Vietnam

Các ngành

Công nghệ của Bosch Rexroth có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi. Bạn có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm trong ngành công nghiệp của chúng tôi trên nhiều lĩnh vực, từ Tự động hóa nhà máy, Thủy lực công nghiệp đến Ứng dụng cơ giới.