Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080081 2016-07-05

„Sprawność energetyczna będzie integralną częścią Przemysłu 4.0”

prof. Gunther Reinhart

Jaką rolę na świecie będzie odgrywać sprawność energetyczna?

Wolę używać określenia „produktywność energii”. Postęp w tej dziedzinie nabiera tempa na całym świecie. W czołówce są kraje skandynawskie, które wyprzedzają pod tym względem nawet Niemcy. W Chinach stymulatorem zmian jest wysoki poziom emisji zanieczyszczeń i smog na obszarach wielkomiejskich. Zainteresowanie tą problematyką rośnie nawet w USA. Wzrost udziału energii odnawialnej ze swej istoty powoduje zwiększenie fluktuacji ilości dostępnej energii w cyklu dobowym i rocznym. Oznacza to, że potrzebna jest większa elastyczność energetyczna po stronie odbiorców. Elastyczność energetyczna fabryki bazuje na trzech fundamentach: technologia budownictwa (w tym magazynowanie energii), systemy planowania produkcji i sterowania produkcją oraz właściwości samych maszyn.

Jak Pan definiuje elastyczność energetyczną?

Chodzi po prostu o unikanie pików poboru mocy. Widzimy obecnie coraz częściej rozwiązania, w których energia powstała przy hamowaniu maszyn jest odzyskiwana i przekazywana do innych jednostek. W przyszłości podejście to będzie obejmować całe fabryki. A czy wszystkie wrzeciona na linii produkcyjnej muszą być uruchamiane w tym samym momencie, czy może bardziej sensowne byłoby przesunięcie czasowe momentów ich uruchomienia w celu wygładzenia pików poboru mocy?

Jakie są początkowe kroki?

Zmienić można tylko to, co można zmierzyć. Odpowiednie instrumenty pomiarowe są obecnie na rynku i zakładam, że w ciągu najbliższych pięciu lat wszystkie nowe maszyny będą wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowe. Drugim krokiem jest przekształcenie tak uzyskanych danych w wiedzę.

A jakie będą skutki praktyczne?

Analiza wszystkich danych dotyczących energii w fabryce szybko ujawni posunięcia, które powinny otrzymać priorytet, gdyż mogą być zrealizowane przy najmniejszych nakładach. Czasem wystarczy jedynie poprawić transparentność, gdyż wiele zależy od pracowników. Doświadczenie pokazuje, że ok. 30% pobranej energii można zaoszczędzić w wyniku zmiany postaw i zachowań ludzi.

Na jakich problemach technicznych skupiamy się obecnie?

Jeśli chodzi o same maszyny, w ostatnich latach poczyniliśmy znaczny postęp i wszystkie udoskonalenia o największym potencjale zostały już poczynione. Obejmuje to np. taką zmianę układów hydraulicznych, by ich moc wyjściowa odpowiadała chwilowym potrzebom, a także odzyskiwanie energii hamowania w napędach elektrycznych. Kolejnym wyzwaniem jest opracowanie wydajnych urządzeń do magazynowania energii. Prace w tej dziedzinie prowadzone są na skalę laboratoryjną w wielu miejscach. Wiele obiecuję sobie po nowych technologiach akumulatorów, gdy dojdzie do ich masowej produkcji w wyniku rozwoju pojazdów elektrycznych. Jednak bardzo interesujące są także koncepcje z użyciem wody, sprężonego powietrza i energii kinetycznej.

Jaki jest kierunek obecnych tendencji?

Sprawność energetyczna będzie integralną częścią Przemysłu 4.0. Niezbędnym warunkiem uzyskania większej elastyczności energetycznej jest praca w sieci wykraczająca poza granice poszczególnych przedsiębiorstw. W przyszłości systemy planowania produkcji i sterowania produkcją będą miały za zadanie również zarządzanie energią. Systemy takie będą wymieniać między sobą dane dotyczące spodziewanego zapotrzebowania na energię. Nastąpi także fuzja koncepcji inteligentnej fabryki (Smart Factory) i inteligentnej sieci energetycznej (Smart Grid).

"Od 25 lat wprawiamy w ruch" to motto przewodnie firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o., która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności w Polsce. Rexroth obecny jest na rynku polskim już od lat 60-tych. Wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań zyskały sobie tak licznych klientów w Polsce, że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiego oddziału z centralą w Warszawie.

Już od 25 lat wspieramy wiedzą i doświadczeniem producentów i użytkowników maszyn projektując, dostarczając i zapewniając obsługę serwisową systemów Drive & Control dla wszelkich możliwych zastosowań.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse .

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Romuald Lis
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
romuald.lis@boschrexroth.plPowiązane artykuły

2018-02-27
Automatyzacja przemysłu

Fabryka przyszłości. Już dziś warto przygotować się do nowych wyzwań

Jak będzie wyglądać fabryka przyszłości? Czy ma to znaczenie dla podejmowanych obecnie decyzji inwestycyjnych? Które rozwiązania są przyszłościowe? Jak można dostosować nowoczesne procesy produkcyjne do obecnych potrzeb rynku? W jaki sposób automatyzacja może się przyczynić do rozwoju rynku? Pytania te są obecnie przedmiotem ożywionej dyskusji w branżach produkcyjnych oraz budowy narzędzi i maszyn do produkcji.


2017-08-11
Aplikacje mobilne

„Potrzebujemy inteligentnych układów hydraulicznych”

Profesor Ludger Frerichs zajmował się samojezdnymi maszynami roboczymi przez cały okres swojej kariery zawodowej. Dyrektor instytutu na Uniwersytecie Technicznym w Braunschweig spodziewa się, że inteligentne połączenie wszystkich składowych procesu pozwoli na kolejne radykalne zwiększenie produktywności.