Sweden

Välj din position

Sweden
En vit linje som inleds med en vit pil med röd kontur och ett vitt stift längst upp i framkant och som avslutas med en vit flagga i bildens bakkant. Ovanför linjen finns tre cirklar med tre olika symboler.

Ta dina mobila robotar till nya nivåer.

Rexroth ROKIT Navigator

Rexroth ROKIT Navigator – din avancerade rörelseplaneringsprogramvara

ROKIT Navigator från Bosch Rexroth är en navigeringsprogramvara för effektiv rörelseplanering för mobila robotar, vilket gör den till den naturliga utbyggnaden för ROKIT Locator. Denna modulära och lättintegrerade programvara kontrollerar rörelsen för dina varor från A till B - tillförlitligt och transparent. Den säkerställer också jämn och elegant körning och agerar när hinder kommer i vägen. Precis om ROKIT Locator är ROKIT Navigator kompatibel med många olika mobila robotar, som automatiserade styrda fordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR) och erbjuder ett gränssnitt för andra komponenter som standard.

Öka din produktivitet

Perfekt navigering för mobila robotar: hög precision, deterministiskt, tillförlitligt. Med en enkel och riktad integreringsfas kan rörelseplaneringsprogramvaran underlätta parameterisering för olika typer av fordon.

Kompatibel med många programvaru- och maskinvaruapplikationer

Integrera ROKIT Navigator i befintliga standarder – utan behov av adaptrar eller extra gränssnitt. Komponenten är kompatibel med gränssnittsaktiverat vagnparkshanteringssystem VDA 5050 och tar med sina aktuella säkerhetskrav på anläggningen i beräkningen.

På bilden visas huvudbilden för robotpaketet ROKIT från Bosch Rexroth. Överliggande text ROKIT Navigator, knappen PROGRAMVARA och ROKIT Navigator-ikonen är valda.

Dina fördelar

En rektangel med ett stapeldiagram med staplar som blir högre från vänster till höger.

PRODUKTIV – PLANERA NÄSTA STEG

  • Tillförlitlig leverans och hantering av gods
  • Undvikande av hinder och navigering i trånga utrymmen
  • Transparent körbeteende
  • Effektiv algoritm

En rektangel med pusselbitar som passar ihop.

KOMPATIBEL – LÄTT ATT INTEGRERA

  • Snabb och enkel integrering – inget behov av expertkunskaper
  • Efterlevnad av allmänna säkerhetsvillkor
  • Snabb anpassning till olika kinematik
  • Kompatibel med VDA 5050
  • Öppna gränssnitt

Upptäck alla funktioner i Rexroth ROKIT Navigator

ROKIT Navigator – funktioner

Undvikande av hinder: Tar med i beräkningen eventuella föremål i transportgången och undviker dem inom tillåtet undvikandeområde.

Efterlevnad av externa säkerhetskrav: Smidig interaktion mellan rörelseplanering och säkerhetskontroll för fordon.

Efterlevnad av accelerationsbegränsningar: Rörelseplanering tar efterlevnad av maximal längsgående och sidoriktad acceleration med i beräkningen.

Kontur för fordon och last tas med i beräkningen: Förhindrar att fordon eller last kolliderar med hinder.

VDA 5050-kompatibel: Support för VDA 5050-specifikation mellan fordons- och vagnparkshantering.

Orienteringsbegränsningar tas med i beräkningen: Möjliggör (beroende på typ av drivenhet) rörelsesekvens som är oberoende av fordonets orientering.

Respekterar zoner: Efterlevnad av specifika villkor i fastställda områden (till exempel hastighetsbegränsning, exklusivt körområde).

Navigering i begränsade utrymmen: Säker manövrering av fordon i begränsade utrymmen.

Support för olika typer av drivenheter: till exempel Ackermann, differentialdrivningar, omnidrive.

Snabb integrering och driftsättning: Offlinekalibrering av systemparametrar med vertygsstöd.

Kort beskrivning

En kort introduktion till ROKIT Navigator

Ladda ner PDF

ROKIT Navigator – nyheter

Webcast om robotar – avsnitt 2

Webcast om robotar – avsnitt 2

Få de senaste nyheterna om våra Rexroth ROKIT-komponenter

På bilderna visas två män som pratar med varandra. Den ene av dem har en vit skjorta och grå byxor, den andre har en mörk kostym samt skjorta och slips. I bakgrunden syns produktionsanläggningen.

Är du intresserad?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor om Rexroth ROKIT och de individuella ROKIT-komponenterna.

Kontakta oss gärna.