Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080078 2016-02-08

Język Lua – nowy sposób programowania robotów w Industry 4.0

Język skryptowy Lua w przemyśle 4.0

Oferowana przez firmę Bosch Rexroth platforma inżynierska Open Core Engineering obsługuje obecnie język skryptowy Lua. Otwiera to przed użytkownikami nowe możliwości robotyzacji produkcji. Język Lua, cechujący się prostą i łatwo zrozumiałą składnią, sprawdził się na całym świecie. Jest używany na przykład do sterowania skomplikowanymi obiektami w grach komputerowych. Obecnie firma Bosch Rexroth umożliwia wykorzystanie zalet tego języka w branży automatyzacji. Lua może służyć do sterowania robotami lub programowania ruchów osiowych. Użytkownik może samodzielnie optymalizować program maszynowy za pomocą prostego oprogramowania narzędziowego bez potrzeby pisania choćby jednej linijki kodu w języku maszynowym kontrolera PLC.

Lua nadaje się znakomicie do programowania małych urządzeń i jednostek sterujących podłączonych do sieci, gdyż interpreter języka skryptowego jest bardzo mały — zajmuje mniej niż pół megabajta. Przy produkcji modularnej skrypt w języku Lua, zapisany na nośniku przy użyciu technologii RFID, może zawierać kompletny program pracy. Maszyny pracujące w sieci M2M lub systemach produkcyjnych wyższego poziomu mogą generować niezależnie skrypty sterujące innymi procesami czy maszynami, co stanowi podstawę zintegrowanej inteligencji maszynowej. Z uwagi na różnorodne możliwe zastosowania języka Lua w środowisku Industry 4.0, firma Bosch Rexroth zintegrowała interpreter tego języka z interfejsem Open Core swoich jednostek sterujących IndraMotion MLC. Producent OEM tworzy rozwiązania z użyciem kodu mieszanego, w języku Lua i w kodzie maszynowym kontrolera PLC, przy czym komponenty specyficzne dla klienta są włączone do skryptu. Oznacza to znaczne zmniejszenie pracochłonności dostosowywania rozwiązania do nowych potrzeb technologicznych.

Łatwiejsze programowanie i uruchamianie robotów

Elastyczność języka Lua umożliwia bardzo łatwe definiowanie specyficznych dla użytkownika interfejsów sterowania ruchami osiowymi robotów czy innych maszyn. Na przykład firma Bosch Rexroth udostępnia bibliotekę prostych funkcji dla języka programowania RCL (Robot Control Language — język sterowania robotami), która ułatwia przejście na nową technologię. System sterowania IndraMotion MLC używa następnie skryptu Lua zamiast RCL.

Współcześni projektanci nie potrzebują już skomplikowanych narzędzi czy środowisk programistycznych do opisania w języku Lua procesu „podnieś i umieść”. Piszą jedynie prosty skrypt normalnym edytorem tekstu, po czym przenoszą plik do jednostki sterującej. Kolejne rozszerzenia umożliwią edytowanie i testowanie programu przy użyciu przeglądarki udostępnianej przez zintegrowany z jednostką sterującą serwer WWW.

Ponieważ specyficzny dla danej aplikacji kod kontrolera PLC jest reprezentowany w postaci prostego i łatwo dostępnego skryptu w języku Lua, logika programu staje się dla użytkownika przejrzysta, zrozumiała i łatwa do adaptacji. Adaptacja może być wdrożona w krótkim czasie: użytkownik szybko ładuje skrypt z jednostki sterującej do edytora tekstowego i wprowadza uzupełnienia do programu sterującego ruchami osiowymi. Pracochłonność serwisowania na miejscu jest również zmniejszona dzięki temu, że modyfikacje mogą być wprowadzane zdalnie przez klienta lub inżyniera serwisu.

Pakiet SDK (Software Development Kit) do interfejsu Open Core, umożliwiający programowanie w języku skryptowym Lua, można pobrać bezpłatnie po zalogowanu ze strony:

https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/engineering/opencoreengineering/engineering_network/engineering_network_start_1?p_l_id=283357&

Ponadto dostępne jest bezpłatnie środowisko programowania w języku Lua (Lua Development Toolkit — LDT).

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch zgłosił ok. 5 400 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Paweł Orzech
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 76
pawel.orzech@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-03-18
Automatyzacja przemysłu

Nowe możliwości w logistyce wewnątrzzakładowej dzięki ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth

Wprowadzając system transportu ActiveShuttle firma Bosch Rexroth otwiera nowy rozdział w logistyce wewnątrzzakładowej.


2020-02-18
Automatyzacja Przemysłu

Osie liniowe oszczędzające przestrzeń instalacyjną do wielu zastosowań w dziedzinie przenoszenia

Kompaktowe i gotowe do montażu moduły liniowe MKK i MKR są teraz dostępne także w rozmiarze 140. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej koncepcji przełączania oraz systemu pomiarowego, moduły w nowych rozmiarach są już przygotowane do połączenia z centralnymi układami smarowania. Narzędzie inżynierskie LinSelect umożliwia szybki i łatwy wybór i projektowanie modułów liniowych.