Sweden

Välj din position

morgondagens fabrik idag
morgondagens fabrik idag
Linjärteknik

8 sätt att uppgradera er fabrik med framtidens teknik – redan idag

Att anpassa sin fabrik till alla de tekniska innovationer som erbjuds idag kan verka överväldigande, och det kan vara svårt att veta var man ska börja. Särskilt utmanande kan det kännas för mindre företag med begränsad budget som inte ger utrymme att anställa specialister inom området. Men det behöver faktiskt inte vara riktigt så dyrt, tidskrävande och komplext som många föreställer sig. Låt oss presentera åtta konkreta sätt för att skapa framtidens effektiva fabrik, redan idag.

Eftermontera ny teknik på befintliga maskiner för att börja nyttja Industri 4.0

Digitaliseringen har lett till den fjärde industriella revolutionen, och där spelar Internet of Things en stor och viktig roll. Bland annat kan tillverkare uppgradera många av sina befintliga maskiner med hjälp av IoT-gateways. Tillverkare behöver alltså inte ersätta maskiner, utan kan enkelt och kostnadseffektivt ansluta de befintliga med hjälp av IoT. Genom att ansluta maskinerna och analysera datan som samlas in, kan man optimera prestandan och fabrikens produktivitet.

Använd lättviktsrobotar – cobots

Lätta kollaborativa robotar kommer att utgöra en central del i framtidens mångfacetterade fabriker. Marknaden för så kallade cobots förväntas växa mellan 15 till 20 procent per år, och genom vårt förvärv av majoriteten av det danska bolaget Kassow Robots kommer vi att kunna utöka vårt produktutbud av cobots. Detta kommer framförallt att gynna kunder inom konsumtionsindustrin och transportindustrin, såsom batteriproduktion och halvledarproduktion. Cobots kan automatisera många uppgifter som varuplock, nedpackning, lastning och visuell kvalitetskontroll. Dessutom är integrationskostnaderna avsevärt lägre för cobots jämfört med andra små industrirobotar.

Ta hjälp av autonoma robotar – AMR eller AGV

AMR-robotar (autonomous mobile robots) och AGV-robotar (automated guided vehicles) är autonoma och intelligenta transportrobotar som kan leverera komponenter från en central lagerpunkt till platsen för montage. Vår robot Active Shuttle är en AMR som självständigt kan röra sig runt i fabriker med hjälp av kameror som känner av tredimensionella föremål som står i vägen för roboten, vilket också skyddar fabrikspersonalen. Det är fullt möjligt att börja med en enda AMR, för att gradvis utöka antalet robotar.

Ta hjälp av autonoma robotar – AMR eller AGV

Investera i smarta fabriksgolv

Golvet är bokstavligen grunden i en fabrik, och ett smart golv kan enkelt identifiera och hantera de olika enheterna som finns och rör sig på golvet. Helt kabelfritt kan golvet ge strömförsörjning till enheterna, utbyta data och styra enheter och maskiner. Ett intelligent golv kan hantera plötsliga förändringar i produktionen när nya marknadskrav dyker upp. Vårt smarta golv har en modulär design som gör att man kan lägga till och byta ut funktioner genom att byta ut enstaka moduler i golvet. Den modulära designen medför också att ni kan börja med smarta golv i en mindre del av fabriken, som ni sedan kan bygga på utifrån behov.

Digitalisera och automatisera produktionsprocesserna

Sammanlänkning av fabriken är en grundpelare för att nå modern effektivitet. NEXEED-mjukvaran från Bosch Connected Industry kopplar samman allt från enskilda maskiner till hela produktionslinjer för att optimera maskinteknik, tillverkningsprocesser och intralogistiska processer. NEXEED optimerar utifrån transparens, flexibilitet, kostnad, kvalitet och tidsåtgång. Mjukvaran säkerställer också hög kvalitet genom att identifiera avvikelser i produktionen. Den hjälper dessutom till att implementera system och maskinprojekt i montage- testnings- och processteknologi, på ett målmedvetet och effektivt sätt, med intuitiva användarkoncept.

Använd en interaktiv mjukvarulösning

Med hjälp av mjukvara kan man samla in mängder av viktig data från produktionslinjen, och det är av yttersta vikt att datan görs lättöverskådlig och tillgänglig. Med vår mjukvara ACTIVE Cockpit får man en interaktiv lösning som i realtid visar all relevant data från tillverkning och logistik. Med denna mjukvara blir det enkelt att upptäcka avvikelser eftersom KPI:er visas i ett standardiserat format, och därför kan också personalen direkt börja arbeta med åtgärder.

Framtidens fabrik med Bosch Rexroth

Inkorporera AIoT-lösningar

Artificial Intelligence of Things (AIoT) är en kombination av IoT och AI som kommer forma framtidens automatisering och öka fabrikernas produktivitet. Maskiner som använder AI kommer att förstå och interagera med sin omgivning bättre, så att tidigare manuella arbetsuppgifter kan automatiseras och därmed effektiviseras. Och att börja med AI kräver inte enorma investeringar, en helt ny infrastruktur eller nischade kunskaper. Ett bra exempel på hur AIoT kan inkorporeras stegvis är vårt Smart Item Picking-system. AI-mjukvaran i systemet känner igen produkterna som ska plockas upp, och listar ut hur roboten på bästa och smidigaste sätt kan plocka upp föremålen. Komponenter i systemets hård- och mjukvara är modulära och kan användas tillsammans med kameror, gripverktyg och robotar från olika tillverkare. Att använda Smart Item Picking-systemet är ett ekonomiskt alternativ till manuellt orderplock.

Utnyttja kraften i mjukvara och skapa skalbara system

Mjukvara hjälper fabriker idag att spara tid och pengar, öka produktionen och bättre förstå sina maskiners prestanda. Vår automatiseringsplattform ctrlX AUTOMATION är som en smartphone för automatisering, med tillhörande appteknologi. Plattformen erbjuder både hård- och mjukvarulösningar och upplevs som intuitiv för användare eftersom den är lik de smartphones som de flesta av oss redan använder i vardagen. Plattformen har en öppen arkitektur och webbaserad teknik som gör att användare kan lägga till funktioner, skapa egna eller dela funktioner via en app. ctrlX AUTOMATION erbjuder alla bitar för kompletta automatiseringssystem med ekosystemet ctrlX World. Systemet ctrlX är modulärt, skalbart och täcker alla tänkbara behov. I ctrlX Store kan användare ladda ner ett stort antal appar från Bosch Rexroth och tredjepartsleverantörer, eller välja att skapa sina egna applikationer. Kort sagt så gör denna flexibilitet att man kan skala upp eller ner systemet utifrån varierande behov.

Är du redo för framtidens fabrik?

Kontakta oss om du vill veta mer om våra fabrikslösningar.