoków w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika widoków w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Widoki

 • Szybkie zestawianie danych i dokumentów, np. w celu usprawnienia przebiegu spotkań
 • Indywidualne zarządzanie użytkownikami, np. dostęp do danych: odczyt, modyfikacja, usuwanie
 • Informacje mogą być wyświetlane i wykorzystywane przez różne działy; dokumenty są aktualizowane za pośrednictwem Desklink
 • Filtrowanie i wyświetlanie ważnych informacji bez wprowadzania zmian w pliku źródłowym

Interfejs użytkownika modułu Spotkania w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika modułu Spotkania w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Moduł Spotkania

 • Operatorzy mogą przypisywać zakładom własne nazwy
 • Dokumentacja spotkania z dowolnością doboru elementów i dopasowania struktury
 • Automatyczne generowanie raportów zawierających wszystkie niezbędne informacje i załączniki do omawianych tematów

Interfejs użytkownika Notatnik w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika Notatnik w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Notatnik oraz tablica

 • Funkcja adnotacji do komunikacji ze współpracownikami lub zgłaszania kwestii do omówienia w grupie.
 • Funkcja adnotacji za pośrednictwem ekranu dotykowego w celu bezpośredniego nanoszenia uwag w ACTIVE Cockpit
 • Wyświetlanie i przesyłanie odpowiednich informacji (np. w przypadku awarii można zrobić zdjęcie za pomocą tabletu i przesłać je do oceny w ACTIVE Cockpit)

Interfejs użytkownika Bezpieczeństwo danych w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika Bezpieczeństwo danych w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Bezpieczeństwo danych

 • Wszystkie dane, w tym wiadomości e-mail, są szyfrowane i przesyłane za pomocą protokołu SSL.
 • Aplikacja wykorzystuje metody "defensywnego programowania", które z wyprzedzeniem sprawdzają wszystkie wpisy.
 • Zdefiniowana koncepcja ról autoryzacji porządkuje kwestie dostępu do systemu i zapobiega błędom przy wprowadzaniu danych.
 • Wszystkie hasła są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec szpiegowaniu w przypadku naruszenia bezpieczeństwa bazy danych. Wszystkie wpisy użytkowników są sprawdzane pod kątem poprawności i złośliwego kodu.
 • Pośrednie zapytania do bazy danych zapobiegają możliwym atakom ("wstrzykiwaniu kodu SQL").

Interfejs użytkownika Desklink w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika Desklink w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Publikacja poprzez drukowanie

 • Szybka cyfryzacja danych dla różnych formatów plików, np. Excel, Word, PowerPoint
 • Automatyczna aktualizacja danych
 • Interaktywna zmiana statusu widżetów

Interfejs użytkownika AreaManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika AreaManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Zarządzanie obszarem produkcji

 • Hierarchiczne zarządzanie użytkownikami i treścią
 • Odciążenie w pracy centralnych administratorów
 • Wprowadzenie widżetów pomiędzy obszarami umożliwia międzyhierarchiczną obsługę treści
 • Oddzielne pulpity dla poszczególnych obszarów z możliwością osobnej konfiguracji

Interfejs użytkownika DeviationManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika DeviationManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Zarządzanie zgłoszeniami

 • Tworzenie spotkań kryzysowych i zarządzanie nimi wraz z analizą i przypisywaniem błędów do zaangażowanych podmiotów
 • Łatwy w użyciu, wizualny system zgłaszania służący do śledzenia, obejmuje również zarządzanie ryzykiem
 • Możliwość dostosowania do innych systemów zgłaszania incydentów za pośrednictwem interfejsu web service (np. MES ProMaster, Nexeed)
 • Ręczna rejestracja błędów (bezpieczeństwo, jakość, koszty, dostawa) oraz komunikacja między aplikacjami

Interfejs użytkownika CardIdentification w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika CardIdentification w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Identyfikacja za pomocą karty

 • Rejestracja w ACTIVE Cockpit za pośrednictwem karty identyfikacyjnej
 • Brak potrzeby ręcznego wprowadzania danych użytkownika

Interfejs użytkownika AppConnector w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika AppConnector w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Samodzielnie napisane aplikacje

 • Integracja opracowanych we własnym zakresie aplikacji z systemem ACTIVE Cockpit
 • Indywidualna rozbudowa funkcji generowania aplikacji klienta na platformie ACTIVE Cockpit

Interfejs użytkownika LeanIndicator w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika LeanIndicator w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Aplikacja LeanIndicator

 • Intuicyjna cyfrowa rejestracja problemów związanych z jakością lub bezpieczeństwem
 • Wysoki poziom transparentności dzięki przejrzystej wizualizacji w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym, licznik zdarzeń
 • Możliwość dołączenia dowolnej liczby plików do incydentu (wersjonowanie nazw plików)
 • Elastyczna konfiguracja wskaźników KPI za pomocą Unicode

Interfejs użytkownika AppDiagram w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika AppDiagram w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

AppDiagram

 • Łatwa i wygodna analiza i prezentacja danych
 • Niezależny (od działu IT) dostęp do danych
 • Przekształcanie, konsolidacja i przygotowanie zgodnie z własnymi wymaganiami
 • Wybór spośród różnych źródeł danych

Interfejs użytkownika WebFrame w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika WebFrame w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Podgląd innych aplikacji webowych

 • Przeglądanie dowolnych treści z Internetu
 • Integracja aplikacji sieciowych innych podmiotów za pośrednictwem URL
 • Wykorzystanie miniatur widżetów Webframe

Interfejs użytkownika WebFrame CheckIn w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika WebFrame CheckIn w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Dostęp do aplikacji webowych z logowaniem

 • Jednorazowa rejestracja w ACTIVE Cockpit (pojedyncze logowanie)
 • Automatyczne przenoszenie praw użytkownika do aplikacji internetowych innych firm z podglądem aplikacji internetowych na żywo
 • Obsługa linków bezpośrednich: bezpośredni dostęp do stron aplikacji internetowych, np. prezentacji raportów
 • Niezależność od DBMS, obsługa: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL

Interfejs użytkownika StaffManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth
Interfejs użytkownika StaffManager w interaktywnej platformie komunikacyjnej ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

Rozwiązanie przyszłościowe oparte na aplikacjach

 • Skorzystaj z ACTIVE Cockpit – otwartego systemu z możliwością dopasowania do Twoich potrzeb
 • ACTIVE Cockpit obsługuje wiele współpracujących aplikacji i systemów
 • Rozszerz zakres użytkowania o własne aplikacje
 • Wdrażaj własne funkcje i aplikacje z pomocą AppConnector i programowania webowego
 • Opracowywanie aplikacji przez Bosch Rexroth na życzenie