Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI00044 2016-05-31

Bosch Rexroth: Wzrost udziałów w rynku mimo wahań koniunktury

Referat Tomasza Ilkowa, Dyrektora Generalnego Bosch Rexroth Sp. z o.o. wygłoszony podczas konferencji prasowej Grupy Bosch w Polsce w dniu 25 maja 2016 roku.

Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu firmy Bosch Rexroth.

„Od 25 lat wprawiamy w ruch” to motto przewodnie firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o., która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności w Polsce. Rexroth obecny jest na rynku polskim już od lat 60-tych. Wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań zyskały sobie tak licznych klientów w Polsce, że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiego oddziału z centralą w Warszawie.

Pozwólcie Państwo, że zanim przejdę do podsumowania wyników i osiągnięć firmy Bosch Rexroth w roku 2015, postaram się przybliżyć Państwu krótko charakter naszej działalności.

Bosch Rexroth podejmuje każde wyzwanie

Nanoskalowa dokładność w przemieszczaniu mas o wartościach nierzadko przekraczających 50 000 ton, bezawaryjność produktów w ekstremalnych warunkach eksploatacji, takich jak woda morska, duża wilgotność i niskie bądź wysokie temperatury, czy też koordynacja i synchronizacja więcej niż 100 osi ruchu to wyzwania, których chętnie podejmuje się firma Bosch Rexroth.

To właśnie Bosch Rexroth, jako istotny dział w sektorze przemysłowym koncernu Bosch, dostarcza swoim klientom kompleksowe rozwiązania napędów i sterowań dla praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu związanych z budową maszyn oraz automatyzacją produkcji. Naszymi kluczowymi obszarami działalności są: rynek producentów maszyn samojezdnych, rynek aplikacji maszynowych i projektowych oraz szeroko pojęty rynek automatyzacji przemysłu.

Wyniki Bosch Rexroth na świecie

Rok 2015 minął pod znakiem słabej koniunktury dóbr inwestycyjnych. Słaba koniunktura na rynkach wschodzących, nadpodaż surowców skutkująca lub miedź, spowodowały, że rynek inwestycji przemysłowych w globalnym ujęciu wykazał wzrost na poziomie nieprzekraczającym 0,5 %. Wszystko to negatywnie odbiło się na branżach, w których firma Bosch Rexroth jest tradycyjnie liderem i z których czerpie znaczącą część swoich przychodów. W konsekwencji, sytuacja ta negatywnie wpłynęła na poziom zarówno sprzedaży, jak i wpływu zamówień w stosunku do poprzedniego roku. Na wynik koncernu wpłynęła także sprzedaż działu produkcyjnego wielkogabarytowych przekładni firmie ZF Friedriechshafen AG. Wycofanie się firmy ze sprzedaży tych produktów podkreśla koncentrację na kluczowych rynkach jakimi są aplikacje przemysłowe oraz maszyny samojezdne.

Spadek wpływu zamówień w roku 2015 niestety nie napawa zbytnio optymizmem w aspekcie wzrostu obrotów w bieżącym roku.

Wyniki Bosch Rexroth w Polsce

Polska spółka Bosch Rexroth, obejmująca swoim zasięgiem również wybrane kraje Europy Wschodniej, wyłamuje się z tego nieco negatywnego trendu i należy do grupy liderów w zakresie wzrostu sprzedaży. Nie oznacza to, że ogólnoświatowa recesja sektora surowców naturalnych ominęła rynek polski. Wszyscy jesteśmy świadkami dramatycznej sytuacji polskiego górnictwa węgla kamiennego oraz przemysłu metali kolorowych, m.in. tak ważnej dla naszej gospodarki miedzi. Trudna sytuacja w tych branżach przełożyła się na zmniejszenie zapotrzebowania klientów firmy Bosch Rexroth produkujących maszyny lub osprzęt wykorzystywany w górnictwie czy też hutnictwie.

Pomimo tego polska spółka Bosch Rexroth po raz kolejny osiągnęła na krajowym rynku wzrost sprzedaży na poziomie +12%. Sukces ten był możliwy dzięki konsekwentnemu rozwojowi kompetencji lokalnej kadry - w szczególności w nowych rozwiązaniach technicznych stawiających na połączenie klasycznych rozwiązań mechanicznych, bądź hydraulicznych, z nowoczesną elektroniką opartą o właściwe oprogramowanie. Z upartą konsekwencją podwyższamy również efektywność obsługi naszych klientów poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi sprzedaży online, takich jak np. sklep internetowy powiązany z konfiguratorami produktów. Kolejnym czynnikiem naszego sukcesu był rosnący potencjał zastosowania rozwiązań Rexroth spełniających restrykcyjne wymagania dyrektywy emisyjnej EURO 6 w maszynach komunalnych oraz pojazdach komunikacji miejskiej. Istotne korzyści przyniosło również zaangażowanie firmy na rynku części zamiennych. W oparciu o sieć partnerów i autoryzowanych warsztatów zainicjowaliśmy ofensywę polegającą na szybkich dostawach części zamiennych oraz krótkoterminowych remontach, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom użytkowników maszyn budowlanych, a także rolniczych. Reasumując patrzymy pozytywnie na dalszy rozwój naszej sprzedaży w bieżącym roku oraz w perspektywie średnioterminowej.

Dynamika rozwoju rynków

Analiza poszczególnych segmentów rynku wskazuje na zróżnicowaną dynamikę rozwoju w ujęciu zarówno ogólnoświatowym, jak i w Polsce.

Koncern Bosch Rexroth sprzedając produkcję wielkogabarytowych przekładni, wycofał się w dużej mierze z technologii odnawialnych energii.

Ogólnoświatowy rynek maszyn mobilnych w roku 2015 nie wykazał wzrostów. Załamanie na rynku produkcji maszyn górniczych oraz ogromna nadpodaż maszyn budowlanych w Chinach zostały tylko częściowo skompensowane poprzez wzrost sprzedaży na rynku maszyn rolniczych i komunalnych. Pomimo krajowego zastoju w sektorze górniczym, sytuację w Polsce odróżnia pozytywna koniunktura w branży pojazdów komunalnych, komunikacji miejskiej oraz ewolucyjny wzrost produkcji rodzimych maszyn budowlanych. We wszystkich wspomnianych sektorach firma Bosch Rexroth pozostaje liderem w tym segmencie rynku. Rynek aplikacji maszynowych i projektowych w odróżnieniu od ogólnoświatowych trendów charakteryzował się w Polsce stabilnością. Największe wzrosty zarówno w Polsce, jak i na świecie zanotowaliśmy z kolei w sektorze automatyzacji przemysłu. Na tle wahań koniunktury firma Bosch Rexroth, szczególnie w Polsce, konsekwentnie zwiększyła swoje udziały rynkowe.

Inwestycje, badania i rozwój

W celu utrzymania konkurencyjności również w roku 2015 firma Bosch Rexroth poczyniła inwestycje w wysokości 121 mln euro, utrzymując tym samym ich procentowy udział w stosunku do obrotów. Jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy, od początku jej istnienia, jest innowacyjność produktów i rozwiązań, jak również kreatywność kadr w stawianiu czoła wymaganiom klientów. Dlatego też wydatki firmy Bosch Rexroth na badania i rozwój, które w roku 2015 kształtowały się na poziomie 325 mln euro, stanowiąc ponad 6 procent wartości sprzedaży, nadal plasują się powyżej średniej w branży. Najlepszym przykładem na to, że firma stawia na innowacje jest znacząca liczba nowych produktów i rozwiązań zaprezentowanych w tym roku przez firmę Bosch Rexroth na niedawno zakończonych targach przemysłowych w Hanowerze.

Determinanty wzrostu

Ze względu na utrzymującą się słabą koniunkturę, rok 2016 jest nie lada wyzwaniem także dla firmy Bosch Rexroth. W związku z tym firma postawiła na trzy główne determinanty wzrostu.

Po pierwsze, Bosch Rexroth pragnie wesprzeć swoich klientów oferując im „szyte na miarę” rozwiązania z wykorzystaniem elektroniki, oparte na oprogramowaniu w otwartych standardach komunikacji, które umożliwiają znaczne wyróżnienie na tle konkurencji.

Kolejną determinantą wzrostu jest daleko pojęta synergia płynąca ze współpracy z klientami, partnerami technologii IT oraz placówkami rozwojowo-badawczymi, zarówno zagranicą jak i w kraju. Ważnym filarem jest również synergia płynąca ze współpracy w ramach Grupy Bosch. W swoich aplikacjach firma Bosch Rexroth coraz częściej stosujemy czujniki i sterowniki wykorzystywane w wysokotechnologicznych rozwiązaniach marki Bosch dla branży motoryzacyjnej, których niezawodność, innowacyjność oraz jakość wyznacza standardy na świecie. Chmurowe rozwiązania firmy Bosch są kolejnym przykładem gotowych i wypróbowanych rozwiązań, na których opieramy już dzisiaj nasze rozwiązania softwarowe.

Nie jest tajemnicą, iż firma Bosch Rexroth wyznacza technologiczne trendy oraz standardy w przemyśle przyszłości. Dlatego też w toczącej się rewolucji przemysłowej, zwanej koncepcją Przemysłu 4.0, koncern będąc jednocześnie producentem i użytkownikiem odgrywa rolę prekursora technologii o uniwersalnym zastosowaniu. Połączenie produkcji przemysłowej z wirtualnym światem technologii informacyjnych wyznacza przyszłość w wielu procesach produkcyjnych kolejnych dekad. W oparciu o szeroką bazę produkcyjną Grupy Bosch liczącą ponad 100 zakładów produkcyjnych na całym świecie, firma Bosch Rexroth sukcesywnie udoskonala swoje technologie zwiększając ich kompatybilność z koncepcją Przemysłu 4.0.

"Od 25 lat wprawiamy w ruch" to motto przewodnie firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o., która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności w Polsce. Rexroth obecny jest na rynku polskim już od lat 60-tych. Wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań zyskały sobie tak licznych klientów w Polsce, że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiego oddziału z centralą w Warszawie.

Już od 25 lat wspieramy wiedzą i doświadczeniem producentów i użytkowników maszyn projektując, dostarczając i zapewniając obsługę serwisową systemów Drive & Control dla wszelkich możliwych zastosowań.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse .

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki 102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2016-09-28
Informacje korporacyjne

Pewne i niezawodne rozwiązania z zakresu automatyzacji przemysłu

Biuro Regionalne Zachód powstało w 2010 roku w wyniku połączenia dotychczasowego Biura Regionalnego Poznań oraz Biura Regionalnego Szczecin. Swoim zasięgiem obejmuje województwo zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie oraz część łódzkiego.


2016-09-28
Informacje korporacyjne

Górnictwo, hutnictwo, budownictwo wodne – ciągle podejmujemy nowe wyzwania

Biuro Regionalne Wrocław zostało powołane do życia w lutym 1996 roku. Początkowo w obsadzie jednoosobowej. Pierwszy plan rocznego obrotu był ponad 2 razy mniejszy od dzisiejszych obrotów miesięcznych. W pełni obrazuje to postęp i rozwój Biura. Tylko w roku 2008 zanotowano niższy obrót w stosunku do roku poprzedniego.