Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080081 2016-07-05

„Sprawność energetyczna będzie integralną częścią Przemysłu 4.0”

prof. Gunther Reinhart

Jaką rolę na świecie będzie odgrywać sprawność energetyczna?

Wolę używać określenia „produktywność energii”. Postęp w tej dziedzinie nabiera tempa na całym świecie. W czołówce są kraje skandynawskie, które wyprzedzają pod tym względem nawet Niemcy. W Chinach stymulatorem zmian jest wysoki poziom emisji zanieczyszczeń i smog na obszarach wielkomiejskich. Zainteresowanie tą problematyką rośnie nawet w USA. Wzrost udziału energii odnawialnej ze swej istoty powoduje zwiększenie fluktuacji ilości dostępnej energii w cyklu dobowym i rocznym. Oznacza to, że potrzebna jest większa elastyczność energetyczna po stronie odbiorców. Elastyczność energetyczna fabryki bazuje na trzech fundamentach: technologia budownictwa (w tym magazynowanie energii), systemy planowania produkcji i sterowania produkcją oraz właściwości samych maszyn.

Jak Pan definiuje elastyczność energetyczną?

Chodzi po prostu o unikanie pików poboru mocy. Widzimy obecnie coraz częściej rozwiązania, w których energia powstała przy hamowaniu maszyn jest odzyskiwana i przekazywana do innych jednostek. W przyszłości podejście to będzie obejmować całe fabryki. A czy wszystkie wrzeciona na linii produkcyjnej muszą być uruchamiane w tym samym momencie, czy może bardziej sensowne byłoby przesunięcie czasowe momentów ich uruchomienia w celu wygładzenia pików poboru mocy?

Jakie są początkowe kroki?

Zmienić można tylko to, co można zmierzyć. Odpowiednie instrumenty pomiarowe są obecnie na rynku i zakładam, że w ciągu najbliższych pięciu lat wszystkie nowe maszyny będą wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowe. Drugim krokiem jest przekształcenie tak uzyskanych danych w wiedzę.

A jakie będą skutki praktyczne?

Analiza wszystkich danych dotyczących energii w fabryce szybko ujawni posunięcia, które powinny otrzymać priorytet, gdyż mogą być zrealizowane przy najmniejszych nakładach. Czasem wystarczy jedynie poprawić transparentność, gdyż wiele zależy od pracowników. Doświadczenie pokazuje, że ok. 30% pobranej energii można zaoszczędzić w wyniku zmiany postaw i zachowań ludzi.

Na jakich problemach technicznych skupiamy się obecnie?

Jeśli chodzi o same maszyny, w ostatnich latach poczyniliśmy znaczny postęp i wszystkie udoskonalenia o największym potencjale zostały już poczynione. Obejmuje to np. taką zmianę układów hydraulicznych, by ich moc wyjściowa odpowiadała chwilowym potrzebom, a także odzyskiwanie energii hamowania w napędach elektrycznych. Kolejnym wyzwaniem jest opracowanie wydajnych urządzeń do magazynowania energii. Prace w tej dziedzinie prowadzone są na skalę laboratoryjną w wielu miejscach. Wiele obiecuję sobie po nowych technologiach akumulatorów, gdy dojdzie do ich masowej produkcji w wyniku rozwoju pojazdów elektrycznych. Jednak bardzo interesujące są także koncepcje z użyciem wody, sprężonego powietrza i energii kinetycznej.

Jaki jest kierunek obecnych tendencji?

Sprawność energetyczna będzie integralną częścią Przemysłu 4.0. Niezbędnym warunkiem uzyskania większej elastyczności energetycznej jest praca w sieci wykraczająca poza granice poszczególnych przedsiębiorstw. W przyszłości systemy planowania produkcji i sterowania produkcją będą miały za zadanie również zarządzanie energią. Systemy takie będą wymieniać między sobą dane dotyczące spodziewanego zapotrzebowania na energię. Nastąpi także fuzja koncepcji inteligentnej fabryki (Smart Factory) i inteligentnej sieci energetycznej (Smart Grid).

"Od 25 lat wprawiamy w ruch" to motto przewodnie firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o., która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności w Polsce. Rexroth obecny jest na rynku polskim już od lat 60-tych. Wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań zyskały sobie tak licznych klientów w Polsce, że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiego oddziału z centralą w Warszawie.

Już od 25 lat wspieramy wiedzą i doświadczeniem producentów i użytkowników maszyn projektując, dostarczając i zapewniając obsługę serwisową systemów Drive & Control dla wszelkich możliwych zastosowań.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl , www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse .

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Romuald Lis
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
romuald.lis@boschrexroth.plPowiązane artykuły

2020-03-24
Aplikacje maszynowe i projektowe

Fugro zleca firmie Bosch Rexroth pełny serwis i dodatkowe usprawnienia systemów hydraulicznych statku Fugro Synergy

Fugro, największe na świecie przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pozyskiwaniu geodanych, od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmą Bosch Rexroth, która zapewnia najlepsze systemy hydrauliczne i oprogramowanie na geotechnicznym statku wiertniczym Fugro Synergy. Dziś obaj partnerzy wspólnie pracują nad przyszłościowymi rozwiązaniami.


2020-02-26
Hydraulika Mobilna

Wysokowydajny sterownik Bosch Rexroth BODAS RC5-6, pierwszy z nowej serii 40

Sterownik BODAS RC5-6 serii 40 firmy Bosch Rexroth bazuje na zupełnie nowej platformie technologicznej w zakresie sprzętu i podstawowego oprogramowania. Spełnia nie tylko obecne, ale także przyszłościowe wymagania dla elektronicznych jednostek sterujących stosowanych w mobilnych maszynach roboczych.