Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Gazele Biznesu

Content

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. została kilkakrotnie zaliczona do grona Gazeli Biznesu, czyli przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi. Rokrocznie kryteria doboru firm do rankingu są takie same. Podstawowe znaczenie ma więc szybki i stały rozwój w kolejnych 3 latach, ale szczególnie ważną cechą jest wiarygodność biznesowa i przejrzystość notowanych firm. Ranking został opracowany przez redakację dziennika "Puls Biznesu" i wywiadownię gospodarczą Coface Intercredit Poland.

Do rankingu zakwalifikowały się firmy, które:

    • w kolejnych trzech latach wykazywały dodatni wynik finansowy,
    • w trzech ostatnich latach z roku na rok wykazywały wzrost sprzedaży,
    • w roku zgłoszenia uzyskały poziom sprzedaży w przedziale 3 a 200 mln zł,
    • publikują swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B, składają je do akt rejestrowych firmy lub udostępniają redakcji "Pulsu Biznesu".